โรคเบาหวานทำให้สมองเสื่อม จริงหรือ?
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
28-ม.ค.-2564
      โรคเบาหวานเกิดจากที่ร่างกายไม่สามารถสร้างอินซูลินได้เพียงพอ หรือใช้อินซูลินที่สร้างขึ้นไม่ได้ตามปกติ ฮอร์โมนอินซูลินมีหน้าที่ควบคุมระดับกลูโคส หรือปริมาณน้ำตาลในเลือดซึ่งเป็นแหล่งพลังงานสำคัญที่ร่างกายต้องการเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ

      เบาหวาน เป็นปัจจัยเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมอง และภาวะสมองเสื่อม (Dementia) ปัญหาโรคหัวใจและหลอดเลือดที่เกี่ยวพันกับโรคเบาหวาน จะเกี่ยวพันกับภาวะสมองเสื่อมด้วยเช่นกัน ได้แก่ โรคอ้วน โคเลสเตอรอล โรคหัวใจ
วิธีลดความเสี่ยง ภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวาน
“สิ่งที่ดีต่อหัวใจ ย่อมดีต่อสมองของคนเราด้วย” คือ อาหาร ออกกำลังกาย และใจ สม่ำเสมอ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และท้าทายตัวเองอยู่เรื่อยๆ ทุกวัน เพื่อช่วยพัฒนาการฝึกความคิด ทักษะการทำงานของสมองอยู่เสมอ
      นักกายภาพบำบัด มีบทบาทดูแลเรื่องการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักและควบคุมน้ำตาล ถือเป็นการดูแลก่อนมีภาวะแทรกซ้อนเข้ามา โดยการออกกำลังกายแบบแอโรบิค คือการออกกำลังกายต่อเนื่องอย่างน้อย 30-40 นาที โดยทำ 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือให้ได้ 150 นาที ต่อ สัปดาห์ ควบคู่กับการควบคุมอาหาร
เบาหวานยังเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อม (Dementia) ซึ่งเกิดได้หลายช่วงอายุ ขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสื่อม แต่ถ้าเป็นความเสื่อมตามอายุ ปัญหาที่เห็นได้ชัดคือ เรื่องของความจำระยะสั้น ความคิด บทบาทที่นักกายภาพต้องเข้าไปดูแลร่วมกับนักกิจกรรมบำบัด ต้องฝึกการคิดเป็นลำดับขั้นตอนเพื่อเป็นการฝึกสมอง เช่น การออกแบบการวางสิ่งของให้มีลักษณะเป็นที่ประจำ การฝึกการเคลื่อนไหวร่วมกับการฝึกความคิด เช่น การเดิน ร่วมกับการนับเลขเป็นต้น เพื่อรักษาทักษะการรู้คิดให้สามารถใช้งานได้ต่อไป


      อย่างไรก็ตาม เบาหวานเป็นเพียงปัจจัยเสียงร่วมกับปัจจัยอื่นๆ ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ คนที่เป็นเบาหวานต้องเข้าใจและตระหนักถึงภาวะต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ จะได้ส่งเสริมและป้องกัน ร่วมกับทีมสหวิชาชีพต่างๆ หรือเมื่อพบปัญหาเหล่านั้นจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร ทั้งผู้ป่วยและคนดูแล ญาติ ทีมสหวิชาชีพที่ช่วยดูแล รักษาในช่วงต่างๆ รวมถึงการให้กำลังใจซึ่งกันละกันให้อยู่กับภาวะต่างๆ นี้ได้อย่างมีความสุขสบายตามสมควร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ศูนย์เบาหวานและเฉพาะโรค อาคาร 4 ชั้น 3
โทร. 0-2271-7000 ต่อ เบาหวานและเฉพาะโรค