กระดูกสันหลังทรุดและการฉีดซีเมนต์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
17-ก.พ.-2564
title
โรคของกระดูกสันหลัง มีหลายชนิด และกระดูกทรุดก็เป็นอีกสิ่งที่ทุกคนควรให้ความใส่ใจ เพราะเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางกายวิภาคที่พบมากในผู้สูงอายุ


กระดูกสันหลังทรุด

เกิดได้จากความเสื่อมสภาพของหมอนรองกระดูกสันหลังตามวัย ทำให้ความสูงของหมอนรองกระดูกลดลงเรื่อยๆ อีกทั้งความสูงของหมอนรองกระดูกที่ทรุดลงมากจนเกิดการทับต่อเส้นประสาท และมีการปลิ้นของหมอนรองกระดูก ซึ่งการรักษาภาวะหมอนรองกระดูกทรุดได้ผลดีกับการผ่าตัดโดยเทคนิคพิเศษ คือ การใส่อุปกรณ์ค้ำแทนหมอนรองกระดูกเข้าไปถ่างให้ช่องหมอนรองกระดูกสูงขึ้น และแก้ไขการกดทับได้อย่างถาวร เรียกว่าการผ่าตัดเพิ่มความสูงของหมอนรองกระดูก และใส่อุปกรณ์ค้ำหมอนรองกระดูกไว้

การฉีดซีเมนต์
เพื่อเสริมโครงกระดูกสันหลังในบริเวณช่องว่างกระดูกสันหลัง เป็นวิธีการรักษาคนไข้ที่มีอาการปวดหลังจากภาวะกระดูกทรุดโดยไม่ต้องผ่าตัด โดยการฉีดซีเมนต์ชนิดเหลวเข้าไปในบริเวณช่องว่างของกระดูกสันหลังเพื่อเสริมแทนที่เนื้อกระดูก การรักษาใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที เพื่อให้ซีเมนต์ที่ฉีดเข้าไปแข็งตัว โดยแพทย์จะติดตามอาการเป็นระยะ และเมื่อการฉีดเรียบร้อยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวัน ทำงานได้ตามปกติแบบไม่หักโหมและถูกลักษณะท่าทาง

ข้อจำกัด ในการฉีดซีเมนต์เสริมกระดูก

  • คนไข้กระดูกสันหลังยุบจากกระดูกบางซึ่งยึดติดไปแล้ว หรือใช้การรักษาตามอาการแล้วไม่ได้ผล
  • การติดเชื้อในกระแสเลือด
  • มีการยุบตัวของกระดูกสันหลัง มากกว่า 80-90%
  • มีปัญหาการจับตัวของลิ่มเลือดที่ไม่ได้รักษา เพราะอาจทำให้เกิดภาวะเลือดออกง่ายกว่าปกติ


ศูนย์กระดูกและข้อ อาคาร 4 ชั้น 1 โทร.02-2717000 ต่อ กระดูกและข้อ