10 ปัจจัยเสี่ยง โรคทางหลอดเลือดหัวใจ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
06-พ.ย.-2562
10 ปัจจัยเสี่ยงโรคทางหลอดเลือดหัวใจ
- ประวัติครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ
- ชายอายุ 45 ปีขึ้นไป และหญิงอายุ 50 ปีขึ้นไป
- หญิงที่หมดประจำเดือน
- ความดันโลหิตสูง เบาหวาน
- การออกกำลังกาย อ้วน/เครียด
- สูบบุหรี่
  • ไขมันในเส้นเลือดผิดปกติคอเลสเตอรอล (Cholesterol) ปกติ < 200 มก./ดล.
  • ไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) ปกติ < 150 มก./ดล.
  • แอล ดี แอล (ldl-C) สูง ควร < 130 มก./ดล.
  • เอช ดี แอล (hdl-C) ต่ำ ควร < 40 มก./ดล.
  • ศูนย์หัวใจ อาคาร 1 ชั้น 3 โทร.02-2717000 ต่อ 10318-19