เทคโนโลยีผ่าตัด Microscope และ Endoscope
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
11-มี.ค.-2564
title ปัจจุบัน เทคโนโลยีการผ่าตัดกระดูกสันหลังได้พัฒนาจากในอดีตทั้งในแง่ของขนาดแผลความเจ็บของผู้ป่วยความปลอดภัยและระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลในอดีตเราผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยการผ่าตัดเปิดซึ่งเป็นการผ่าตัดใหญ่เลาะกล้ามเนื้อเยอะ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ปวดแผลผ่าตัดมากและต้องนอนโรงพยาบาลนานกว่า
ที่ผู้ป่วยจะลงเดินได้ ในปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีการผ่าตัดโดยใช้กล้องซึ่งเป็นตัวช่วยที่ทำให้ศัลยแพทย์สามารถผ่าตัดได้ปลอดภัยขึ้น ขนาดแผลเล็กลง เลาะกล้ามเนื้อน้อยลง ทำให้ผู้ป่วยสามารถลุกเดินได้เร็วขึ้น

การผ่าตัดผ่านกล้อง Microscope และ Endoscope
ในปัจจุบันกล้องที่ใช้ในการผ่าตัดกระดูกสันหลังมีอยู่หลายชนิด เหมือนเวลาที่เราถ่ายรูปโดยใช้กล้องมือกับการใช้กล้องถ่ายรูประดับโปรคุณภาพของภาพที่เรามองเห็นจะไม่เท่ากัน เช่นเดียวกับการใช้กล้องในการผ่าตัดกระดูกสันหลังไม่ว่าศัลยแพทย์จะใช้กล้องลักษณะใดในการผ่าตัดก็สามารถพูดได้ว่าผ่าตัดผ่านกล้องทั้งนั้น กล้องที่ใช้ในการผ่าตัดกระดูกสันหลังปัจจุบันมีอยู่ 2 ชนิด คือ

Microscope คือ กล้องจุลทรรศน์ที่ทำหน้าที่ขยายภาพในบริเวณที่ทำการผ่าตัดให้ใหญ่ขึ้น ทำให้แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กลงเปรียบเทียบกับการผ่าตัดแบบเปิดในอดีต แต่ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดแผลผ่าตัดอยู่ประมาณ 3 เซนติเมตร แต่ก็ยังต้องเลาะกล้ามเนื้อบางส่วนออก หลังจากที่มีการใช้กล้องmicroscope ในการผ่าตัดกระดูกสันหลังแล้ว ก็มีผู้คิดค้นเพื่อที่จะทำให้ลดขนาดของแผลผ่าตัดลงไปได้อีก การผ่าตัดวิธีนี้เป็นลูกครึ่งระหว่างการผ่าตัด Microscope กับ Endoscope นั่นก็คือ Microendoscope
Microendoscope คือ การใช้กล้องMicroscope ร่วมกับการใช้ท่อ (Tubular Retractor) ทำให้ลดขนาดแผลผ่าตัดลงได้เหลือประมาณ 2 เซนติเมตรพร้อมทั้งลดการเลาะกล้ามเนื้อลงได้ด้วย
Endoscope คือ พัฒนาการอีกขั้นเพื่อใช้ในการผ่าตัดกระดูกสันหลัง ข้อแตกต่างระหว่างMicroscope กับ Endoscope คือ Endoscope จากสอดกล้องเล็กๆ เข้าไปในตัวของผู้ป่วย ศัลยแพทย์สามารถมองเห็นอวัยวะต่างๆของผู้ป่วยได้ชัดเจน และลดขนาดแผลจากเดิมลงเหลือ 0.8 – 1 เซนติเมตร และไม่จำเป็นต้องเลาะกล้ามเนื้อออกเหมือนการผ่าตัดแบบอื่น ศัลยแพทย์สามารถสอดเครื่องมือผ่านกล้องเพื่อทำการผ่าตัดได้เลยโดยการมองจอมอนิเตอร์ที่ฉายภาพจากกล้องที่สอดไว้ในตัวผู้ป่วย การผ่าตัดโดยใช้กล้อง Endoscope สิ่งที่สำคัญคือการฝึกฝน ต้องผ่านการอบรมพิเศษ และการฝึกหัดผ่าตัดกับอาจารย์ใหญ่หลายๆ ครั้งเพื่อสามารถทำการผ่าตัดได้อย่างปลอดภัยและมีผลการรักษาเทียบเท่าการผ่าตัดแบบเปิด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร.02-2717000 ต่อ กระดูกและข้อ