การครอบฟัน
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
11-ม.ค.-2564
ครอบฟัน คือ ฟันเทียมติดแน่นที่ใช้ทดแทน หรือเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับตัวฟัน อาจทำจากโลหะล้วนทั้งซี่ เซรามิคล้วน หรือทั้งโลหะและเซรามิคเพื่อให้เกิดความแข็งแรงและสวยงาม

ข้อดีการบูรณะด้วยครอบฟัน

 • ครอบฟันเซรามิคล้วน หรือครอบฟันโลหะเคลือบเซรามิคสามารถแก้ไข้รูปร่างและสีฟัน ให้มีความสวยงามได้
 • ครอบฟัน สามารถช่วยป้องกันการแตกหักของฟันที่มีรอยผุขนาดใหญ่ ฟันที่รักษารากฟันแล้ว หรือฟันที่มีวัสดุบูรณะขนาดใหญ่ได้
 • ครอบฟัน มีความคงทนถาวรมากกว่าวัสดุอุดฟันโดยทั่วไป

ข้อเสียของการครอบฟัน

 • การทำครอบฟันนั้นจำเป็นต้องกรอเนื้อฟันออกปริมาณมากกว่าการอุดฟัน การทำอินเลย์ หรือ ออนเลย์
 • การกรอแต่งฟันเพื่อทำครอบฟันนั้นมีโอกาสทำอันตรายต่อโพรงประสาทฟันได้ถึง 1-15%
 • ราคาแพงเมื่อเทียบกับการอุดฟัน
 • ใช้เวลามากกว่าการอุดฟัน โดยปกติจะใช้เวลา 1-2 ครั้ง

ชนิดของครอบฟัน

 • ครอบฟันเหล็กกล้าไร้สนิท (Stainless Steel Crown: SSC) ครอบฟันเหล็กกล้าไร้สนิท คือ ครอบฟันสำเร็จรูปทำจากสแตนเลส ส่วนใหญ่จะใช้กับฟันน้ำนม ซึ่งไม่ได้เน้นความ สวยงามเนื่องจากฟันน้ำนมต้องหลุดไปภายหลัง ใช้เวลาทำเพียงครั้งเดียวและกรอแต่งไม่นาน ไม่ต้องพิมพ์ปากเนื่องจากเด็กไม่สามารถทนการทำฟันนานๆและซ้ำซ้อนได้
 • ครอบฟันโลหะล้วน (Full Metal Crown: FMC) ครอบฟันโลหะล้วนทำจากโลหะหลายชนิด เช่น ทองทองคำขาว พัลเลเดียม นิเกิล-โครเมียม มีความแข็งแรงสูงแต่ความสวยงามต่ำทำให้ฟันคู่สบสึกได้น้อยกว่าและกรอแต่งฟันน้อยกว่า เมื่อเทียบกับครอบฟันโลหะเคลือบเซรามิคส่วนมากมักใช้ในฟันหลังมากกว่าฟันหน้า
 • ครอบฟันโลหะเคลือบเซรามิค (Porcelain-fused-to-metal crown: PFM) ครอบฟันโลหะเคลือบเซรามิคโดยใช้ข้อดีของโลหะนำมาทำเป็นโครงเพื่อให้ความแข็งแรงและเซรามิคที่ให้สีเหมือนฟันธรรมชาติ การทำครอบฟันชนิดนี้จะต้องกรอเนื้อฟันออกเยอะกว่าครอบฟันโลหะล้วนจึงไม่เหมาะกับฟันของเด็ก
 • ครอบฟันเรซิน (All-resin crown) ครอบฟันเรซินทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติคล้ายพลาสติกมีความแข็งแรงพอประมาณ มักใช้เป็นครอบฟันชั่วคราวระหว่างการรักษา เช่นครอบฟันอะคลิลิกเรซิน หรือใช้เป็นครอบฟันกึ่งถาวรเพื่อใช้ในระยะยาวเช่นครอบฟันเรซินคอมโพสิต
 • ครอบฟันเซรามิคล้วน (All-ceramic crown: ACC) ครอบฟันเซรามิคล้วนทำจากเซรามิคที่มีความแข็งแรง มีความใสและสวยงามเป็นธรรมชาติมากที่สุด ส่วนใหญ่มักใช้ในฟันหน้าที่ต้องการความสวยงาม หรือคนไข้ที่มีอาการแพ้โลหะ ครอบฟันเซรามิคล้วนทำจากเซรามิคได้หลายชนิด วิธีการขึ้นรูปก็มีหลากหลายวิธีแต่ครอบฟันชนิดนี้จะต้องกรอเนื้อฟันออกมากที่สุด และไม่สามารถใช้ได้กับคนไข้ที่นอนกัดฟัน หรือมีนิสัยใช้ฟันหน้ากัดแทะของแข็ง คนไข้ที่มีฟันหน้าสบคร่อมกันลึก
 • ครอบฟันเซอร์โคเนีย (Zirconia crown) ครอบฟันเซอร์โคเนียเป็นครอบฟันเซรามิคล้วนชนิดหนึ่งใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและขึ้นรูป มีความแข็งแรงมากที่สุดในบรรดาครอบฟันเซรามิคล้วน มีความสวยงามสูงแต่น้อยกว่าครอบฟันเซรามิคล้วน สามารถใช้ในฟันหลังได้โดยเฉพาะคนไข้ที่แพ้โลหะและจำเป็นต้องทำครอบฟันในฟันหลัง

