กระดูกสันหลังเสื่อม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
11-มี.ค.-2564
title กระดูกสันหลัง ประกอบด้วยหมอนรองกระดูกสันหลัง กระดูกแข็งและข้อต่อกระดูกอ่อน หมอนรองกระดูกสันหลังที่เกิดความเสื่อมเริ่มเกิดขึ้นได้ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป และส่วนใหญ่พบที่กระดูกสันหลังระดับเอว กระดูกสันหลังเสื่อมนั้นเกิดขึ้นกับทุกคน เนื่องจากกลไกของร่างกายเกิดการถดถอยตามธรรมชาติ รวมทั้งจากการใช้งานกระดูกสันหลังมากเกินไป นอกเหนือจากการเสื่อมตามธรรมชาติแล้ว การใช้งานที่มากผิดปกติ และลักษณะท่าทางที่ผิดสุขลักษณะ เช่นการนั่ง การก้ม การยกของผิดท่าก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดูกสันหลังระดับเอวเสื่อมได้

การตรวจวินิจฉัย
การตรวจโรคกระดูกสันหลังเ
สื่อม แพทย์จะวินิจฉัยจากการซักประวัติและการตรวจร่างกายก่อนเสมอ บางรายอาจต้องเอกซเรย์ธรรมดา หรือเอกซเรย์คลื่นสนามแม่เหล็ก (MRI) เพิ่มเติมด้วย เพื่อวินิจฉัยแยกโรคและวางแผนการรักษา เมื่อตรวจพบสาเหตุของโรคแล้ว

การรักษา

  • หลีกเลี่ยงท่าทางที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาทิ การก้ม การยกของหนัก การนั่ง และการนอน
  • การรับประทานยา
  • ทำกายภาพบำบัดการบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้อง-หลัง และการใส่ผ้าประคองกระดูกสันหลังระดับเอว
  • การฉีดยาเข้าช่องกระดูกสันหลัง
  • การผ่าตัด
ในรายที่มีกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท และรักษาโดยวิธีการรับประทานยา ทำกายภาพบำบัดไม่ได้ผล หรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง อาจจะต้องใช้การผ่าตัดเข้าช่วยเพื่อนำกระดูกสันหลังบางส่วนที่ทับเส้นประสาทออก บางกรณีอาจต้องใส่สกรู และเหล็กยึดกระดูกสันหลังไว้ในรายที่กระดูกสันหลังไม่มั่นคงหรือผิดรูป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร.02-2717000 ต่อ กระดูกและข้อ