วัคซีนไข้หวัดใหญ่ป้องกัน COVID-19 ได้หรือไม่?
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
05-ม.ค.-2564
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ป้องกัน
COVID-19 ได้หรือไม่ ?


ไข้หวัดใหญ่กับ Covid-19 มาจากไวรัสตัวเดียวกันหรือไม่ ?
          เชื้อก่อโรคไข้หวัดใหญ่กับ Covid-19 เป็นเชื้อคนละตัวกัน โดยเชื้อก่อโรค Covid-19 คือ Coronavirus (CoV) ส่วนเชื้อก่อโรคไข้หวัดใหญ่เป็นเชื้อ Influenza virus ซึ่งสายพันธุ์แตกต่างกันไปในแต่ละปี

อาการของไข้หวัดใหญ่กับ Covid-19 แตกต่างกันอย่างไร ?
          อาการของผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่จะมีไข้สูง 38-40 องศาเซลเซียส ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อกล้ามเนื้อ ซึ่งแตกต่างจากผู้ติดเชื้อ Covid-19 เพียงเล็กน้อย คือ ผู้ป่วยโควิด-19 อาจจะมีอาการหายใจลำบาก จมูกไม่ได้กลิ่น และความสามารถในการรับรสลดลง

วิธีป้องกันไข้หวัดใหญ่กับ Covid-19 แตกต่างกันอย่างไร ?
 • ไข้หวัดใหญ่ Covid-19
 • สวมหน้ากากอนามัย
 • ล้างมือด้วยสบู่ และแอลกอฮอล์บ่อยๆ
 • หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด
 • ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และลดความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่ ฉีดวัคซีน Covid-19 (ในประเทศไทยยังไม่มี)
ใครควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่บ้าง ?
 • 1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
 • 2. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปีทุกคน
 • 3. ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน
 • 4. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
 • 5. ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตนเองไม่ได้
 • 6. โรคธาลัสซีเมีย ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมถึงผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)
 • 7. โรคอ้วน น้ำหนัก > 100 กก. หรือ BMI > 35 กก. ต่อ ตร.ม.
การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ป้องกัน COVID-19 ได้หรือไม่ ?
          สรุปแล้วการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไม่สามารถป้องกัน Covid-19 ได้ เนื่องจากโรคติดเชื้อทั้ง 2 มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสคนละชนิดกัน แต่การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ 2 โรคนี้พร้อมกันได้ โดยมีการศึกษาในสหรัฐอเมริกา และจีนพบว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อ Covid-19 มากกว่า 60% จะมีการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอร่วมด้วย ซึ่งหากผู้ป่วยมีการติดเชื้อ 2 โรคนี้พร้อมกันจะเพิ่มความรุนแรงของโรค และโอกาสในการเสียชีวิตสูงถึง 29-55% ดังนั้นการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ 2 โรคนี้พร้อมกัน ลดความรุนแรงของโรค และลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตได้

แหล่งที่มา :
1. กรมควบคุมโรค
2. สถาบันบำราศนราดูร


ขอบคุณบทความดีๆ จาก 
นายแพทย์วีระยุทธ บุญเกียตริเจริญและทีมเภสัชกร

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
Line ID : @paolorangsit

เพิ่มเพื่อน