ตรวจซ้ำได้ทั้งปี แถมมีรางวัลตลอดแคมเปญ

เมื่อซื้อแพ็กเกจ All You Can Check ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

Package & Promotion

 • รายละเอียดแพ็กเกจ
 • เงื่อนไขการรับบริการ

รายละเอียดแพ็กเกจ

 • Basic Checkup (22 รายการ)
  รายการตรวจ Limit ชาย หญิง
  1 ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Physical Examination 2 ครั้ง/ปี
  2 วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Vital signs ไม่จำกัด
  3 เอกซเรย์ปอด (ยกเว้นสตรีตั้งครรภ์) Chest X-ray ไม่จำกัด
  4 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG ไม่จำกัด
  5 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC ไม่จำกัด
  6 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS) ไม่จำกัด
  7 ตรวจติดตามควบคุมเบาหวาน HbA1c ไม่จำกัด
  8 ตรวจปริมาณคอเลสเตอรอล Cholesterol ไม่จำกัด
  9 ตรวจปริมาณไตรกลีเซอไรด์ Triglyceride ไม่จำกัด
  10 ตรวจปริมาณไขมันดีในเลือด HDL-Cholesterol ไม่จำกัด
  11 ตรวจปริมาณไขมันไม่ดีในเลือด LDL-Cholesterol ไม่จำกัด
  12 ตรวจการทำงานของตับ SGPT ไม่จำกัด
  13 ตรวจการทำงานของตับ SGOT ไม่จำกัด
  14 ตรวจเอนไซม์ในเซลล์เยื่อบุท่อน้ำดีของตับ Alk Phophatase ไม่จำกัด
  15 ตรวจการทำงานของไต BUN ไม่จำกัด
  16 ตรวจระดับครีเอตินินในเลือด Creatinine ไม่จำกัด
  17 ตรวจระดับกรดยูริค Uric Acid ไม่จำกัด
  18 ตรวจปัสสาวะ Urine Examination ไม่จำกัด
  19 ตรวจความปกติของต่อมไทรอยด์ TSH ไม่จำกัด
  20 ตรวจความปกติของต่อมไทรอยด์ FT4 ไม่จำกัด
  21 ตรวจความปกติของต่อมไทรอยด์ FT3 ไม่จำกัด
  22 ตรวจระดับวิตามินดี Vitamin D ไม่จำกัด

