ทพญ.ปิยะนาถ ปริยกนก

ทันตแพทย์

วุฒิบัตร

ทันตแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 10:00 - 16:00
พุธ 10:00 - 16:00
ศุกร์ 10:00 - 17:00
อาทิตย์ 09:00 - 16:00