-
Checkup Center
06-May-2018
icon_ch_center

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

บริการตรวจสุขภาพในหลายโปรแกรม ออกแบบขึ้นอย่างพิถีพิถันภายใต้มาตรฐานเครื่องมือ ในระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและครบวงจร

— Paolo Hospital

ให้บริการตรวจสุขภาพในหลายโปรแกรม ที่ออกแบบขึ้นอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้เหมาะสมกับในแต่ละบุคคล ทั้งเพศ อายุ และปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ และพันธุกรรม ภายใต้มาตรฐานเครื่องมือ ในระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและครบวงจร จึงทำให้ผู้มาใช้บริการมั่นใจได้ในความถูกต้อง และความรวดเร็วของการรายงานผล และยังเพียบพร้อมด้วยความเป็นที่หนึ่ง ของการใส่ใจในบริการทุกขั้นตอนจากแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ด้วยบริการที่อบอุ่น เป็นกันเอง ด้วยบรรยากาศของการตรวจสุขภาพ ที่เน้นความหรูหรา สะดวก สบาย ประกอบกับการบริการอันหลากหลาย เช่น Internet cafe จึงทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลาย และแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะจากการตรวจผู้ป่วยทั่วไป

การตรวจสุขภาพมีความจำเป็นสำหรับทุกคนหรือไม่ เพราะอะไร?

ร่างกายคนเรานั้นเปรียบเสมือนรถยนต์ ที่จะต้องเข้าศูนย์บริการเมื่อครบกำหนดทุกๆ 5,000 -10,000 กิโลเมตร  เพื่อปรับแต่ง และตรวจเช็คสภาพรถ ว่ามีสิ่งใดชำรุดสึกหรอ ต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ ร่างกายคนเราก็เช่นเดียวกัน ควรจะพบแทพย์เพื่อตรวจสภาพของร่างกายเป็นระยะ ๆ ก่อนที่จะเจ็บป่วยเกินกว่าจะแก้ไข  หากมีอายุมากขึ้นจำเป็นต้องให้ความสำคัญในการตรวจสุขภาพเป็นประจำ  รายการตรวจที่ละเอียดขึ้น หรือในกรณีทีมีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือมีโรคหัวใจ  จำเป็นอย่างมากที่ต้องตรวจบ่อยขึ้นและลงรายละเอียดมากขึ้นตามคำแนะนำของแพทย์ ปัจจุบันนี้ความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการทางการแพทย์ในการค้นหาโรค และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ แต่เพราะความเร่งรีบในชีวิตและคิดไปว่าตนเองนั้นแข็งแรง ไม่เป็นไร จึงทำให้เกิดความประมาทในชีวิต เช่น ยังคงดื่มเหล้า  สูบบุหรี่ รับประทานอาหารที่เป็นโทษต่อสุขภาพ ซึ่งนำไปสู่โรคในที่สุด โรคเหล่านี้อาจนำไปสู่โรคที่รุนแรงยิ่งขึ้น จากสถิติองค์การอนามัยโลก พ.ศ.2551 มี ยอดผู้เสียชีวิต 57 ล้านคน ปรากฏว่า 36 ล้านคน หรือ 63% เกิดจากโรคที่ไม่ติดต่อ เรียงลำดับความอันตราย ดังนี้
  • โรคหลอดเลือดหัวใจ (มีอัตราการเสียชีวิต 48% หรือ 28 ล้านคน)
  • โรคมะเร็ง (มีอัตราการเสียชีวิต 21% หรือ 6 ล้านคน)
  • โรคระบบหายใจเรื้อรัง (มีอัตราการเสียชีวิต 12% หรือ2 ล้านคน)
  • โรคเบาหวาน (ที่เป็นสาเหตุโดยตรง 5% หรือ 3 ล้านคน)
  • โรคสมองเสื่อม และโรคอื่นๆ เป็นต้น
โรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตอย่างไม่เหมาะสม ทั้งในการบริโภคอาหาร การออกกำลังกาย ร่วมกับความเสื่อมของร่างกายตามอายุ ซึ่งทำให้เกิดโรคเรื้อรัง เช่น
  • โรคเบาหวาน
  • โรคไขมันในเลือดสูง
  • โรคความดันโลหิตสูง
  • กระดูกพรุน
  • โรคไต
สาระน่ารู้  การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ  โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 1 ชั้น 13

โทร. 02-2717000 ต่อ 11300

Paolo Hospital

Doctor & Team | แนะนำแพทย์-ทีมผู้เชี่ยวชาญ

ตารางแพทย์ออกตรวจ exercise-elderly

แนะนำการออกกำลังกาย…สำหรับผู้สูงอายุ

การออกกําลังกายเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับผู้สูงอายุ ผลดีของการออกกําลังกายคือ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด %e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87

สุขภาพในวัยทอง

วัยทองหรือวัยหมดประจำเดือนของผู้หญิงเป็นช่วงเวลาที่สิ้นสุดการมีประจำเดือนแล้ว เนื่องจากรังไข่หยุดทำงาน women_ortho

รู้หรือไม่ !! ผู้หญิง เสี่ยงกระดูกพรุนมากกว่าผู้ชาย

ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน ฮอร์โมนเพศหญิงที่ช่วยยับยั้งการสลายของมวลกระดูกก็จะลดลง senior_health

โรคทางนรีเวชที่พบในวัยหมดประจำเดือน

โรคทางนรีเวชที่พบได้บ่อยคือ โรคมะเร็งโพรงมดลูก บทความทั้งหมด