อัพเดตวัคซีนป้องกัน Covid-19
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
31-ก.ค.-2563
Corona virus vaccine update

          โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เกิดจากการติดเชื้อไวรัส Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) ปัจจุบันได้รับการประกาศจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นโรคระบาดทั่วโลก โดยอาการและอาการแสดงมีหลากหลายตั้งแต่ไม่มีอาการไปจนถึงก่อให้เกิดความผิดปกติของระบบอวัยวะหลายระบบ โดยอาการและอาการแสดงทางระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้ ไอ เจ็บคอ สามารถพบได้บ่อยที่สุด การติดต่อของโรคส่วนหนึ่งเกิดจากการสัมผัสเชื้อที่ปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อม
         
          อย่างไรก็ตามในการพัฒนาวัคซีนชนิดใหม่โดยทั่วไปอย่างเร็วจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2-3 ปี จึงวางจำหน่ายได้ เนื่องจากต้องผ่านการทดสอบด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยก่อน         โดยทั่วไป การพัฒนาวัคซีนจะต้องผ่านการศึกษาในระยะดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่หนึ่ง การศึกษาวิจัยในห้องปฏิบัติการและการทดลองในสัตว์: ขั้นตอนการทดสอบบุกเบิก
          1) การทดลองก่อนการทดลองในคน (Pre-Clinical Stage)
              - เป็นการทดลองกับเนื้อเยื่อ เซลล์ หรือสัตว์ เป็นต้น
          2) คำขอทำการวิจัยยาใหม่ (IND Application)
ขั้นตอนที่สอง การทดลองในมนุษย์
          1) ระยะที่ 1 ของการทดสอบวัคซีน (Phase I)
              - โดยจะทดลองกับคนกลุ่มย่อยและต่อมาจะทดลองในคนกลุ่มใหญ่ขึ้น
          2) ระยะที่ 2 ของการทดสอบวัคซีน (Phase II)
             - ทดลองกับกลุ่มคนที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น อาจมีจำนวนหลายร้อยคน
          3) ระยะที่ 3 ของการทดสอบวัคซีน (Phase III)
              - การทดสอบซึ่งจะเกี่ยวข้องกับบุคคลจำนวนมากกว่า 10,000 คน
          มีหลายประเทศที่มีการทดลองผลิตวัคซีน รวมถึงประเทศไทยด้วย อย่างไรก็ตาม ตามที่ WHO ได้ลงประกาศไว้ มีวัคซีนของผู้ผลิต 17 ราย ที่สามารถผ่าน Pre-Clincal stage มาทดสอบใน Phase I นอกจากนี้ ที่ University of Oxford/AstraZeneca สามารถเข้าสู่กระบวนการทดสอบวัคซีนใน Phase III ได้แล้ว
          ดังนั้น ณ ปัจจุบัน ยังมีความจำเป็น ที่จะต้องใส่หน้ากากอนามัย รวมถึงทำมาตรการป้องกัน Covid-19 อื่นๆ รอให้การผลิตวัคซีนสำเร็จ

Reference
1) ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชกรรม . We are the one: SOLIDARITY clinical trial for COVID-19 treatments. 2020 ; available from: https://ccpe.pharmacycouncil.org/index.php?option=article_detail&subpage=article_detail&id=840

2) สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) . กรณีศึกษาการบริหารจัดการด้านวัคซีนของต่างประเทศ. n.d ; available from: http://nvi.go.th/index.php/files/download/0e1601b8dfb7c59

3 Wold health Organisation . We are the one: SOLIDARITY clinical trial for COVID-19 treatments. 2020 ; available from: https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines

เพิ่ม Medicine_PLR เป็นเพื่อนสิ !
เพิ่มเพื่อน

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต