ผ่าตัดเต้านม แบบสงวนเต้า
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง
28-มิ.ย.-2560
มะเร็งเต้านม โรคสุดฮอตขึ้นชาร์ตโรคที่เป็นอันตรายและคุกคามชีวิตผู้หญิงเป็นอย่างมาก เมื่อตรวจวินิจฉัยและพบว่าเป็นมะเร็งเต้านม การจัดการที่ดีที่สุดคือการผ่าตัดเต้านมกำจัดก้อนเนื้อมะเร็งและเนื้อเยื่อที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งออกให้หมด การผ่าตัดในปัจจุบันสามารถทำได้โดยการผ่าตัดแบบเก็บเต้านม และการตัดเต้านม ซึ่งแนวทางการผ่าตัดพิจารณาตามเหมาะสมเฉพาะรายบุคคล

การผ่าตัดเต้านมแบบเก็บเต้านมไว้ (Partial mastectomy)

เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่พบก้อนในเต้านมตำแหน่งเดียว ขนาดเล็ก และไม่พบการกระจายของก้อนบริเวณ      เต้านม การตัดก้อนมะเร็งและเนื้อของเต้านมปกติที่อยู่รอบ ตัดห่างจากขอบของก้อนมะเร็งประมาณ 1-2 เซนติเมตร ส่วนใหญ่จะยังคงหัวนม ฐานหัวนม และส่วนใหญ่ของเนื้อเต้านมไว้ แพทย์จะเอาเฉพาะส่วนที่เป็นก้อนเนื้อร้ายออก แต่วิธีนี้ต้องมีการฉายแสงร่วมด้วยจึงจะให้ผลเทียบเท่ากับการตัดเต้านมทั้งหมด     หากต้องเลาะต่อมน้ำเหลืองรักแร้ออกด้วยก็จะทำการผ่าตัดเพิ่มเติมส่วนรักแร้ไปด้วยในคราวเดียวกัน ภายหลังการผ่าตัดเต้านมผู้ป่วยสามารถรักษารูปร่างของเต้านมได้

การผ่าตัดเต้านมเสริมสร้างเต้านมใหม่

เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับคนที่เป็นมะเร็งเต้านม เพื่อลดความสูญเสียอัตลักษณ์ของความเป็นหญิงให้กับผู้ป่วย ทำได้โดยการผ่าตัดเต้านมเพื่อนำเนื้อเยื่อบริเวณอื่นของร่างกายมาใส่แทน เช่น หน้าท้อง แผ่นหลัง สะโพก สะบัก เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการใช้วัสดุที่ทำเลียนแบบเต้านม คือถุงเต้านมเทียม ปัจจุบันถุงเต้านมเทียมมีเทคโนโลยีการผลิตที่ดี ผลการศึกษาพบว่ามีความปลอดภัยมากขึ้น ข้อดีของการใช้ถุงเต้านมเทียม คือผู้ป่วยไม่ต้องมีแผลผ่าตัดเต้านมเพิ่มเติมจากส่วนอื่นของร่างกาย เลือกขนาดรูปทรงให้เหมาะสมกับความต้องการได้ ใช้เวลาผ่าตัดสั้นกว่า และใช้เวลาพักฟื้นน้อยกว่า การเลือกแนวทางการผ่าตัดเต้านมเสริมเต้านมใหม่นั้น สามารถทำได้ทั้งแบบทำทันทีพร้อมการตัดเต้านมส่วนใหญ่จะทำร่วมกับการตัดเต้านมแบบเก็บเต้านม หรือแบบทำภายหลังการตัดเต้านม ซึ่งอาจมีข้อจำกัดในการผ่าตัดเต้านมเพิ่มขึ้น การเสริมหรือสร้างเต้านมใหม่ช่วยให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกมั่นใจมากขึ้น ลดความสูญเสีย ช่วยให้มั่นใจในการกลับไปทำงานและใช้ชีวิตตามปกติ อย่างไรก็ตาม การผ่าตัดเพื่อจัดการกับมะเร็งเต้านม แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายบุคคลว่าผู้ป่วยท่านใดควรทำการผ่าตัดเต้านมแบบใด ผ่าตัดเสริมได้หรือไม่ ควรทำวิธีใดจึงจะเหมาะสมและมีความปลอดภัยสูงสุด