ภาวะสมองเสื่อมในเด็ก…มีจริงหรือ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
12-ม.ค.-2564
title        ความเสื่อมของสมองสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงอายุ ตัวเซลล์สมองสามารถสร้าง และถูกทำลายได้ในเวลาเดียวกัน ในวัยเด็กการสร้างของเซลล์สมองจะเกิดขึ้นเยอะมาก และเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ การสร้างเซลล์สมองก็จะลดลง

สาเหตุของสมองเสื่อมในเด็ก

  • พันธุกรรม มียีนผิดปกติ เด็กที่มียีนผิดปกติบางคนอาจจะเริ่มมีอาการช่วงแรกเกิด หรือมีอาการในช่วง 2-3 เดือนหลังแรกเกิด บางรายอาจเกิดในช่วงอายุ 4-5 ปี เมื่อเด็กมียีนเหล่านี้ผิดปกติก็จะทำให้เกิดสารพิษหลายๆ ตัวคั่งในสมอง และส่งผลให้เซลล์สมองตายได้
  • การอักเสบ หรือการติดเชื้อ เช่น การติดเชื้อหัดในเด็กเล็ก เชื้อหัดจะซ่อนอยู่ในร่างกาย และเชื้อนี้จะทำให้สมองเกิดการอักเสบ ส่งผลต่อความเสื่อมของสมองได้
  • ไม่ทราบสาเหตุ อาจจะเกิดจากกลไกของเซลล์เอง เช่น ตัวเซลล์ได้รับความเครียด จนทำให้เซลล์นั้นอยู่ไม่ได้ และตายไป

อาการแสดงของสมองเสื่อมในเด็ก

  • หากเด็กเคยทำอะไรได้ก่อนหน้านี้ แล้วหลังจากนั้นทำไม่ได้ หรือ เรียกว่าพัฒนาการถดถอย
  • มีลักษณะนิสัย หรือพฤติกรรมบางอย่างที่ผิดปกติไปจากเดิม ซึ่งอาจจะต้องระวังว่าจะเป็นอาการหนึ่งของโรคที่เกี่ยวข้องกับความเสื่อมของระบบประสาทได้
  • มีอาการแสดงออกมาอย่างชัดเจน เช่น จากเดิมที่เคยขยับแขนขาได้ดีก็มีอาการสั่น หรือ มีความผิดปกติในเรื่องของความจำ ถ้ามีอาการเหล่านี้ พึงสงสัยว่าเด็กอาจมีอาการของโรคความเสื่อมของสมองได้
   

ระบบประสาทและสมอง อาคาร 4 ชั้น 3 โทร.02-271-7000 ต่อ โรคระบบประสาทและสมอง