เบาหวาน  หวานเบาๆ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
28-ม.ค.-2564
    โรคเบาหวาน หลายคนทราบแล้ว และหลายคนเข้าใจว่าเบาหวานเกิดจากกรรมพันธุ์ แต่จริงๆแล้วเบาหวานเกิดจาก 2 กรรม คือ พันธุกรรมและพฤติกรรม

พันธุกรรม (กรรม...แต่ปางก่อน) คือ มีพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย หรือญาติสายตรงเป็นเบาหวาน
พฤติกรรม (กรรม...แต่ปางนี้) คือ พฤติกรรมการปฏิบัติตัว ได้แก่ การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย รวมถึงปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น อายุ น้ำหนักตัว การดื่มแอลกอฮอล์และเสพยาสูบเป็นต้น     แสดงว่าทุกคนมีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานได้ ฉะนั้นสิ่งที่ควรทำ คือ ป้องกันไม่ให้เกิดเบาหวานนั่นเอง
    การป้องกันไม่ให้เกิดเบาหวานทำได้ไม่ยาก โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยเฉพาะการเลือกรับประทานที่เหมาะสม การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ งดบุหรี่ และลดแอลกอฮอล์ ทุกอย่างแค่ เบาๆ ดังนี้

การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม โดยการเลือกรับประทานอาหารที่มี ความหวานเบาๆ อาหารจำพวกแป้งเบาๆ อาหารมันเบาๆ อาหารเค็มเบาๆ

ออกกำลังกายเบาๆสม่ำเสมอ ไม่ต้องใช้เวลามากมายเลยแค่วันละ 30 นาที สัปดาห์ละ 3-5 วัน ก็เพียงพอ โดยเลือกออกกำลังกายเบาๆไม่หักโหมจนเกินไป
บุหรี่เบาๆ โดยการเตรียมวัน เตรียมเวลา เตรียมอุปกรณ์ และตั้งใจลงมือทำ อาจจะค่อยๆลดทีละน้อยได้ ส่วนคนที่ไม่สูบบุหรี่ ก็ถือว่าได้เปรียบคนอื่นในข้อนี้
แอลกอฮอล์เบาๆ สำหรับคนที่ดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เนื่องจากอาชีพ การงาน ก็ควรลดปริมาณลง ให้ดื่มไม่เกินวันละ 2 ดื่มมาตรฐาน (เบียร์ 2 กระป๋อง หรือ เหล้า 2 แก้วเล็ก ) และดื่มไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์ เพื่อไม่ให้เกิดภาวะดื้อต่อแอลกอฮอล์ แค่นี้เองค่ะ แค่เบาๆ แล้วเราจะห่างไกลเบาหวาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์เบาหวานและเฉพาะโรค อาคาร 1 ชั้น 2 โทร. 02-271 7000 ต่อ เบาหวานและเฉพาะโรค