-
คลินิก หู คอ จมูก
06-May-2018

ดูแลด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

และเครื่องมือทันสมัยในการให้บริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค

—Paolo Hospital

  • ตรวจรักษาโรคหู คอ จมูกทั่วไป
  • ตรวจรักษาโรคหู คอ จมูกสำหรับเด็ก
  • การตรวจวินิจฉัยและผ่าตัดด้วยเครื่องมือพิเศษทางหู คอ จมูก
  • การทดสอบภูมิแพ้
  • การตรวจการได้ยิน
  • การตรวจหูชั้นกลาง
  • การตรวจหูชั้นในและระบบประสาท
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและเครื่องมือทันสมัยในการให้บริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคทางหู คอ จมูก

คลินิก หู คอ จมูก

อาคาร 4 ชั้น 3

Paolo Hospital
ตารางออกตรวจแพทย์ ตารางออกตรวจแพทย์ obstructive-sleep-apnea

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (Obstructive Sleep Apnea)

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น คือ การที่มีการปิดกั้นของทางเดินหายใจขณะหลับ sleep_snoring

คนอ้วน กับ เสียงนอนกรนที่ไม่ควรมองข้าม เสี่ยงหยุดหายใจขณะหลับ

คนอ้วน โดยเฉพาะในช่วงอายุ 30-35 ปี มักปัญหาของการนอนกรน เนื่องจากผนังคอหนา บทความทั้งหมด
นพ.พิทยา กนกจรรยา

คลินิก หู คอ จมูก

Appointment