ตรวจซ้ำได้ทั้งปี แถมมีรางวัลตลอดแคมเปญ

เมื่อซื้อแพ็กเกจ All You Can Check ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

Package & Promotion

 • ตรวจเหมาจ่าย 1 ปี 7,990.-
 • ตรวจเหมาปีนี้ + ปีหน้า 9,990.-

ตรวจเหมาจ่าย 1 ปี 7,990.-

 • รายละเอียดแพ็กเกจ คลิก!!
  การตรวจและให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทาง Limit ชาย หญิง
  1 ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ Physical Examination เฉพาะครั้งแรก
  2 ตรวจเฉพาะทางโดยแพทย์ศัลยกรรม SURG เฉพาะครั้งแรก
  3 ตรวจเฉพาะทางโดยแพทย์โรคหัวใจ CARDIO เฉพาะครั้งแรก
  4 ตรวจเฉพาะทางโดยแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร GI เฉพาะครั้งแรก
  5 ตรวจเฉพาะทางโดยสูตินรีแพทย์ GYN เฉพาะครั้งแรก
  กลุ่มรายการตรวจทางห้องปฏิบัติการ Limit ชาย หญิง
  6 วัดความดันโลหิต ชีพจร Blood Pressure, Vital signs ไม่จำกัด
  7 ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Weight & Hight ไม่จำกัด
  8 ตรวจประเมินระดับการมองเห็น VA ไม่จำกัด
  9 ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย BMI ไม่จำกัด
  10 ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC ไม่จำกัด
  11 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar ไม่จำกัด
  12 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด HbA1C ไม่จำกัด
  13 ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol ไม่จำกัด
  14 ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride ไม่จำกัด
  15 ตรวจระดับไขมันในเลือด HDL ไม่จำกัด
  16 ตรวจระดับไขมันในเลือด LDL ไม่จำกัด
  17 ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGOT (AST) ไม่จำกัด
  18 ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGPT (ALT) ไม่จำกัด
  19 ตรวจการทำงานของตับ Alk Phosphatase ไม่จำกัด
  20 ตรวจหน้าที่การทำงานของไต B.U.N ไม่จำกัด
  21 ตรวจหน้าที่การทำงานของไต Creatinine ไม่จำกัด
  22 ตรวจหากรดยูริคในเลือด Uric Acid ไม่จำกัด
  23 ตรวจระดับเกลือร่ในร่างกาย Calcium ไม่จำกัด
  24 ตรวจปัสสาวะ Urine Examination ไม่จำกัด
  ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง Limit ชาย หญิง
  25 ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่ Thin Prep Pap test & US Pelvis ไม่จำกัด
  26 ตรวจมะเร็งเต้านม ดิจิตอลเมมโมแกรม Digital Mammogram-Both ไม่จำกัด
  27 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ Alpha-Fetoprotine ไม่จำกัด
  28 ตรวจหามะเร็งลำไส้ CEA ไม่จำกัด
  29 ตรวจหามะเร็งตับอ่อน CA19-9 ไม่จำกัด
  30 ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA ไม่จำกัด
  ตรวจคัดกรองโรคระบบหัวใจ Limit ชาย หญิง
  31 เอ็กซเรย์ปอดด้วยฟิล์มใหญ่ Chest X-ray ไม่จำกัด
  32 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiography (EKG) ไม่จำกัด
  33 ตรวจสมรรถภาพขณะออกกำลังกาย EST Exercise Stress Test ไม่จำกัด เลือกตรวจอย่างใดอย่างหนึ่ง
  34 ตรวจคลื่นเสียงหัวใจ ECHO Echocardiogram ไม่จำกัด
  35 ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง Ankle Brachial Index (ABI) ไม่จำกัด เลือกตรวจอย่างใดอย่างหนึ่ง
  36 ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก Bone Density 1 Part ไม่จำกัด
  ตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินอาหารและตับ Limit ชาย หญิง
  37 ตรวจหาเชื้อและภูมิไวรัสตับอักเสบ บี HBs Ag ไม่จำกัด
  38 ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบ บี Anti HBs ไม่จำกัด
  39 ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Whole Abdomen ไม่จำกัด
  40 ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง 1 ส่วน (บนหรือล่าง) Ultrasound Abdomen Upper Or Lower ไม่จำกัด
  Privilege Gift Limit ชาย หญิง
  41 ชุดตรวจหาเชื้อไวรัสด้วยตนเอง Antigen Test Kit 3 ครั้ง
  42 ตรวจหาภูมิคุ้มกัน COVID-19 COVID-19 Antibody ไม่จำกัด
  43 บัตรส่วนลดโรงพยาบาลเปาโล Paolo Member Card Gold Card
  44 คูปองอาหารรับประทานอาหาร ณ Black Canyon Complimentary Voucher Cash Voucher มูลค่า 300฿

  เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  • ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการในการตรวจครั้งแรกเท่านั้น กรณีตรวจครั้งที่ 2 เป็นต้นไปชำระค่าแพทย์ตามจริง
  • โปรแกรม Paolo All You Can Check จำหน่ายที่โรงพยาบาลเปาโล 5 สาขา (รังสิต, เกษตร, โชคชัย 4, สมุทรปราการ และ พระประแดง)
  • โปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมเหมาจ่าย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้
  • กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
  • กรณีไม่พบความผิดปกติ แต่ลูกค้าประสงค์ตรวจสุขภาพ รายการตามที่ตนเองกำหนด (เฉพาะหมวด Lab) ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ร่วมด้วยเท่านั้น โดยมีอัตราค่าบริการและค่าแพทย์ตามจริง
  • รายการตรวจในโปรแกรม 7,990 บาท ต้องเข้ารับบริการภายใน 31 มีนาคม 2566 เท่านั้น
  • โปรแกรมรายการตรวจดังกล่าว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
  • โปรแกรมดังกล่าวต้องเข้ารับบริการตามสาขาที่เลือกซื้อเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาที่เข้ารับบริการได้
  • โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนสาขาระหว่างเข้ารับบริการได้
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
   • โรงพยาบาลเปาโล เกษตร โทร. 02-150-0900
   • โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 โทร. 02-514-4141
   • โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ โทร. 02-363-2000
   • โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง โทร. 02-818-9000
   • โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร. 02-577-8111
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพ All You Can Check (Male)

  22,170ลด 63.96%

  7,990.-

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ All You Can Check (Female)

