ทพ.นทีธร พฤกษ์วัชรกุล

ทันตกรรม

วุฒิบัตร

ทันตกรรมประดิษฐ์
วัน เวลา
จันทร์ 17:00 - 20:00
ศุกร์ 13:00 - 20:00

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา
สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์
Diplomale Thai Board Of Prosthodontics
ประกาศนียบัตรทันตกรรมประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ          ในเรื่องของการออกแบบฟันและรอยยิ้ม เรามีกระบวนการผลิตชิ้นงานที่ออกแบบผ่านระบบคอมพิวเตอร์กราฟิก ทำให้เห็นลักษณะฟันได้ชัดเจนจากการจำลองภาพก่อนทำ ที่เรียกว่า Digital Smile Design จึงทำให้ทั้งแพทย์และคนไข้เห็นภาพผลสำเร็จของการรักษา พร้อมด้วยแผนการรักษาที่ชัดเจนกับระบบที่ได้มาตรฐาน ทุกขั้นตอนจึงได้รับการดูแลโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง พร้อมด้วยทีมช่างแล็บที่ตอบโจทย์งานลักษณะนี้ได้โดยตรง ทำให้คนไข้เชื่อมั่น และไว้วางใจได้ในกระบวนการรักษา

หลังจาก ทพ.นทีธร พฤกษ์วัชรกุล สำเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แล้ว คุณหมอได้ศึกษาต่อวุฒิบัตรทันตแพทย์ประจำบ้านในสาขาทันตกรรมประดิษฐ์เพิ่มเติม โดยคุณหมอเล่าถึงแรงบันดาลใจ และประสบการณ์ในการศึกษาว่า...

หมอเห็นว่าการเป็นทันตแพทย์มีส่วนช่วยเหลือผู้คนในการดูแลสุขภาพฟัน และช่องปากได้ และเมื่อเข้ามาเป็นทันตแพทย์จริงๆ ก็พบว่าการทำงานส่วนใหญ่ต้องอาศัยการผสมผสานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถทางศิลปะเข้าด้วยกัน ซึ่งก็ตรงกับที่หมอชอบทำงานศิลปะอยู่แล้ว จึงคิดว่าถ้าศึกษาต่อสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการทำทันตกรรมรากเทียม ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม ก็น่าจะเป็นงานที่ตรงกับความถนัดและเพิ่มความสุขในการเป็นทันตแพทย์มากขึ้นด้วย


ทำงานด้วยความสุขและความตั้งใจ เพื่อให้คนไข้มีฟันสวยงาม

งานด้านทันตกรรมประดิษฐ์และทันตกรรมเพื่อความสวยงามที่คุณหมอนทีธรดูแล มีคนไข้ที่เข้ามาปรึกษาค่อนข้างมาก และไม่ว่าจะมาด้วยปัญหารูปฟันไม่สวย ผิวหน้าฟันไม่ดี แต่ยังไม่ตัดสินใจที่จะรักษา ก็สามารถเข้ามารับคำปรึกษาเพื่อตอบโจทย์อย่างตรงประเด็นก่อนได้ คุณหมอจะแนะนำอย่างตรงจุด สื่อสารอย่างตรงไปตรงมา เพื่อเสริมสร้างรอยยิ้มที่มั่นใจให้มีฟันสวยอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งคุณหมอได้ยกตัวอย่างว่า...

หมอเข้าใจดีถึงความทุกข์และปัญหาของคนไข้ จึงอยากช่วยแก้ปัญหาให้ได้อย่างดีที่สุด เพื่อเรียกคุณภาพชีวิตที่ดีกลับคืนมา อย่างการทำวีเนียร์ เราจะเติมเต็มส่วนที่จำเป็นเข้าไปใหม่ โดยการเอาเนื้อฟันออกให้น้อยที่สุด เพราะงานวีเนียร์ก็เหมือนกับงานศิลปะที่ต้องคิดล่วงหน้า วางแผนการเอาเนื้อฟันออกอย่างเหมาะสม เพื่อผลลัพธ์ คือความสวยงาม ดูดีและมีฟันที่แข็งแรง เพราะหมออยากเห็นคนไข้ยิ้มได้อย่างมีความสุข มีความมั่นใจ เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ทำเคสจบแล้วคนไข้มีความสุข หมอก็มีความสุขไปด้วย หรือการที่คนไข้กลับเข้ามาตรวจรีเช็กกัน ว่ารู้สึกดีขึ้นอย่างไร มีความสุขอย่างไร นี่คือความสุขของหมอ

 

เทคโนโลยี Digital Smile Design เห็นภาพชัด ก่อนการรักษา

ปัจจุบันโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ได้นำเทคโนโลยีการออกแบบจำลองภาพกราฟิกมาใช้ประกอบการรักษาทันตกรรมประดิษฐ์ ซึ่งเราเรียกว่า ‘digital smile design’ ทำให้แพทย์ และคนไข้สามารถพยากรณ์หรือเห็นภาพอย่างชัดเจนว่าเมื่อรักษาเสร็จแล้วผลการรักษาจะเป็นไปทิศทางใด ซึ่งทำให้ คุณหมอนทีธร ดูแลรักษาคนไข้ได้อย่างรวดเร็ว และตรงตามเป้าหมายยิ่งขึ้น เพราะการรักษาคนไข้ในลักษณะนี้ช่วยให้การสื่อสารระหว่างแพทย์กับคนไข้เข้าใจตรงกัน กระบวนการรักษาจึงเป็นไปอย่างราบรื่น


         นอกจากการรักษาฟันแล้ว คุณหมอนทีธร ยังเป็นอาจารย์สอนนักเรียนทันตแพทย์ในมหาวิทยาลัย และเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่สมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทันตกรรมประดิษฐ์และทันตกรรมเพื่อความสวยงาม เพราะฉะนั้น ด้วยบทบาทหน้าที่ดังกล่าวจึงทำให้คุณหมอไม่หยุดที่จะพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้อยู่เสมอ คนไข้ทุกคนจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลรักษาอย่างดี
         ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจข่าวสารความรู้ด้านทันตกรรมประดิษฐ์ และงานทันตกรรมเพื่อความสวยงาม สามารถติดตามคุณหมอนทีธร ได้จาก Instagram ชื่อว่า Drnateetorn ซึ่งคุณหมอจะมีลงทั้งความรู้ และภาพตัวอย่างที่แสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่ดีจากการรักษา