เมื่อผู้สูงอายุไม่ยอมทานข้าว ..กลุ้มใจทำอย่างไรดี
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
11-ม.ค.-2564
    ผู้สูงอายุมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในร่างกาย ซึ่งมีผลกระทบต่อการรับประทานอาหาร อาจทานได้น้อยลง ดังนั้น การจัดเตรียมอาหารโดยดัดแปลงให้เหมาะสม จะช่วยให้ผู้สูงอายุรับประทานอาหารได้ดีขึ้น และจะช่วยลดปัญหาทางโภชนาการของผู้สูงอายุได้ การดัดแปลงทำได้ง่ายๆ ดังนี้
•  ดัดแปลงลักษณะอาหาร ความเปลี่ยนของฟันทำให้ผู้สูงอายุไม่สามารถเคี้ยวอาหารได้ ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนใช้ฟันชุดที่ 3 แล้วก็ตาม ดังนั้น อาหารของผู้สูงอายุจึงต้องทำให้อ่อน นุ่ม เคี้ยวได้ง่าย การหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ เคี่ยวนานๆ เพื่อให้เปื่อย นุ่ม หรืออาจต้องบดให้ละเอียดถ้าจำเป็น เพื่อให้ผู้สูงอายุรับประทานได้สะดวก
•  ดัดแปลงรสชาติ อาหารไทยมีหลายรสชาติ เช่น เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม เผ็ด และขม ผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยที่ต่อมรับรสเปลี่ยนแปลง ทำให้ความชื่นชอบรสชาติเปลี่ยนไปด้วย บางคนชอบอาหารที่มีรสหวานมากขึ้น บางคนชอบรสขมๆ ทั้งที่ในวัยหนุ่มสาวไม่ชอบ ดังนั้น การจัดเตรียมอาหารจึงจำเป็นต้องดัดแปลงรสชาติให้เป็นไปตามความเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่ควรจัดอาหารที่มีรสจัด หรือมีเครื่องเทศมากให้แก่ผู้สูงอายุเพราะจะทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายได้
•  ดัดแปลงด้านปริมาณ ผู้สูงอายุบางคนเจริญอาหารเหมือนคนทั่วไป แต่ควรควบคุมปริมาณอาหารที่รับประทานด้วย เพื่อป้องกันมิให้น้ำหนักตัวเพิ่ม ควรรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ในกรณีที่รับประทานอาหารได้น้อย ควรเพิ่มมื้ออาหาร หรือแบ่งเป็นหลายๆ มื้อในปริมาณไม่มากนักจะช่วยให้รับประทานอาหารได้ดีขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการบริโภคนิสัยของผู้สูงอายุแต่ละท่านด้วย
    จะเห็นได้ว่า การดัดแปลงอาหารสำหรับผู้สูงอายุทำได้ไม่ยาก เพียงแต่คอยสังเกตการรับประทานอาหาร เพื่อให้ทราบถึงความชอบหรือไม่ชอบ และพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ชอบ และทำอาหารที่ชอบให้รับประทาน เพียงเท่านี้ ก็สามารถช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อร่างกายแล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Velasook Senior Smart Village
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
670/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Tel : 02 271 7000 ต่อ 40498 สายด่วน พว.รัตนา เกิดคล้าย โทร.09-5908-3684, พว.สมฤพร ภิญญาคง โทร.08-1647-3185