  28,821ลด 72.27%

  7,990.-

ตรวจเหมาปีนี้ + ปีหน้า 9,990.-

 • รายละเอียดแพ็กเกจ คลิก!!
  การตรวจและให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทาง Limit ชาย หญิง
  1 ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ Physical Examination เฉพาะครั้งแรก
  2 ตรวจเฉพาะทางโดยแพทย์ศัลยกรรม SURG เฉพาะครั้งแรก
  3 ตรวจเฉพาะทางโดยแพทย์โรคหัวใจ CARDIO เฉพาะครั้งแรก
  4 ตรวจเฉพาะทางโดยแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร GI เฉพาะครั้งแรก
  5 ตรวจเฉพาะทางโดยสูตินรีแพทย์ GYN เฉพาะครั้งแรก
  กลุ่มรายการตรวจทางห้องปฏิบัติการ Limit ชาย หญิง
  6 วัดความดันโลหิต ชีพจร Blood Pressure, Vital signs ไม่จำกัด
  7 ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Weight & Hight ไม่จำกัด
  8 ตรวจประเมินระดับการมองเห็น VA ไม่จำกัด
  9 ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย BMI ไม่จำกัด
  10 ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC ไม่จำกัด
  11 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar ไม่จำกัด
  12 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด HbA1C ไม่จำกัด
  13 ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol ไม่จำกัด
  14 ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride ไม่จำกัด
  15 ตรวจระดับไขมันในเลือด HDL ไม่จำกัด
  16 ตรวจระดับไขมันในเลือด LDL ไม่จำกัด
  17 ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGOT (AST) ไม่จำกัด
  18 ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGPT (ALT) ไม่จำกัด
  19 ตรวจการทำงานของตับ Alk Phosphatase ไม่จำกัด
  20 ตรวจหน้าที่การทำงานของไต B.U.N ไม่จำกัด
  21 ตรวจหน้าที่การทำงานของไต Creatinine ไม่จำกัด
  22 ตรวจหากรดยูริคในเลือด Uric Acid ไม่จำกัด
  23 ตรวจระดับเกลือร่ในร่างกาย Calcium ไม่จำกัด
  24 ตรวจปัสสาวะ Urine Examination ไม่จำกัด
  ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง Limit ชาย หญิง
  25 ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่ Thin Prep Pap test & US Pelvis ไม่จำกัด
  26 ตรวจมะเร็งเต้านม ดิจิตอลเมมโมแกรม Digital Mammogram-Both ไม่จำกัด
  27 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ Alpha-Fetoprotine ไม่จำกัด
  28 ตรวจหามะเร็งลำไส้ CEA ไม่จำกัด
  29 ตรวจหามะเร็งตับอ่อน CA19-9 ไม่จำกัด
  30 ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA ไม่จำกัด
  ตรวจคัดกรองโรคระบบหัวใจ Limit ชาย หญิง
  31 เอ็กซเรย์ปอดด้วยฟิล์มใหญ่ Chest X-ray ไม่จำกัด
  32 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiography (EKG) ไม่จำกัด
  33 ตรวจสมรรถภาพขณะออกกำลังกาย EST Exercise Stress Test ไม่จำกัด เลือกตรวจอย่างใดอย่างหนึ่ง
  34 ตรวจคลื่นเสียงหัวใจ ECHO Echocardiogram ไม่จำกัด
  35 ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง Ankle Brachial Index (ABI) ไม่จำกัด เลือกตรวจอย่างใดอย่างหนึ่ง
  36 ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก Bone Density 1 Part ไม่จำกัด
  ตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินอาหารและตับ Limit ชาย หญิง
  37 ตรวจหาเชื้อและภูมิไวรัสตับอักเสบ บี HBs Ag ไม่จำกัด
  38 ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบ บี Anti HBs ไม่จำกัด
  39 ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Whole Abdomen ไม่จำกัด
  40 ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง 1 ส่วน (บนหรือล่าง) Ultrasound Abdomen Upper Or Lower ไม่จำกัด
  Privilege Gift Limit ชาย หญิง
  41 ชุดตรวจหาเชื้อไวรัสด้วยตนเอง Antigen Test Kit 3 ครั้ง
  42 ตรวจหาภูมิคุ้มกัน COVID-19 COVID-19 Antibody ไม่จำกัด
  43 บัตรส่วนลดโรงพยาบาลเปาโล Paolo Member Card Gold Card
  44 คูปองอาหารรับประทานอาหาร ณ Black Canyon Complimentary Voucher Cash Voucher มูลค่า 300฿
  รับเพิ่ม!! โปรแกรมตรวจสุขภาพ (สำหรับปีหน้า) มูลค่า 7,900 บาท ไม่จำกัด
  กรณีผิดปกติ
  ไม่จำกัด
  กรณีไม่ผิดปกติ
  1 ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ Physical Examination
  2 วัดความดันโลหิต ชีพจร Blood Pressure, Vital signs
  3 ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Weight & Hight
  4 ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย BMI
  5 ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC
  6 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar
  7 ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1c
  8 ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol
  9 ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride
  10 ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง HDL
  11 ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ LDL
  12 ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGOT (AST)
  13 ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGPT (ALT)
  14 ตรวจหน้าที่การทำงานของไต B.U.N
  15 ตรวจหน้าที่การทำงานของไต Creatinine
  16 ตรวจหากรดยูริคในเลือด Uric Acid
  17 ตรวจปัสสาวะ Urine Examination
  18 เอ็กซเรย์ปอดด้วยฟิล์มใหญ่ Chest X-ray : (PA or AP 1 Film)
  19 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
  20 ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง 1 ส่วน (1 ครั้งเท่านั้น) Ultrasound Abdomen
  21 ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก Hospital Service Charge - OPD
  22 บริการคูปองอาหาร มูลค่า 150 Black Canyon

