กระดูกสันหลังคด
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
05-มี.ค.-2564
title โดยปกติกระดูกสันหลังของคนทั่วไป จะมีกระดูกเรียงต่อกันทั้งหมดเป็นแนวเส้นตรง แต่ในผู้ที่เป็นกระดูกสันหลังคด เมื่อมองจากด้านหลังจะเห็นแนวกระดูกโค้งไปทางซ้าย หรือทางขวา ไม่เป็นเส้นตรงเหมือนคนปกติ โรคกระดูกสันหลังคดพบได้ส่วนน้อย เกิดได้ในทุกวัย พบได้ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ แต่ส่วนมากมักเกิดในช่วงที่มีการเจริญเติบโตของกระดูกอย่างรวดเร็ว คือ อายุประมาณ 10 -15 ปี

ชนิดของกระดูกสันหลังคด
ชนิดของโรคกระดูกสันหลังคด เช่น กระดูกสันหลังคด ชนิดไม่ทราบสาเหตุ โรคกระดูกสันหลังคดตั้งแต่กำเนิด โรคกระดูกสันหลังคดจากความผิดปกติของกล้ามเนื้อระบบประสาท

อาการกระดูกสันหลังคด ได้แก่

  • แนวกระดูกสันหลังคด ไม่ตรง
  • ไหล่ หรือสะโพก 2 ข้าง สูงไม่เท่ากัน
  • ด้านหลังอาจมีกระดูกนูน เห็นชัดในท่าก้มตัวไปข้างหน้า
  • มีอาการปวดบริเวณต่างๆ เช่น ปวดคอ ปวดสะบัก ปวดหลัง ปวดเอว ปวดสะโพก ปวดขา ชาแขน หรือชาขา เป็นต้น
  • บางรายอาจมีอาการปวดรุนแรงโดยไม่ทราบสาเหตุ เช่น ปวดศีรษะชนิดรุนแรง ปวดหลังมากจนรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน
  • อาจมีขาสั้น ยาว ไมเท่ากัน บางรายชัดเจนมากจนทำให้การเดินผิดปกติ
  • มีอาการเหนื่อยง่ายกว่าปกติเวลาออกแรง หรือทำกิจกรรมต่างๆ
การรักษาขึ้นกับมุมของกระดูกสันหลังคด ในรายที่มีการคดน้อยกว่า 25 องศา ไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาใดๆ เพียงติดตามการเปลี่ยนแปลงของมุมทุกๆ 4 เดือน สำหรับผู้ที่มีมุมการคดมากกว่า 25 องศา รักษาโดยการใส่เสื้อเกราะเป็นอุปกรณ์ค้ำจุนเพิ่มความแข็งแรง ช่วยป้องกัน หรือชะลอไม่ให้มุมการคดมีการเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าเดิม และมุมการคดมากกว่า 45 องศา อาจต้องรักษาโดยการผ่าตัดเพื่อจัดแนวกระดูกสันหลังใหม่ การผ่าตัดนี้ใช้หลักการเดียวกับการรักษากระดูกหัก คือ การใช้โลหะช่วยดามกระดูก สันหลังคดให้ตรง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร.02-2717000 ต่อ กระดูกและข้อ