เคล็ดลับการแปรงฟันที่ทันตแพทย์แนะนำ!
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
11-ม.ค.-2564

การแปรงฟันให้สะอาดและถูกวิธี ประกอบไปด้วย

แปรงฟันอย่างไรให้สะอาด ?

  • การเลือกแปรงสีฟันแปรงสีฟันที่ดีควรจะมีหน้าตัดที่ตรง ไม่ใหญ่จนเกินไปสามารถครอบคลุมฟันได้2-3 ซี่ ด้ามแปรงสีฟันควรจับได้ถนัดมือ ขนแปรงสีฟันนุ่มเพื่อช่วยให้ซอกซอนไปในระหว่างซอกฟันได้ดี การเลือกขนแปรงที่แข็งมากจนเกินไปจะทำให้ฟันสึกและเป็นต้นเหตุให้เสียวฟันได้
  • บริเวณที่แปรงควรแปรงทุกๆ ด้านให้ทั่วถึงของฟันทุกซี่อย่างน้อย 4-5 ครั้ง โดยเฉพาะด้านลิ้นของฟันล่างและด้านท้ายของฟันซี่ในสุด รวมทั้งกระพุ้งแก้มและลิ้น ซึ่งสามารถเป็นแหล่งสะสมของคราบจุลินทรีย์ได้
  • ระยะเวลาในการแปรงในวันหนึ่งๆ เราควรจะแปรงฟันทุกครั้งหลังอาหารและก่อนนอน หากไม่สามารถทำได้ อย่างน้อยที่สุดควรจะแปรงให้ได้อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง คือตอนเช้าและก่อนนอนโดยใช้ระยะเวลาในการแปรงต่อครั้งประมาณ 2 นาที
  • การเลือกยาสีฟันยาสีฟันเป็นตัวช่วยให้การแปรงฟัน ทำได้ง่ายและสะอาดขึ้นยาสีฟันที่ดีควรมีส่วนผสมของฟลูออไรด์เพื่อสงเสริมการป้องกันฟันผุ

ขั้นตอนการแปรงฟันอย่างถูกวิธีกัน
        การแปรงฟันอย่างถูกวิธี คือการแปรงฟันให้สะอาดและทั่วถึง แปรงให้ครบทุกๆ ซี่และทั่วทุกบริเวณ การแปรงฟันในแนวขวางร่วมกับการใช้ขนแปรงที่แข็งมากจนเกินไปจะทำให้คอฟันสึก เป็นเหตุให้เป็นแหล่งสะสมของคราบจุลินทรีย์และเสียวฟันได้ การแปรงฟันมีอยู่หลายวิธีแต่วิธีที่ได้รับความนิยมมีอยู่ 2 วิธี คือ

  1. การแปรงฟันแบบ Modified Bass Technique
  2. การแปรงฟันแบบ Roll Technique
การแปรงฟันบน โดยวิธี ขยับ-ปัด (Modified Bass Technic) ในทุกบริเวณยกเว้นฟันหน้าบนด้านเพดานและฟันหน้าล่างด้านลิ้น ซึ่งอาจใช้วิธีกด-ดึง-ปัด (Roll Technic) โดยเปลี่ยนให้แนวของด้ามแปรงสีฟันขนานกับแนวของซี่ฟันหน้าบนบริเวณนั้น กดปลายขนแปรงส่วนสุดท้ายให้แนวกับบริเวณคอฟันแล้วดึงแปรงลงมาโดยให้ขนแปรงสัมผัสกับผิวฟันตลอดสำหรับฟันบน หรือดึงขึ้นบนสำหรับฟันล่าง
แปรงฟันอย่างไรให้สะอาด ?
การแปรงฟันล่างการแปรงฟันกรามบนด้านแก้มด้านเพดานปากและฟันหน้าด้านริมฝีปาก (ใช้วิธีขยับ-ปัด) ให้เอียงแปรงสีฟันเข้าหาเหงือกประมาณ 45 องศา ปลายของขนแปรงจะแทรกเข้าไปในร่องเหงือกได้เล็กน้อย ออกแรงถูแปรงไปมาสั้นๆ 3-4 ครั้ง แล้วปัดแปรงสีฟันเข้าหาตัวฟันลงไปด้านปลายฟัน ทำเช่นนี้ 5-6ครั้ง
การแปรงฟันกรามล่าง ด้านแก้มด้านลิ้นและฟันหน้าด้านริมฝีปาก (ใช้วิธีขยับ-ปัด) ให้เอียงแปรงสีฟันเข้าหาเหงือกประมาณ 45 องศาเช่นกัน ปลายของขนแปรงจะแทรกเข้าไปในร่องเหงือกได้เล็กน้อยออกแรงถูไปมาสั้นๆ 3-4 ครั้ง แล้วปัดแปรงสีฟันเข้าหาตัวฟันขึ้นไปด้านปลายฟันทำเช่นนี้ 5-6 ครั้ง
การแปรงด้านบดเคี้ยวการแปรงฟันด้านบดเคี้ยวโดยวางขนแปรงตั้งฉากกับด้านเคี้ยวของฟัน ออกแรงถูไปมา 4-5 ครั้งแปรงให้ทั่วทางด้านบดเคี้ยวเมื่อเรารู้วิธีการแปรงฟันให้สะอาดแล้ว อย่าลืมปฏิบัติให้เป็นนิสัยและการป้องกันฟันผุอย่างได้ผลอีกวิธีที่ได้ผลดีคือ การไปพบทันตแพทย์และตรวจฟันทุกๆ 6 เดือน

ทันตกรรมและรากเทียม โทร. 02-271-7000 ต่อ ทันตกรรม