  เงื่อนไขการเข้ารับบริการ All You Can Check PLUS 9,990.-

  • ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการในการตรวจครั้งแรกเท่านั้น กรณีตรวจครั้งที่ 2 เป็นต้นไปชำระค่าแพทย์ตามจริง
  • โปรแกรม Paolo All You Can Check จำหน่ายที่โรงพยาบาลเปาโล 5 สาขา (รังสิต, เกษตร, โชคชัย 4, สมุทรปราการ และ พระประแดง)
  • โปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมเหมาจ่าย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้
  • กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
  • กรณีไม่พบความผิดปกติ แต่ลูกค้าประสงค์ตรวจสุขภาพ รายการตามที่ตนเองกำหนด (เฉพาะหมวด Lab) ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ร่วมด้วยเท่านั้น โดยมีอัตราค่าบริการและค่าแพทย์ตามจริง
  • รายการตรวจในโปรแกรม 7,990 บาท ต้องเข้ารับบริการภายใน 31 มีนาคม 2566 เท่านั้น
  • กรณีซื้อโปรแกรม 9,990 บาท รับเพิ่ม โปรแกรมตรวจสุขภาพ มูลค่า 7,900 บาท สำหรับตรวจในปีถัดไป
  • ผู้เข้ารับการตรวจในโปรแกรม 9,990 บาท และ โปรแกรมรับเพิ่ม 7,900 บาท ต้องเป็นบุคคลเดียวกัน ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • โปรแกรมรายการตรวจดังกล่าว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
  • โปรแกรมดังกล่าวต้องเข้ารับบริการตามสาขาที่เลือกซื้อเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาที่เข้ารับบริการได้
  • โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนสาขาระหว่างเข้ารับบริการได้

  เงื่อนไขการเข้ารับบริการ โปรแกรมรับเพิ่ม มูลค่า 7,900.-

  • ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการในการตรวจครั้งแรกเท่านั้น โดยต้องเข้ารับบริการภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพรับเพิ่ม มูลค่า 7,900 บาท สามารถเข้ารับบริการได้หลังสิ้นสุดระยะเวลาของโปรแกรม All You Can Check Plus 9,990 บาท
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพรับเพิ่ม มูลค่า 7,900 บาท ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพรับเพิ่ม มูลค่า 7,900 บาท สามารถตรวจซ้ำได้เฉพาะรายการ Lab เท่านั้น ในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่เข้ารับบริการตรวจครั้งแรก
  • สำหรับรายการตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง 1 ส่วน สามารถเข้าใช้บริการตรวจได้ 1 ครั้งเท่านั้น
  • ระยะเวลาในการตรวจซ้ำสำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพรับเพิ่ม มูลค่า 7,900 บาท จะสิ้นสุดการเข้ารับบริการภายใน 31 ธันวาคม 2667
  • โปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมเหมาจ่าย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้
  • โปรแกรมดังกล่าวต้องเข้ารับบริการตามสาขาที่ซื้อโปรแกรม All You Can Check Plus 9,990 บาท เท่านั้น
  • กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
  • กรณีไม่พบความผิดปกติ แต่ลูกค้าประสงค์ตรวจสุขภาพ รายการตามที่ตนเองกำหนด (เฉพาะหมวด Lab) ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ร่วมด้วยเท่านั้น โดยมีอัตราค่าบริการและค่าแพทย์ตามจริง
  • โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนสาขาระหว่างเข้ารับบริการได้
  • โปรแกรมดังกล่าวจะได้รับเพิ่มเป็นคูปอง ในวันที่เข้ารับบริการตรวจ All You Can Check Plus 9,990 ครั้งแรก

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • โรงพยาบาลเปาโล เกษตร โทร. 02-150-0900
  • โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 โทร. 02-514-4141
  • โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ โทร. 02-363-2000
  • โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง โทร. 02-818-9000
  • โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร. 02-577-8111
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพ All You Can Check (Male)

  30,080ลด 66.78%

  9,990.-

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ All You Can Check (Female)