  *กรณีตรวจครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์บอกผลเพิ่มเติม

 • Advance Checkup
  เลือก 6 หมวด จาก 9 หมวด
  ตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง Limit ชาย หญิง
  ตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ Doppler 1 ครั้ง/ปี
  ตรวจคัดกรองโรคหัวใจ เลือกได้ 2 รายการ Limit ชาย หญิง
  ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST 2 ครั้ง/ปี
  ตรวจคลื่นเสียงหัวใจ ECHO 2 ครั้ง/ปี
  ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือด ABI 2 ครั้ง/ปี
  ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง เลือกได้ 4 รายการ Limit ชาย หญิง
  ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Thin Prep Pap Test 1 ครั้ง/ปี
  ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก + หาเชื้อ HPV Thin Prep Pap Test + Cobas HPV 1 ครั้ง/ปี
  อัลตร้าซาวด์มดลูกและรังไข่ Ultrasound Pelvic 1 ครั้ง/ปี
  ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม พร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม Digital Mammogram + Ultrasound Breast 1 ครั้ง/ปี
  ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA ไม่จำกัด
  ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP ไม่จำกัด
  ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน CA 19-9 ไม่จำกัด
  ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA ไม่จำกัด
  ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม CA 15-3 ไม่จำกัด
  ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA 125 ไม่จำกัด
  ตรวจคัดกรองโรคต่อมไทรอยด์ Limit ชาย หญิง
  อัลตร้าซาวด์ไทรอยด์ Ultrasound Thyroid 1 ครั้ง/ปี
  ตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินอาหารและตับ เลือกได้ 5 รายการ Limit ชาย หญิง
  ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี HBs Ag + Anti HBs ไม่จำกัด
  ตรวจหาว่าเคยได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี หรือไม่ Anti HBc (HBcAb) ไม่จำกัด
  ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี Anti-HCV ไม่จำกัด
  ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ Anti HAV IgM ไม่จำกัด
  ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบเอ Anti-HAV IgG ไม่จำกัด
  ตรวจอุจจาระ (ดูไข่พยาธิ) Stool Examination ไม่จำกัด
  ตรวจอุจจาระ (ดูการอักเสบของลำไส้) Occult Blood ไม่จำกัด
  ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน Ultrasound Upper Abdomen 2 ครั้ง/ปี
  ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง Ultrasound Lower Abdomen 2 ครั้ง/ปี
  ตรวจป้องกันความเสี่ยงโรคกระดูกและข้อ เลือกได้ 1 รายการ Limit ชาย หญิง
  ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก 2 ส่วน (ข้อสะโพก และกระดูกสันหลัง) Bone Density 1 ครั้ง/ปี
  ตรวจประเมินโครงสร้างกระดูก Orthoscanogram 1 ครั้ง/ปี
  ตรวจละเอียดด้วยเครื่องมือ CT Scan และ MRI เลือกได้ 1 รายการ *ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ Limit ชาย หญิง
  เอกซเรย์สมองด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ CT Brain 1 ครั้ง/ปี
  เอกซเรย์ทรวงอกด้วยเครื่งคอมพิวเตอร์ CT Chest 1 ครั้ง/ปี
  เอกซเรย์ช่องท้องส่วนบน หรือส่วนล่าง ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ CT Upper or Lower 1 ครั้ง/ปี
  ตรวจปริมาณหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ CT Calcium Scoring 1 ครั้ง/ปี
  ตรวจกระดูกสันหลังส่วนเอว ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI Spine 1 ครั้ง/ปี
  ตรวจเจาะลึกระดับฮอร์โมนและวิตามิน เลือกได้ 2 รายการ Limit ชาย หญิง
  ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย Free Testosterone ไม่จำกัด
  ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง Progesterone ไม่จำกัด
  ตรวจระดับฮอร์โมนต้านความเครียด DHEAs ไม่จำกัด
  ตรวจระดับกรดอะมิโน (สาเหตุเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ) Homocysteine ไม่จำกัด
  Covid-19 Screening เลือกได้ 3 รายการ Limit ชาย หญิง
  การตรวจหาเชื้อ COVID-19 แบบ RT-PCR SARS-CoV-2 Real-time RT-PCR (COVID-19) 1 ครั้ง/ปี
  ชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง ANTIGEN TEST KIT 6 ครั้ง/ปี
  ตรวจวัดระดับภูมิต้านทานต่อเชื้อ SAR-CoV-2 COVID-19 Spike Protein IgG Quantitative Antibody (CMIA) 1 ครั้ง/ปี
  ตรวจวัดระดับภูมิต้านทานต่อเชื้อ SAR-CoV-2 และความสามารถในการจัดการเชื้อโรคของภูมิ COVID-19 (SARS-CoV-2) Antibody Neutralization & IgG & IgM 1 ครั้ง/ปี

เงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 - 31 มกราคม 2565
 • ระยะเวลาในการใช้บริการ
  • โปรแกรม Basic Checkup ใช้บริการครั้งแรกไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2565 และใช้บริการซ้ำได้ภายใน 365 วัน หรือ 1 ปี นับจากวันที่ใช้ครั้งแรก
  • โปรแกรม Advance Checkup สามารถใช้บริการได้ภายใน 365 วัน หรือ 1 ปี นับจากวันที่ใช้บริการ Basic Checkup ครั้งแรก
  • การเข้ารับการตรวจในครั้งต่อไป ต้องเป็นแพทย์ท่านเดียวกันกับที่ตรวจโปรแกรม Basic Check - Up ในครั้งแรก
 • สามารถเข้ารับบริการได้ที่ สาขาพหลโยธิน (สะพานควาย) เท่านั้น
 • ก่อนเข้ารับการตรวจทุกครั้ง จำเป็นต้องนัดหมายล่วงหน้า ได้ที่
  • โทร. 1772 ต่อ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
  • ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร. 0-2271-7000 ต่อ 11398-99
 • ค่าบริการการเข้าตรวจโปรแกรม
  • โปรแกรมราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการ ในการตรวจครั้งแรกและครั้งที่ 2 แล้ว
  • กรณีตรวจครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์เพิ่มเติม ตามอัตราดังนี้
   • กรณีติดตามเฉพาะผลการเจาะเลือด คิดค่าแพทย์ 300 บาท
   • กรณีติดตามผลตรวจด้วยเครื่องมือทางการแพทย์เฉพาะกลุ่ม X-Ray และ CT, MRI 1 - 2 รายการ คิดค่าแพทย์ 500 บาท
   • กรณีติดตามผลการเจาะเลือด และผลตรวจด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ X-Ray และ CT, MRI คิดชำระค่าแพทย์ 800 บาท
  • กรณีเข้ารับบริการ ตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ต้องชำระค่าบริการโรงพยาบาล ครั้งละ 320 บาท
  • ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าแพทย์ที่ปรึกษาศูนย์เฉพาะทางอื่นๆ กรณีพบความผิดปกติ และส่งรักษาต่อกับแพทย์เฉพาะทาง ต้องชำระค่าแพทย์เพิ่มเติม 500 – 1,000 บาท (ต่อแพทย์ 1 ท่าน)
 • ราคาดังกล่าว รวมคูปองอาหาร 100 บาท และสมุดรายงานผลในครั้งแรกที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ
 • สำหรับรายการตรวจในกลุ่ม CT&MRI กรณีแพทย์วินิจฉัยให้ทำการฉีดสี เพื่อดูความผิดปกติ จากการทำ CT & MRI ต้องชำระเงินเพิ่มเติม (ราคาระหว่าง 8,000-15,000 บาท ตามมูลค่าสารทึบแสงที่ใช้ในการตรวจ)
 • สำหรับโปรแกรม Advance Check – Up หากเข้ารับบริการตรวจครบ 6 หมวดแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนหมวดรายการตรวจภายหลังได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

Package & Promotion

 • รายละเอียดแพ็กเกจ
  • Basic Checkup (22 รายการ)
   รายการตรวจ Limit ชาย หญิง
   1 ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Physical Examination 2 ครั้ง/ปี
   2 วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Vital signs ไม่จำกัด
   3 เอกซเรย์ปอด (ยกเว้นสตรีตั้งครรภ์) Chest X-ray ไม่จำกัด
   4 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG ไม่จำกัด
   5 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC ไม่จำกัด
   6 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS) ไม่จำกัด
   7 ตรวจติดตามควบคุมเบาหวาน HbA1c ไม่จำกัด
   8 ตรวจปริมาณคอเลสเตอรอล Cholesterol ไม่จำกัด
   9 ตรวจปริมาณไตรกลีเซอไรด์ Triglyceride ไม่จำกัด
   10 ตรวจปริมาณไขมันดีในเลือด HDL-Cholesterol ไม่จำกัด
   11 ตรวจปริมาณไขมันไม่ดีในเลือด LDL-Cholesterol ไม่จำกัด
   12 ตรวจการทำงานของตับ SGPT ไม่จำกัด
   13 ตรวจการทำงานของตับ SGOT ไม่จำกัด
   14 ตรวจเอนไซม์ในเซลล์เยื่อบุท่อน้ำดีของตับ Alk Phophatase ไม่จำกัด
   15 ตรวจการทำงานของไต BUN ไม่จำกัด
   16 ตรวจระดับครีเอตินินในเลือด Creatinine ไม่จำกัด
   17 ตรวจระดับกรดยูริค Uric Acid ไม่จำกัด
   18 ตรวจปัสสาวะ Urine Examination ไม่จำกัด
   19 ตรวจความปกติของต่อมไทรอยด์ TSH ไม่จำกัด
   20 ตรวจความปกติของต่อมไทรอยด์ FT4 ไม่จำกัด
   21 ตรวจความปกติของต่อมไทรอยด์ FT3 ไม่จำกัด
   22 ตรวจระดับวิตามินดี Vitamin D ไม่จำกัด

