คราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
06-พ.ย.-2562
แคลเซียม หรือคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ
เสี่ยงเสียชีวิตก่อนวัยอันควร คราบหินปูนเพียงเล็กน้อยเสี่ยงต่อการเกิดอาการหัวใจวายเพิ่มขึ้น 10%
ใครควรตรวจแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจ
- บุคคลทั่วไปที่อายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป
- มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน โรคไต ความดันโลหิตสูง
-
ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางของการเกิดโรคหัวใจ
มีพฤติกรรมสูบบุหรี่ อ้วน หรือบุคคลในครอบครัวเป็นโรคหัวใจ
รู้ได้อย่างไรว่ามีคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ
  • ตรวจหาปริมาณแคลเซียมหรือหินปูนที่เกาะตามผนังหลอดเลือดหัวใจ ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT Scan
  • ผลตรวจไม่ควรเกิน 200-400 ถ้าเกิน 400 จะยิ่งมีความเสี่ยงสูงมากๆ 
ศูนย์หัวใจ อาคาร 1 ชั้น 3 โทร.02-2717000 ต่อ 10318-19