  31,731ลด 68.51%

  9,990.-

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

Package & Promotion

 • ตรวจเหมาจ่าย 1 ปี 7,990.-
  • รายละเอียดแพ็กเกจ คลิก!!
   การตรวจและให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทาง Limit ชาย หญิง
   1 ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ Physical Examination เฉพาะครั้งแรก
   2 ตรวจเฉพาะทางโดยแพทย์ศัลยกรรม SURG เฉพาะครั้งแรก
   3 ตรวจเฉพาะทางโดยแพทย์โรคหัวใจ CARDIO เฉพาะครั้งแรก
   4 ตรวจเฉพาะทางโดยแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร GI เฉพาะครั้งแรก
   5 ตรวจเฉพาะทางโดยสูตินรีแพทย์ GYN เฉพาะครั้งแรก
   กลุ่มรายการตรวจทางห้องปฏิบัติการ Limit ชาย หญิง
   6 วัดความดันโลหิต ชีพจร Blood Pressure, Vital signs ไม่จำกัด
   7 ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Weight & Hight ไม่จำกัด
   8 ตรวจประเมินระดับการมองเห็น VA ไม่จำกัด
   9 ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย BMI ไม่จำกัด
   10 ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC ไม่จำกัด
   11 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar ไม่จำกัด
   12 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด HbA1C ไม่จำกัด
   13 ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol ไม่จำกัด
   14 ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride ไม่จำกัด
   15 ตรวจระดับไขมันในเลือด HDL ไม่จำกัด
   16 ตรวจระดับไขมันในเลือด LDL ไม่จำกัด
   17 ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGOT (AST) ไม่จำกัด
   18 ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGPT (ALT) ไม่จำกัด
   19 ตรวจการทำงานของตับ Alk Phosphatase ไม่จำกัด
   20 ตรวจหน้าที่การทำงานของไต B.U.N ไม่จำกัด
   21 ตรวจหน้าที่การทำงานของไต Creatinine ไม่จำกัด
   22 ตรวจหากรดยูริคในเลือด Uric Acid ไม่จำกัด
   23 ตรวจระดับเกลือร่ในร่างกาย Calcium ไม่จำกัด
   24 ตรวจปัสสาวะ Urine Examination ไม่จำกัด
   ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง Limit ชาย หญิง
   25 ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่ Thin Prep Pap test & US Pelvis ไม่จำกัด
   26 ตรวจมะเร็งเต้านม ดิจิตอลเมมโมแกรม Digital Mammogram-Both ไม่จำกัด
   27 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ Alpha-Fetoprotine ไม่จำกัด
   28 ตรวจหามะเร็งลำไส้ CEA ไม่จำกัด
   29 ตรวจหามะเร็งตับอ่อน CA19-9 ไม่จำกัด
   30 ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA ไม่จำกัด
   ตรวจคัดกรองโรคระบบหัวใจ Limit ชาย หญิง
   31 เอ็กซเรย์ปอดด้วยฟิล์มใหญ่ Chest X-ray ไม่จำกัด
   32 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiography (EKG) ไม่จำกัด
   33 ตรวจสมรรถภาพขณะออกกำลังกาย EST Exercise Stress Test ไม่จำกัด เลือกตรวจอย่างใดอย่างหนึ่ง
   34 ตรวจคลื่นเสียงหัวใจ ECHO Echocardiogram ไม่จำกัด
   35 ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง Ankle Brachial Index (ABI) ไม่จำกัด เลือกตรวจอย่างใดอย่างหนึ่ง
   36 ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก Bone Density 1 Part ไม่จำกัด
   ตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินอาหารและตับ Limit ชาย หญิง
   37 ตรวจหาเชื้อและภูมิไวรัสตับอักเสบ บี HBs Ag ไม่จำกัด
   38 ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบ บี Anti HBs ไม่จำกัด
   39 ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Whole Abdomen ไม่จำกัด
   40 ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง 1 ส่วน (บนหรือล่าง) Ultrasound Abdomen Upper Or Lower ไม่จำกัด
   Privilege Gift Limit ชาย หญิง
   41 ชุดตรวจหาเชื้อไวรัสด้วยตนเอง Antigen Test Kit 3 ครั้ง
   42 ตรวจหาภูมิคุ้มกัน COVID-19 COVID-19 Antibody ไม่จำกัด
   43 บัตรส่วนลดโรงพยาบาลเปาโล Paolo Member Card Gold Card
   44 คูปองอาหารรับประทานอาหาร ณ Black Canyon Complimentary Voucher Cash Voucher มูลค่า 300฿

   เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

   • ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการในการตรวจครั้งแรกเท่านั้น กรณีตรวจครั้งที่ 2 เป็นต้นไปชำระค่าแพทย์ตามจริง
   • โปรแกรม Paolo All You Can Check จำหน่ายที่โรงพยาบาลเปาโล 5 สาขา (รังสิต, เกษตร, โชคชัย 4, สมุทรปราการ และ พระประแดง)
   • โปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมเหมาจ่าย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้
   • กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
   • กรณีไม่พบความผิดปกติ แต่ลูกค้าประสงค์ตรวจสุขภาพ รายการตามที่ตนเองกำหนด (เฉพาะหมวด Lab) ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ร่วมด้วยเท่านั้น โดยมีอัตราค่าบริการและค่าแพทย์ตามจริง
   • รายการตรวจในโปรแกรม 7,990 บาท ต้องเข้ารับบริการภายใน 31 มีนาคม 2566 เท่านั้น
   • โปรแกรมรายการตรวจดังกล่าว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
   • โปรแกรมดังกล่าวต้องเข้ารับบริการตามสาขาที่เลือกซื้อเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาที่เข้ารับบริการได้
   • โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนสาขาระหว่างเข้ารับบริการได้
   • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
    • โรงพยาบาลเปาโล เกษตร โทร. 02-150-0900
    • โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 โทร. 02-514-4141
    • โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ โทร. 02-363-2000
    • โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง โทร. 02-818-9000
    • โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร. 02-577-8111
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพ All You Can Check (Male)

   22,170ลด 63.96%

   7,990.-

   โปรแกรมตรวจสุขภาพ All You Can Check (Female)