   *กรณีตรวจครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์บอกผลเพิ่มเติม

  • Advance Checkup
   เลือก 6 หมวด จาก 9 หมวด
   ตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง Limit ชาย หญิง
   ตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ Doppler 1 ครั้ง/ปี
   ตรวจคัดกรองโรคหัวใจ เลือกได้ 2 รายการ Limit ชาย หญิง
   ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST 2 ครั้ง/ปี
   ตรวจคลื่นเสียงหัวใจ ECHO 2 ครั้ง/ปี
   ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือด ABI 2 ครั้ง/ปี
   ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง เลือกได้ 4 รายการ Limit ชาย หญิง
   ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Thin Prep Pap Test 1 ครั้ง/ปี
   ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก + หาเชื้อ HPV Thin Prep Pap Test + Cobas HPV 1 ครั้ง/ปี
   อัลตร้าซาวด์มดลูกและรังไข่ Ultrasound Pelvic 1 ครั้ง/ปี
   ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม พร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม Digital Mammogram + Ultrasound Breast 1 ครั้ง/ปี
   ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA ไม่จำกัด
   ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP ไม่จำกัด
   ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน CA 19-9 ไม่จำกัด
   ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA ไม่จำกัด
   ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม CA 15-3 ไม่จำกัด
   ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA 125 ไม่จำกัด
   ตรวจคัดกรองโรคต่อมไทรอยด์ Limit ชาย หญิง
   อัลตร้าซาวด์ไทรอยด์ Ultrasound Thyroid 1 ครั้ง/ปี
   ตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินอาหารและตับ เลือกได้ 5 รายการ Limit ชาย หญิง
   ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี HBs Ag + Anti HBs ไม่จำกัด
   ตรวจหาว่าเคยได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี หรือไม่ Anti HBc (HBcAb) ไม่จำกัด
   ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี Anti-HCV ไม่จำกัด
   ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ Anti HAV IgM ไม่จำกัด
   ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบเอ Anti-HAV IgG ไม่จำกัด
   ตรวจอุจจาระ (ดูไข่พยาธิ) Stool Examination ไม่จำกัด
   ตรวจอุจจาระ (ดูการอักเสบของลำไส้) Occult Blood ไม่จำกัด
   ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน Ultrasound Upper Abdomen 2 ครั้ง/ปี
   ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง Ultrasound Lower Abdomen 2 ครั้ง/ปี
   ตรวจป้องกันความเสี่ยงโรคกระดูกและข้อ เลือกได้ 1 รายการ Limit ชาย หญิง
   ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก 2 ส่วน (ข้อสะโพก และกระดูกสันหลัง) Bone Density 1 ครั้ง/ปี
   ตรวจประเมินโครงสร้างกระดูก Orthoscanogram 1 ครั้ง/ปี
   ตรวจละเอียดด้วยเครื่องมือ CT Scan และ MRI เลือกได้ 1 รายการ *ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ Limit ชาย หญิง
   เอกซเรย์สมองด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ CT Brain 1 ครั้ง/ปี
   เอกซเรย์ทรวงอกด้วยเครื่งคอมพิวเตอร์ CT Chest 1 ครั้ง/ปี
   เอกซเรย์ช่องท้องส่วนบน หรือส่วนล่าง ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ CT Upper or Lower 1 ครั้ง/ปี
   ตรวจปริมาณหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ CT Calcium Scoring 1 ครั้ง/ปี
   ตรวจกระดูกสันหลังส่วนเอว ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI Spine 1 ครั้ง/ปี
   ตรวจเจาะลึกระดับฮอร์โมนและวิตามิน เลือกได้ 2 รายการ Limit ชาย หญิง
   ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย Free Testosterone ไม่จำกัด
   ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง Progesterone ไม่จำกัด
   ตรวจระดับฮอร์โมนต้านความเครียด DHEAs ไม่จำกัด
   ตรวจระดับกรดอะมิโน (สาเหตุเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ) Homocysteine ไม่จำกัด
   Covid-19 Screening เลือกได้ 3 รายการ Limit ชาย หญิง
   การตรวจหาเชื้อ COVID-19 แบบ RT-PCR SARS-CoV-2 Real-time RT-PCR (COVID-19) 1 ครั้ง/ปี
   ชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง ANTIGEN TEST KIT 6 ครั้ง/ปี
   ตรวจวัดระดับภูมิต้านทานต่อเชื้อ SAR-CoV-2 COVID-19 Spike Protein IgG Quantitative Antibody (CMIA) 4 ครั้ง/ปี
   ตรวจวัดระดับภูมิต้านทานต่อเชื้อ SAR-CoV-2 และความสามารถในการจัดการเชื้อโรคของภูมิ COVID-19 (SARS-CoV-2) Antibody Neutralization & IgG & IgM 1 ครั้ง/ปี
 • เงื่อนไขการใช้บริการ

  เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  • จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 - 31 มกราคม 2565
  • ระยะเวลาในการใช้บริการ
   • โปรแกรม Basic Checkup ใช้บริการครั้งแรกไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2565 และใช้บริการซ้ำได้ภายใน 365 วัน หรือ 1 ปี นับจากวันที่ใช้ครั้งแรก
   • โปรแกรม Advance Checkup สามารถใช้บริการได้ภายใน 365 วัน หรือ 1 ปี นับจากวันที่ใช้บริการ Basic Checkup ครั้งแรก
   • การเข้ารับการตรวจในครั้งต่อไป ต้องเป็นแพทย์ท่านเดียวกันกับที่ตรวจโปรแกรม Basic Check - Up ในครั้งแรก
  • สามารถเข้ารับบริการได้ที่ สาขาพหลโยธิน (สะพานควาย) เท่านั้น
  • ก่อนเข้ารับการตรวจทุกครั้ง จำเป็นต้องนัดหมายล่วงหน้า ได้ที่
   • โทร. 1772 ต่อ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
   • ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร. 0-2271-7000 ต่อ 11398-99
  • ค่าบริการการเข้าตรวจโปรแกรม
   • โปรแกรมราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการ ในการตรวจครั้งแรกและครั้งที่ 2 แล้ว
   • กรณีตรวจครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์เพิ่มเติม ตามอัตราดังนี้
    • กรณีติดตามเฉพาะผลการเจาะเลือด คิดค่าแพทย์ 300 บาท
    • กรณีติดตามผลตรวจด้วยเครื่องมือทางการแพทย์เฉพาะกลุ่ม X-Ray และ CT, MRI 1 - 2 รายการ คิดค่าแพทย์ 500 บาท
    • กรณีติดตามผลการเจาะเลือด และผลตรวจด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ X-Ray และ CT, MRI คิดชำระค่าแพทย์ 800 บาท
   • กรณีเข้ารับบริการ ตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ต้องชำระค่าบริการโรงพยาบาล ครั้งละ 320 บาท
   • ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าแพทย์ที่ปรึกษาศูนย์เฉพาะทางอื่นๆ กรณีพบความผิดปกติ และส่งรักษาต่อกับแพทย์เฉพาะทาง ต้องชำระค่าแพทย์เพิ่มเติม 500 – 1,000 บาท (ต่อแพทย์ 1 ท่าน)
  • ราคาดังกล่าว รวมคูปองอาหาร 100 บาท และสมุดรายงานผลในครั้งแรกที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ
  • สำหรับรายการตรวจในกลุ่ม CT&MRI กรณีแพทย์วินิจฉัยให้ทำการฉีดสี เพื่อดูความผิดปกติ จากการทำ CT & MRI ต้องชำระเงินเพิ่มเติม (ราคาระหว่าง 8,000-15,000 บาท ตามมูลค่าสารทึบแสงที่ใช้ในการตรวจ)
  • สำหรับโปรแกรม Advance Check – Up หากเข้ารับบริการตรวจครบ 6 หมวดแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนหมวดรายการตรวจภายหลังได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรแกรมตรวจสุขภาพ All You Can Check (Male)

62,240ลด 77.66%

13,900.-

โปรแกรมตรวจสุขภาพ All You Can Check (Female)

70,600ลด 77.47%

15,900.-

ช่องทางการชำระเงิน

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร. 02-271-7000