คลินิกตา
06-May-2018
icon_eye_center

ให้การวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคทางตา และบริการให้คำปรึกษา

— Paolo Hospital

ให้การวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคทางตา และบริการให้คำปรึกษา
ให้การผ่าตัดต่าง ๆ เช่น..
  • ผ่าตัดฝีที่เปลือกตา เจาะกุ้งยิง
  • จี้ขนตาด้วยเครื่องจี้ไฟฟ้า
  • ผ่าตัดหนังตาตก หนังตาม้วนเข้าใน
  • ผ่าตัดถุงน้ำตา
  • ผ่าตัดลอกต้อเนื้อ ต้อหิน ต้อกระจกด้วยเครื่องมือพิเศษ (Phacoemulsitication)
  • ผ่าตัดรักษาจอประสาทตาหลุดลอก และ Laser รักษาเบาหวานขึ้นจอตา และ Laser รักษาต้อหิน
บริการตรวจวัดลานสายตา สำหรับผู้ป่วยโรคต้อหิน

คลินิกโรคตา

อาคาร 1 ชั้น 13

Paolo Hospital
ตารางออกตรวจแพทย์ ตารางออกตรวจแพทย์