   28,821ลด 72.27%

   7,990.-

 • ตรวจเหมาปีนี้ + ปีหน้า 9,990.-
  • รายละเอียดแพ็กเกจ คลิก!!
   การตรวจและให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทาง Limit ชาย หญิง
   1 ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ Physical Examination เฉพาะครั้งแรก
   2 ตรวจเฉพาะทางโดยแพทย์ศัลยกรรม SURG เฉพาะครั้งแรก
   3 ตรวจเฉพาะทางโดยแพทย์โรคหัวใจ CARDIO เฉพาะครั้งแรก
   4 ตรวจเฉพาะทางโดยแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร GI เฉพาะครั้งแรก
   5 ตรวจเฉพาะทางโดยสูตินรีแพทย์ GYN เฉพาะครั้งแรก
   กลุ่มรายการตรวจทางห้องปฏิบัติการ Limit ชาย หญิง
   6 วัดความดันโลหิต ชีพจร Blood Pressure, Vital signs ไม่จำกัด
   7 ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Weight & Hight ไม่จำกัด
   8 ตรวจประเมินระดับการมองเห็น VA ไม่จำกัด
   9 ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย BMI ไม่จำกัด
   10 ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC ไม่จำกัด
   11 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar ไม่จำกัด
   12 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด HbA1C ไม่จำกัด
   13 ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol ไม่จำกัด
   14 ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride ไม่จำกัด
   15 ตรวจระดับไขมันในเลือด HDL ไม่จำกัด
   16 ตรวจระดับไขมันในเลือด LDL ไม่จำกัด
   17 ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGOT (AST) ไม่จำกัด
   18 ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGPT (ALT) ไม่จำกัด
   19 ตรวจการทำงานของตับ Alk Phosphatase ไม่จำกัด
   20 ตรวจหน้าที่การทำงานของไต B.U.N ไม่จำกัด
   21 ตรวจหน้าที่การทำงานของไต Creatinine ไม่จำกัด
   22 ตรวจหากรดยูริคในเลือด Uric Acid ไม่จำกัด
   23 ตรวจระดับเกลือร่ในร่างกาย Calcium ไม่จำกัด
   24 ตรวจปัสสาวะ Urine Examination ไม่จำกัด
   ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง Limit ชาย หญิง
   25 ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่ Thin Prep Pap test & US Pelvis ไม่จำกัด
   26 ตรวจมะเร็งเต้านม ดิจิตอลเมมโมแกรม Digital Mammogram-Both ไม่จำกัด
   27 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ Alpha-Fetoprotine ไม่จำกัด
   28 ตรวจหามะเร็งลำไส้ CEA ไม่จำกัด
   29 ตรวจหามะเร็งตับอ่อน CA19-9 ไม่จำกัด
   30 ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA ไม่จำกัด
   ตรวจคัดกรองโรคระบบหัวใจ Limit ชาย หญิง
   31 เอ็กซเรย์ปอดด้วยฟิล์มใหญ่ Chest X-ray ไม่จำกัด
   32 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiography (EKG) ไม่จำกัด
   33 ตรวจสมรรถภาพขณะออกกำลังกาย EST Exercise Stress Test ไม่จำกัด เลือกตรวจอย่างใดอย่างหนึ่ง
   34 ตรวจคลื่นเสียงหัวใจ ECHO Echocardiogram ไม่จำกัด
   35 ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง Ankle Brachial Index (ABI) ไม่จำกัด เลือกตรวจอย่างใดอย่างหนึ่ง
   36 ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก Bone Density 1 Part ไม่จำกัด
   ตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินอาหารและตับ Limit ชาย หญิง
   37 ตรวจหาเชื้อและภูมิไวรัสตับอักเสบ บี HBs Ag ไม่จำกัด
   38 ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบ บี Anti HBs ไม่จำกัด
   39 ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Whole Abdomen ไม่จำกัด
   40 ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง 1 ส่วน (บนหรือล่าง) Ultrasound Abdomen Upper Or Lower ไม่จำกัด
   Privilege Gift Limit ชาย หญิง
   41 ชุดตรวจหาเชื้อไวรัสด้วยตนเอง Antigen Test Kit 3 ครั้ง
   42 ตรวจหาภูมิคุ้มกัน COVID-19 COVID-19 Antibody ไม่จำกัด
   43 บัตรส่วนลดโรงพยาบาลเปาโล Paolo Member Card Gold Card
   44 คูปองอาหารรับประทานอาหาร ณ Black Canyon Complimentary Voucher Cash Voucher มูลค่า 300฿
   รับเพิ่ม!! โปรแกรมตรวจสุขภาพ (สำหรับปีหน้า) มูลค่า 7,900 บาท ไม่จำกัด
   กรณีผิดปกติ
   ไม่จำกัด
   กรณีไม่ผิดปกติ
   1 ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ Physical Examination
   2 วัดความดันโลหิต ชีพจร Blood Pressure, Vital signs
   3 ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Weight & Hight
   4 ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย BMI
   5 ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC
   6 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar
   7 ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1c
   8 ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol
   9 ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride
   10 ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง HDL
   11 ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ LDL
   12 ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGOT (AST)
   13 ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGPT (ALT)
   14 ตรวจหน้าที่การทำงานของไต B.U.N
   15 ตรวจหน้าที่การทำงานของไต Creatinine
   16 ตรวจหากรดยูริคในเลือด Uric Acid
   17 ตรวจปัสสาวะ Urine Examination
   18 เอ็กซเรย์ปอดด้วยฟิล์มใหญ่ Chest X-ray : (PA or AP 1 Film)
   19 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
   20 ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง 1 ส่วน (1 ครั้งเท่านั้น) Ultrasound Abdomen
   21 ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก Hospital Service Charge - OPD
   22 บริการคูปองอาหาร มูลค่า 150 Black Canyon

