คลินิกอายุรกรรม
06-May-2018

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคอายุรกรรมที่มีปัญหาเฉพาะ โรคอายุรกรรมพิเศษสาขาต่าง ๆ อย่างครบวงจรโดยทีมอายุรแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ มีประสบการณ์ใน การดูแล รักษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นไปตามมาตรฐานสากล ที่วงการแพทย์ทั่วโลกยอมรับ

บริการและการรักษา

ให้บริการตรวจรักษาโรคทางอายุรกรรมทั่วไปและอายุรกรรมเฉพาะสาขา เช่น

  • อายุรกรรมโรคมะเร็ง (Oncology)
  • อายุรกรรมโรคไต (Nephrology)
  • อายุรกรรมสมองและระบบประสาท (Neurology)
  • อายุรกรรมโรคหัวใจ (Cardiology)
  • อายุรกรรมโรครูมาติสซั่ม (Rheumatology)
  • อายุรกรรมทั่วไป (Internal Medicine)