แก้ฟันห่างให้กลับมาชิด แนบสนิทด้วยเรซิน
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
11-ม.ค.-2564
การปิดช่องว่างห่างของฟัน คือ การปิดช่องว่างห่างของฟันด้วยวัสดุบูรณะสีเหมือนฟัน (เรซิน คอมโพสิต)เพื่อความสวยงาม ส่วนมากจะเป็นซี่ฟันหน้าบนที่อยู่ในตำแหน่งกึ่งกลาง สาเหตุของการมีช่องห่างของฟันได้แก่ การเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติ การถอนฟันแท้ออกไปแล้วไม่ได้ใส่ฟันทดแทน ทำให้ฟันซี่ที่เหลือเคลื่อนตัวออกจากกันเกิดเป็นช่องห่างของฟัน การมีช่องห่างของฟันที่เหลืออยู่หลังจากการจัดฟัน การยึดเกาะของเนื้อเยื่อยึดริมฝีปาก การกัดนิ้ว หรือสิ่งของอื่นๆ นิสัยการกลืนที่ผิดปกติ

การปิดช่องว่างห่างของฟัน
ขั้นตอนการอุดปิดช่องว่างห่างฟัน
  1. ทำการขัดฟัน กำจัดคราบ และเศษอาหารให้สะอาด
  2. เลือกสีของวัสดุบูรณะให้ได้สีเสมือนฟัน และทำการลองเอาวัสดุบูรณะมาทาบบนตัวฟันของผู้ป่วย เพื่อเปรียบเทียบให้ได้สีเสมือนจริง
  3. ทำการวัดความกว้างของผลรวมของฟันทั้งสองซี่ และขนาดของช่องว่างแล้วทำการคำนวนค่าเฉลี่ย ขนาดฟันทั้งสองเพื่อทำการปิดช่องว่าง ซึ่งทั้งสองซี่ควรมีขนาดเท่ากันหลังจากการบูรณะ
  4. ทำการกรอแต่งฟันเพียงเล็กน้อย หรือทำการกรอวัสดุบูรณะเก่าในกรณีที่มีวัสดุอุดเก่าอยู่เดิมที่มีสภาพแย่
  5. บูรณะฟันทั้งสองด้วยวัสดุเรซิน คอมโพสิต เพื่อปิดช่องว่าง
  6. ทำการขัดแต่งเพื่อความสวยงาม ป้องกันไม่ให้มีเศษอาหารติด
อย่างไรก็ตาม หากช่องห่างของฟันเกิดจากการที่มีแรงกระทำจากลิ้นโดยการผลักฟันให้ยื่นออกมา หรือมีช่องห่างของฟันโดยทั่วไปหลายซี่ อาจจะต้องอาศัยการรักษาโดยการจัดฟันร่วมด้วย หรือผู้ป่วยที่เป็นโรคเหงือกซึ่งอาจมีการร่นลงของเหงือกลงมาต่ำมาก หรือพบว่าช่องห่างของฟันมีความกว้างมาก อาจไม่สามารถทำการปิดช่องว่างลงมาต่ำถึงบริเวณขอบเหงือกได้หมด ในกรณีที่ต้องการปรับเปลี่ยนรูปร่าง/ สีหรือโครงสร้างของฟันที่มีข้อบกพร่องเยอะ การรักษาโดยการทำ veneer ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

การดูแลรักษา
       อายุการใช้งานก็ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา ควรหลีกเลี่ยงการใช้ฟันที่ได้รับการบูรณะ กัด ฉีกของแข็ง หรือสิ่งของต่างๆ ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีสีจัด เนื่องจากวัสดุอุดจะดูดจับสีได้มากกว่าผิวฟันอาหารที่มีฤิทธิ์เป็นกรดจะมีผลต่อวัสดุอุด การฟอกสีฟันจะไม่สามารถเปลี่ยนสีวัสดุอุดได้

ทันตกรรมและรากเทียม โทร. 02-271-7000 ต่อ ทันตกรรม