4 ขั้นตอนรับมือ เมื่อรู้ว่าตนเองเป็น “มะเร็งเต้านม”
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
15-มี.ค.-2564
       เมื่อเข้ารับการตรวจเต้านมแล้ว แพทย์ทำการแจ้งผลว่าป่วยเป็นมะเร็ง ไม่ว่าจะระยะใดก็ตาม สิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรก คือตั้งสติให้พร้อมรับมือกับสิ่งต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

อย่าสิ้นหวังเมื่อต้องเผชิญกับมะเร็งเต้านม สามารถรักษาได้
       การรักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบันมีผลการรักษาดีมาก โดยเทียบตามระยะ (Stage) ผู้ป่วยมีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ได้ถึง 5 ปี (5 year survival rate) จากข้อมูลของ American Cancer Society มี ดังนี้
• ระยะ 0 100%
• ระยะ 1 100%
• ระยะ 2 93%
• ระยะ 3 72%
• ระยะ 4 22%

4 ขั้นตอนที่ควรปฏิบัติ เมื่อทราบว่าเป็นมะเร็งเต้านม
        เสียใจได้แต่อย่าสิ้นหวัง เพราะมะเร็งเต้านมสามารถรักษาได้ และควรรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งให้ผลการรักษาดี บางรายสามารถหายได้
1. การตรวจเจอมะเร็งตั้งแต่ระยะแรก ควรจะดีใจมากกว่าเสียใจ เพราะการเจอมะเร็งตั้งแต่ระยะแรกๆ ดีกว่าเจอตอนมีอาการ หรือคลำพบก้อนที่เต้านมแล้ว

2. ควรพบแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านม สามารถให้แนวทางการรักษามะเร็งที่ได้มาตรฐาน ทางเลือกในการรักษา แต่ละวิธีมีข้อดี ข้อเสียต่างกันอย่างไร และสุดท้ายแพทย์จะวางแผน และแนะนำทางเลือกการรักษาที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุด
3. ผู้ป่วยควรได้รับข้อมูลที่เพียงพอก่อนทำการรักษา ดังนี้
• ข้อมูลเกี่ยวกับตัวโรคว่าเป็นมะเร็งเต้านมชนิดใด แพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยมีความเชี่ยวชาญด้านใด และเชี่ยวชาญเฉพาะทางจริงหรือไม่
• มีขั้นตอนการรักษาอย่างไร เช่น ถ้าเป็นมะเร็งระยะต้น ซึ่งหมายถึงจากการประเมินผู้ป่วยโดยการตรวจร่างกายด้วยเครื่องแมมโมแกรม และอัลตร้าซาวด์แล้ว คาดว่าเป็นระยะที่ 1 หรือ 2 ขั้นตอนต่อไปหลังจากทราบผลการตรวจชิ้นเนื้อ
• การรักษาวิธีใดดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย กับแพทย์แนะนำอย่างไร หากยังไม่แน่ใจในการรักษาของแพทย์ สามารถนำผลตรวจไปปรึกษาแพทย์ที่เชี่ยวชาญในสถานพยาบาลอื่นได้ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนเข้ารับการผ่าตัด
• หลังผ่าตัด จะต้องมีการรักษาอะไรอีกบ้าง
        เมื่อทราบดังนี้แล้ว ขอให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเข้มแข็ง ให้ความร่วมมือกับแพทย์ในการรักษา ถ้าได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามมาตรฐาน ซึ่งแผนการรักษาในปัจจุบันมีทางเลือกเพื่อผลการรักษาที่ดี และมีโอกาสหายได้

ข้อมูลโดย:นพ.อกนิษ ปัญญวรวงษ์
ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านเต้านม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร. 0-2271-7000 ต่อ ศัลยกรรม