การผ่าตัดดัดเข่า
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
15-ก.พ.-2564
title การผ่าตัดดัดเข่า (High Tibial Osteotomy: HTO) เป็นการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของกระดูกบริเวณหัวเข่าให้กลับมาตรงตามธรรมชาติ โดยมีหลักการเปลี่ยนแนวรับน้ำหนักจากข้อเข่าด้านที่มีการสึกกร่อน มักเป็นข้อด้านในไปยังข้อเข่าด้านที่กระดูกอ่อนผิวข้อยังดี หลังการเปลี่ยนแนวการรับน้ำหนักจากด้านที่มีปัญหาไปยังด้านที่ดี ทำให้ผิวข้อด้านที่สึกกร่อนมีโอกาสซ่อมแซมตัวเอง

วิธีผ่าตัดดัดเข่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่จนถึงเริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุ ต้องเป็นผู้ที่กระดูกมีความแข็งแรง และมีอาการเจ็บเข่าด้านเดียว แนวทางในการรักษาพิจารณาผ่าตัดขึ้นกับคนไข้แต่ละบุคคล ตั้งแต่การรักษาทางยา อาทิ การรับประทาน การฉีดยา และสุดท้าย คือ การผ่าตัด


การผ่าตัดดัดเข่ามีข้อดีหลายประการ เช่น คนไข้สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ดังเดิม เช่น การออกกำลังกาย ขี่จักรยาน วิ่ง เพราะการผ่าตัดดัดเข่านั้นเข่าข้อเข่ายังเป็นของเดิม ไม่มีการเสริมวัสดุเทียมภายในข้อเข่าจึงเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้ที่ยังไม่อยากเปลี่ยนข้อเข่าเทียมและเป็นข้อเข่าจริงที่ถูกปรับลดแรงกระแทกจากการทำผ่าตัดดัดเข่า

การปฎิบัติตัวเมื่อข้อเข่าเสื่อม

  • ควรควมคุมหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ อย่าให้อ้วน
  • ออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อย
  • การทำกายภาพบำบัดเพื่อลดความปวด
  • บริหารกล้ามเนื้อข้อเข่าให้แข็งแรง
  • ไม่ควรยกของหนัก
  • ไม่ควรอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งเป็นเวลานานๆ เช่น ยืนมาก จะทำให้ปวดข้อเพิ่มขึ้น
  • ควรพบแพทย์ตามนัดอย่างต่อเนื่อง


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ศูนย์กระดูกและข้อ อาคาร 4 ชั้น 1
โทร.0
-2271-7000 ต่อ กระดูกและข้อ