วิธีการรักษาด้วยการครอบฟัน

ครั้งที่ 1  ทันตแพทย์จะทำการตรวจการสบฟันและสภาพเหงือก เอกซ์เรย์ และวางแผนการรักษาและจะทำการกรอแต่งฟันภายใต้ยาชาเฉพาะที่ ตามชนิดของครอบฟัน พิมพ์ปากและเลือกสีฟัน จากนั้น   จะทำการใส่ครอบฟันชั่วคราวให้กับคนไข้
ครั้งที่ 2  ภายหลังจาก 3-5 วันทันตแพทย์จะทำการนัดหมายคนไข้มาทำการลองครอบฟัน อาจมีการกรอแต่งเล็กน้อยเพื่อให้ครอบฟันลงได้พอดี ทำการเช็คการสบฟัน ขอบเหงือก รอยต่อระหว่างขอบของครอบฟัน และผิวเคลือบฟัน บริเวณสัมผัสระหว่างครอบฟันและฟันธรรมชาติ สีของครอบฟันหลังจากนั้น จะทำการยึดครอบฟันโดยใช้กาวยึดทางทันตกรรม
ครั้งที่ 3  ทันตแพทย์จะทำการนัดหมายคนไข้กลับมาเช็คอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆ อนามัยช่องปาก หลังจากนั้น ก็ทำการนัดหมายเพื่อให้คนไข้กลับมาตรวจเช็คทุก 6 เดือน

การดูแลรักษาครอบฟัน

           ภายหลังจากที่คนไข้ได้รับการใส่ครอบฟันที่ดี มีการสบฟันที่ถูกต้อง ครอบฟันนั้นก็จะอยู่กับคนไข้ไปตลอด การดูแลรักษาก็เหมือนการดูแลรักษาฟันธรรมชาติซึ่งก็ คือ การแปรงฟันให้ถูกวิธี การใช้ไหมขัดฟัน และการตรวจเช็คสุขภาพช่องปากทุกๆ     6 เดือน สำหรับฟันธรรมชาติที่ไม่ได้รักษารากฟันมาก่อนหรือในฟันที่มีรอยผุขนาดใหญ่ หรือมีวัสดุขนาดใหญ่ที่ไม่ได้รื้อออกหมดภายหลังจากการทำครอบฟัน อาจจะเกิดการอักเสบขึ้นที่โพรงประสาทฟันได้ ดังนั้น หากพบความผิดปกติควรกลับไปพบทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาโดยเร็ว   .

ทันตกรรมและรากเทียม โทร. 02-271-7000 ต่อ ทันตกรรม