แพ็คเกจและโปรโมชั่น

 • HAPPY DUO CHECK UP
 • HAPPY LADY
 • โปรแกรมผ่าตัดและส่องกล้อง

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
17 รายการ (สำหรับ 1 ท่าน)

ราคา

2,990.-

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
17 รายการ (สำหรับ 2 ท่าน)
*รับวิตามิน LAVITA 1 กระปุกฟรี
(เฉพาะ S.K.VITT, NITESENSE, M-POW)

ราคา

3,990.-

รับสิทธิ์! ซื้อรายการตรวจเพิ่มเฉพาะทาง โปรโมชั่นพิเศษ

ตรวจระดับไขมันในเลือดและหัวใจ
(HbA1C, HDL, LDL, EKG)

ราคา

1,000.-

ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง 1 ส่วน บนหรือล่าง
(Upper or Lower Abdomen)

ราคา

1,000.-

ชุดตรวจมะเร็งทางเดินอาหารและตับ
(AFP, CEA, HBs Ag, Anti HBs Ag)

ราคา

1,000.-

ตรวจแคลเซียมในเลือด + ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก
(Calcium + BMD 1 ส่วน)

ราคา

1,000.-

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 2 เข็ม (*รับบริการได้ 2 ท่าน)
Vaccine Influenza

ราคา

1,000.-

ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
(EST)

ราคา

1,500.-

ตรวจสมรรถภาพของหัวใจขณะออกกำลังกาย
(ECHO)

ราคา

1,500.-

ตรวจมะเร็งปากมดลูกพร้อมอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่
(Thin Prep + Ultrasound Pelvis)

ราคา

1,500.-

ตรวจปริมาณหินปูนที่เกาะหลอดเลือดหัวใจ
(Calcium score)
*เฉพาะสาขาโชคชัย 4

ราคา

1,500.-

ตรวจอัลตร้าซาวด์ตับ
(Ultrasound Elastography)
*เฉพาะสาขาเกษตร

ราคา

1,500.-

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • โปรแกรมตรวจสุขภาพ รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว
 • กรณีตรวจพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการส่วนเพิ่มตามจริง
 • กรุณาระบุสาขาที่ต้องการเข้ารับบริการในขั้นตอนการสั่งซื้อ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขา หรือขอคืนเงินได้
 • ระยะเวลาการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 – 30 เมษายน 2564
 • ระยะเวลาการเข้ารับบริการ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละสาขา
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตรวจมะเร็งเต้านม
Mammogram

ราคา

1,090.-

ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง 1 ส่วน บนหรือล่าง
(Upper or Lower Abdomen)

ราคา

1,090.-

ตรวจอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่
(Ultrasound Pelvis)

ราคา

1,090.-

ตรวจมะเร็งปากมดลูก
(Liquid Prep or Thin Prep)

ราคา

1,090.-

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • โปรแกรมตรวจสุขภาพ รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว
 • กรณีตรวจพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการส่วนเพิ่มตามจริง
 • กรุณาระบุสาขาที่ต้องการเข้ารับบริการในขั้นตอนการสั่งซื้อ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขา หรือขอคืนเงินได้
 • ระยะเวลาการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 – 30 เมษายน 2564
 • ระยะเวลาการเข้ารับบริการ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละสาขา

ส่องกล้องกระเพาะอาหาร
(Gastroscope)

ราคา

8,900.-

ส่องกล้องลำไส้ใหญ่
(Colonoscope)

ราคา

12,900.-

ส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่
(Gastroscope & Colonoscope)
*รับฟรี โปรแกรมตรวจสุขภาพตับ มูลค่า 2,000.-
(SGPT / SGOT / AFP / HBs Ag)

ราคา

19,900.-

โปรแกรมผ่าตัดส่องกล้องนิ่วในถุงน้ำดี
(LC)

ราคา

69,000.-

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • โปรแกรมส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ รวมค่าแพทย์ส่องกล้อง แต่ไม่รวมค่าแพทย์ที่ปรึกษา ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการส่องกล้อง และไม่รวมค่าส่งตรวจชิ้นเนื้อ
 • โปรแกรมผ่าตัดส่องกล้องนิ่วในถุงน้ำดี ไม่รวมค่าแพทย์ที่ปรึกษา ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด
 • กรณีที่มีการรักษาอื่นๆ เพิ่มเติม หรือมีภาวะแทรกซ้อนอื่นไม่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนอนพักฟื้น คิดค่าบริการส่วนเกินตามจริง
 • การเข้ารับสิทธิ์ราคาดังกล่าว ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ในการประเมินรอยโรคก่อนรับบริการ
 • หากมีประวัติการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน หัวใจ โรคปอด หรือโรคอื่นๆ ที่แพทย์วินิจฉัยแล้วเห็นว่าสมควรต้องได้รับการรักษาพยาบาลที่แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในเงื่อนไขโปรแกรม แพทย์จะแจ้งให้ผู้รับบริการทราบ โดยโรงพยาบาลคิดอัตราค่าบริการที่เกิดขึ้นตามจริงตามเงื่อนไขการประเมินราคา
 • ระยะเวลาการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 – 30 เมษายน 2564
 • ระยะเวลาการเข้ารับบริการ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละสาขา

ซื้อแพ็คเกจกรุณาเลือกสาขา

ช่องทางการชำระเงิน

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 โทร. 02-514-4141
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร โทร. 02-150-0900
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร. 02-577-8111
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ โทร. 02-363-2000
โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง โทร. 02-818-9000