การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ECHO
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
12-ก.พ.-2564
                 จากสถิติทุกๆ ปีพบว่าประชาชนยังคงมีแนวโน้มเสี่ยงต่อโรคหัวใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น การตรวจสุขภาพหัวใจเป็นประจำปีทุกปี เป็นวิธีที่จะทำให้เราสามารถคาดคะเนความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจได้ การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography) หรือ ECHO ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการตรวจเช็คสุขภาพหัวใจ ว่ามีความผิดปกติ หรือไม่

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ECHO เป็นอย่างไร?

                 การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography) หรือ ECHO คือการส่งคลื่นเสียงที่ปลอดภัยเข้าไปยังบริเวณทรวงอก จากนั้นจึงรับเสียงที่สะท้อนออกมา นำข้อมูลที่สะท้อนกลับนั้นไปแปลเป็นภาพให้เห็นบนจอ ซึ่งจะแสดงถึง รูปร่าง ขนาด การทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ และลิ้นหัวใจ การตรวจนี้ปลอดภัย และไม่เจ็บ สามารถทำได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องอดอาหาร

ประโยชน์ของการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ECHO มีอะไรบ้าง?

                  เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหอบ เหนื่อย บวม ซึ่งสงสัยว่าอาจเกิดจากโรคหัวใจ วิธีการนี้จะช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคหัวใจโดยตรวจร่วมกับวิธีอื่นๆ เช่น เอกซเรย์คอมพิวเตอร์หัวใจ การสวนหลอดเลือดหัวใจ ทั้งนี้เพื่อการวินิจฉัยโรคทางหัวใจที่แน่นอน มักเป็นโรคที่เกี่ยวกับการทำงาน การบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ การทำงานของลิ้นหัวใจ การไหลเวียนของเลือดในหัวใจ การเกิดลิ่มเลือดในหัวใจ ขนาดของห้องหัวใจ และตำแหน่งหลอดเลือดต่างๆ ที่เข้า และออกจากหัวใจ

เตรียมพร้อมเข้ารับการตรวจอย่างไร?

                   การตรวจด้วยวิธีนี้ถือว่ามีความปลอดภัยสูง ไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวล่วงหน้า ไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร แต่ในกรณีที่มียารับประทาน จำเป็นต้องแจ้งแพทย์ หรือพยาบาลให้ทราบล่วงหน้า เนื่องจากอาจมีผลต่อผลการตรวจ และการทำงานของหัวใจ ก่อนตรวจเจ้าหน้าที่จะให้เปลี่ยนเสื้อ หากเป็นผู้หญิงต้องถอดเสื้อชั้นในออกก่อน โดยเจ้าหน้าที่จะทำการติดอุปกรณ์ เพื่อเฝ้าสังเกตคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจวิธีนี้เป็นการตรวจเฉพาะทาง ที่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ โดยใช้ระยะเวลาในการตรวจประมาณ 30 – 45 นาที มักไม่เกิน 1 ชั่วโมง สามารถตรวจซ้ำได้บ่อยตามดุลพินิจของแพทย์ ในวันเดียวอาจตรวจซ้ำหลายๆ ครั้งก็ได้ โดยไม่ส่งผลข้างเคียง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ศูนย์หัวใจ อาคาร 1 ชั้น 3
โทร.0-2271-7000 ต่อ 10318-19