ออกแรงกายป้องกันเบาหวาน
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
28-ม.ค.-2564
    เบาหวานเป็นโรคที่ประชาชนรู้จักอย่างแพร่หลาย มักเกิดกับคนที่น้ำหนักตัวเกิน ผู้ที่ชอบรับประทานของหวาน อาหารมัน แต่บางครั้งคนที่ไม่อ้วน ก็เป็นเบาหวานได้จากการขาดฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin Hormone) ซึ่งมีหน้าที่จับน้ำตาลไปส่งให้เซลล์เพื่อนำไปใช้เป็นพลังงาน

    สำหรับคนอ้วน เซลล์จะมีไขมันสะสมอยู่มากซึ่งไขมันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เซลล์มีความต้านทานต่ออินซูลินสูงขึ้น ถึงจะมีอินซูลินจำนวนมาก แต่เซลล์ไม่ยอมรับอินซูลิน หรือดื้อต่ออินซูลิน ทำให้มีน้ำตาลตกค้างในกระแสเลือด ดังนั้น ในกลุ่มเสี่ยงมีเป้าหมายคือ ต้องลดน้ำหนักร้อยละ 7 จากน้ำหนักเริ่มแรกภายใน 6 เดือน โดยร่วมกับการออกกำลังกายอย่างน้อย 150 นาที ต่อสัปดาห์ ลักษณะการออกกำลังกาย เพียงแค่เดินเร็วๆ ต่อเนื่องอย่างน้อย 30-45 นาทีก็เพียงพอ และสามารถเพิ่มความหนักได้โดยเปลี่ยนเป็นวิ่ง ปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ เต้นแอโรบิค เพื่อให้เหมะสมกับอายุ และสมรรถภาพของร่างกายแต่ละคน ผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นออกกำลังกายควรค่อยเป็นค่อยไป เริ่มจากเบาๆ เช่น เดิน เป็นต้น และปรับให้หนักขึ้นตามสมควร

    น้ำหนักตัวที่ลดลงประมาณสัปดาห์ละ ½ - 1 กิโลกรัม เทียบเท่ากับพลังงานที่ต้องเผาพลาญ 7,700 Kcal สิ่งนี้จะช่วยให้คำนวณการรับประทานควบคู่กับการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักตัวได้ดีขึ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์เบาหวานและเฉพาะโรค อาคาร 1 ชั้น 2 โทร. 02-271 7000 ต่อ เบาหวานและเฉพาะโรค