เคล็ดลับการแปรงฟันที่ทันตแพทย์แนะนำ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
24-มี.ค.-2565

การแปรงฟันให้สะอาดและถูกวิธี ประกอบไปด้วย

  • การเลือกแปรงสีฟัน แปรงสีฟันที่ดีควรจะมีหน้าตัดที่ตรง ไม่ใหญ่จนเกินไปสามารถครอบคลุมฟันได้ 2 - 3 ซี่ ด้ามแปรงสีฟันควรจับได้ถนัดมือ ขนแปรงสีฟันนุ่มเพื่อช่วยให้ซอกซอนไปในระหว่างซอกฟันได้ดี การเลือกขนแปรงที่แข็งมากจนเกินไปจะทำให้ฟันสึก และเป็นต้นเหตุให้เสียวฟันได้
  • บริเวณที่แปรงควรแปรงทุกๆ ด้านให้ทั่วถึงของฟันทุกซี่อย่างน้อย 4 - 5 ครั้ง โดยเฉพาะด้านลิ้นของฟันล่าง และด้านท้ายของฟันซี่ในสุด รวมทั้งกระพุ้งแก้ม และลิ้น ซึ่งสามารถเป็นแหล่งสะสมของคราบจุลินทรีย์ได้
  • ระยะเวลาในการแปรงในวันหนึ่งๆ เราควรจะแปรงฟันทุกครั้งหลังอาหารและก่อนนอน หากไม่สามารถทำได้ อย่างน้อยที่สุดควรจะแปรงให้ได้อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง คือ ตอนเช้า และก่อนนอนโดยใช้ระยะเวลาในการแปรงต่อครั้งประมาณ 2 นาที
  • การเลือกยาสีฟันยาสีฟันเป็นตัวช่วยให้การแปรงฟัน ทำได้ง่าย และสะอาดขึ้นยาสีฟันที่ดีควรมีส่วนผสมของฟลูออไรด์เพื่อสงเสริมการป้องกันฟันผุ

ขั้นตอนการแปรงฟันอย่างถูกวิธีกัน
        การแปรงฟันอย่างถูกวิธี คือ การแปรงฟันให้สะอาด และทั่วถึง แปรงให้ครบทุกๆ ซี่และทั่วทุกบริเวณ การแปรงฟันในแนวขวางร่วมกับการใช้ขนแปรงที่แข็งมากจนเกินไปจะทำให้คอฟันสึก เป็นเหตุให้เป็นแหล่งสะสมของคราบจุลินทรีย์ และเสียวฟันได้ การแปรงฟันมีอยู่หลายวิธีแต่วิธีที่ได้รับความนิยมมีอยู่ 2 วิธี คือ

1. การแปรงฟันแบบ Modified Bass Technique
2. การแปรงฟันแบบ Roll Technique

การแปรงฟันบน โดยวิธี ขยับ - ปัด (Modified Bass Technic) ในทุกบริเวณยกเว้นฟันหน้าบนด้านเพดาน และฟันหน้าล่างด้านลิ้น ซึ่งอาจใช้วิธีกด - ดึง - ปัด (Roll Technic) โดยเปลี่ยนให้แนวของด้ามแปรงสีฟันขนานกับแนวของซี่ฟันหน้าบนบริเวณนั้น กดปลายขนแปรงส่วนสุดท้ายให้แนวกับบริเวณคอฟันแล้วดึงแปรงลงมาโดยให้ขนแปรงสัมผัสกับผิวฟันตลอดสำหรับฟันบน หรือดึงขึ้นบนสำหรับฟันล่าง


การแปรงฟันล่าง การแปรงฟันกรามบนด้านแก้มด้านเพดานปากและฟันหน้าด้านริมฝีปาก (ใช้วิธีขยับ - ปัด) ให้เอียงแปรงสีฟันเข้าหาเหงือกประมาณ 45 องศา ปลายของขนแปรงจะแทรกเข้าไปในร่องเหงือกได้เล็กน้อย ออกแรงถูแปรงไปมาสั้นๆ 3 - 4 ครั้ง แล้วปัดแปรงสีฟันเข้าหาตัวฟันลงไปด้านปลายฟัน ทำเช่นนี้ 5 - 6 ครั้ง


การแปรงฟันกรามล่าง ด้านแก้มด้านลิ้น และฟันหน้าด้านริมฝีปาก (ใช้วิธีขยับ - ปัด) ให้เอียงแปรงสีฟันเข้าหาเหงือกประมาณ 45 องศาเช่นกัน ปลายของขนแปรงจะแทรกเข้าไปในร่องเหงือกได้เล็กน้อยออกแรงถูไปมาสั้นๆ 3 - 4 ครั้ง แล้วปัดแปรงสีฟันเข้าหาตัวฟันขึ้นไปด้านปลายฟันทำเช่นนี้ 5 - 6 ครั้ง


การแปรงด้านบดเคี้ยว การแปรงฟันด้านบดเคี้ยวโดยวางขนแปรงตั้งฉากกับด้านเคี้ยวของฟัน ออกแรงถูไปมา 4 - 5 ครั้งแปรงให้ทั่วทางด้านบดเคี้ยวเมื่อเรารู้วิธีการแปรงฟันให้สะอาดแล้ว อย่าลืมปฏิบัติให้เป็นนิสัย และการป้องกันฟันผุอย่างได้ผลอีกวิธีที่ได้ผลดีคือ การไปพบทันตแพทย์ และตรวจฟันทุกๆ 6 เดือน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร. 1772 ต่อ ทันตกรรมและรากเทียมดิจิตอล