   เงื่อนไขการเข้ารับบริการ All You Can Check PLUS 9,990.-

   • ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการในการตรวจครั้งแรกเท่านั้น กรณีตรวจครั้งที่ 2 เป็นต้นไปชำระค่าแพทย์ตามจริง
   • โปรแกรม Paolo All You Can Check จำหน่ายที่โรงพยาบาลเปาโล 5 สาขา (รังสิต, เกษตร, โชคชัย 4, สมุทรปราการ และ พระประแดง)
   • โปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมเหมาจ่าย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้
   • กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
   • กรณีไม่พบความผิดปกติ แต่ลูกค้าประสงค์ตรวจสุขภาพ รายการตามที่ตนเองกำหนด (เฉพาะหมวด Lab) ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ร่วมด้วยเท่านั้น โดยมีอัตราค่าบริการและค่าแพทย์ตามจริง
   • รายการตรวจในโปรแกรม 7,990 บาท ต้องเข้ารับบริการภายใน 31 มีนาคม 2566 เท่านั้น
   • กรณีซื้อโปรแกรม 9,990 บาท รับเพิ่ม โปรแกรมตรวจสุขภาพ มูลค่า 7,900 บาท สำหรับตรวจในปีถัดไป
   • ผู้เข้ารับการตรวจในโปรแกรม 9,990 บาท และ โปรแกรมรับเพิ่ม 7,900 บาท ต้องเป็นบุคคลเดียวกัน ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
   • โปรแกรมรายการตรวจดังกล่าว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
   • โปรแกรมดังกล่าวต้องเข้ารับบริการตามสาขาที่เลือกซื้อเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาที่เข้ารับบริการได้
   • โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนสาขาระหว่างเข้ารับบริการได้

   เงื่อนไขการเข้ารับบริการ โปรแกรมรับเพิ่ม มูลค่า 7,900.-

   • ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการในการตรวจครั้งแรกเท่านั้น โดยต้องเข้ารับบริการภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566
   • โปรแกรมตรวจสุขภาพรับเพิ่ม มูลค่า 7,900 บาท สามารถเข้ารับบริการได้หลังสิ้นสุดระยะเวลาของโปรแกรม All You Can Check Plus 9,990 บาท
   • โปรแกรมตรวจสุขภาพรับเพิ่ม มูลค่า 7,900 บาท ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
   • โปรแกรมตรวจสุขภาพรับเพิ่ม มูลค่า 7,900 บาท สามารถตรวจซ้ำได้เฉพาะรายการ Lab เท่านั้น ในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่เข้ารับบริการตรวจครั้งแรก
   • สำหรับรายการตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง 1 ส่วน สามารถเข้าใช้บริการตรวจได้ 1 ครั้งเท่านั้น
   • ระยะเวลาในการตรวจซ้ำสำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพรับเพิ่ม มูลค่า 7,900 บาท จะสิ้นสุดการเข้ารับบริการภายใน 31 ธันวาคม 2667
   • โปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมเหมาจ่าย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้
   • โปรแกรมดังกล่าวต้องเข้ารับบริการตามสาขาที่ซื้อโปรแกรม All You Can Check Plus 9,990 บาท เท่านั้น
   • กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
   • กรณีไม่พบความผิดปกติ แต่ลูกค้าประสงค์ตรวจสุขภาพ รายการตามที่ตนเองกำหนด (เฉพาะหมวด Lab) ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ร่วมด้วยเท่านั้น โดยมีอัตราค่าบริการและค่าแพทย์ตามจริง
   • โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนสาขาระหว่างเข้ารับบริการได้
   • โปรแกรมดังกล่าวจะได้รับเพิ่มเป็นคูปอง ในวันที่เข้ารับบริการตรวจ All You Can Check Plus 9,990 ครั้งแรก

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

   • โรงพยาบาลเปาโล เกษตร โทร. 02-150-0900
   • โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 โทร. 02-514-4141
   • โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ โทร. 02-363-2000
   • โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง โทร. 02-818-9000
   • โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร. 02-577-8111
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพ All You Can Check (Male)

   30,080ลด 66.78%

   9,990.-

   โปรแกรมตรวจสุขภาพ All You Can Check (Female)

   31,731ลด 68.51%

   9,990.-

เลือกสาขาที่ต้องการเข้ารับบริการ

Select Branch

บทความที่เกี่ยวข้อง

Related Articles

ช่องทางการชำระเงิน

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 โทร. 02-514-4141
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร โทร. 02-150-0900
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร. 02-577-8111
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ โทร. 02-363-2000
โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง โทร. 02-818-9000