กลับมาแล้ว! กับแพ็กเกจตรวจสุขภาพแห่งปีของโรงพยาบาลเปาโล

‘ALL YOU CAN CHECK’
เพราะเราเชื่อว่าจุดเริ่มต้นของการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน คือการตั้งเป้าหมายสุขภาพ และตรวจเช็กสถานะ เพื่อปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตได้อย่างตรงจุด และคอยตรวจซ้ำ เพื่อดูพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

เพราะคนที่มีสุขภาพดีจะมีเป้าหมายในชีวิต มีความฝันมากมาย ในขณะที่คนป่วย...มีเพียงความฝันเดียว คือ การกลับมาสุขภาพดีอีกครั้ง

มาเริ่มต้นการมีสุขภาพดี เพื่อพิชิตทุกเป้าหมายที่ต้องการ กับ โปรแกรม All You Can Check

#TrackingYourHealthStatusแพ็กเกจสุขภาพ ตัวช่วยการมีสุขภาพดีที่ยั่งยืน

Package & Promotion

 • ALL YOU CAN CHECK
 • ALL YOU CAN CHECK PLUS
 • เงื่อนไขแพ็กเกจ

ALL YOU CAN CHECK

รายการตรวจ All You Can Check
หมวดที่ 1 : กลุ่มการตรวจร่างกาย/ตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน (20 รายการ)
*ใช้ครั้งแรก ภายใน 31 พ.ค. 67
Limit
1 ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ เฉพาะครั้งแรก
2 พบแพทย์เฉพาะทาง ตามเงื่อนไขรายการตรวจ เฉพาะครั้งแรก
3 ซักประวัติสุขภาพรายบุคคล เฉพาะครั้งแรก
4 วัดความดันโลหิต ชีพจร ไม่จำกัด
5 ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ไม่จำกัด
6 ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่จำกัด
7 ตรวจประเมินระดับการมองเห็นโดยพยาบาลวิชาชีพ ไม่จำกัด
8 ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือด (CBC) ไม่จำกัด
9 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) ไม่จำกัด
10 ตรวจติดตามควบคุมเบาหวาน (HbA1c) ไม่จำกัด
11 ตรวจคอเลสเตอรอล (Cholesterol) ไม่จำกัด
12 ตรวจไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) ไม่จำกัด
13 ตรวจไขมันดีในเลือด (HDL) ไม่จำกัด
14 ตรวจไขมันไม่ดีในเลือด (LDL) ไม่จำกัด
15 ตรวจการทำงานของตับ (SGOT) ไม่จำกัด
16 ตรวจการทำงานของตับ (SGPT) ไม่จำกัด
17 ตรวจการทำงานของไต (BUN) ไม่จำกัด
18 ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) ไม่จำกัด
19 ตรวจระดับกรดยูริค (Uric Acid) ไม่จำกัด
20 ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination) ไม่จำกัด
หมวดที่ 2 : กลุ่มการตรวจทางห้องปฏิบัติการเจาะลึก (5 รายการ) Limit
1 ตรวจหาเชื้อและภูมิไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag) ไม่จำกัด
2 ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBs) ไม่จำกัด
3 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) ไม่จำกัด
4 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA) ไม่จำกัด
5 ตรวจหาเชื้อ H.Pylori ในกระเพาะอาหาร ไม่จำกัด
หมวดที่ 3 : กลุ่มการตรวจเอกซเรย์เครื่องมือพิเศษ (เลือก 3 รายการ) Limit
1 เอกซเรย์ปอด (Chest X-ray) ไม่จำกัด
2 ตรวจการแข็งตัวหลอดเลือด (ABI) *ยกเว้นสาขาพระประแดง และโชคชัย 4 ไม่จำกัด
3 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ไม่จำกัด
4 ตรวจเอกซเรย์ข้อเข่า 2 ข้าง ไม่จำกัด
5 ตรวจเอกซเรย์กระดูกสันหลัง ไม่จำกัด
6 ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน 1 ครั้ง/ปี
7 ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง 1 ครั้ง/ปี
8 ตรวจอัลตร้าซาวด์มดลูกและรังไข่ *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น 1 ครั้ง/ปี
หมวดที่ 4 : กลุ่มการตรวจโรคเฉพาะทางเจาะลึก (เลือก 2 รายการ) Limit
1 ตรวจหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ (CAC) *เข้าร่วมเฉพาะสาขาสมุทรปราการเท่านั้น 1 ครั้ง/ปี
2 ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด (CT Chest Low Dose) *ยกเว้นสาขาพระประแดง 1 ครั้ง/ปี
3 ตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ (US Carotid Doppler) 1 ครั้ง/ปี
4 อัลตร้าซาวด์ไทรอยด์ (US Thyroid) 1 ครั้ง/ปี
5 ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด 1 ครั้ง/ปี
6 ตรวจดิจิตอลแมมโมแกรม+อัลตราซาวด์เต้านม *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น 1 ครั้ง/ปี
7 ตรวจมะเร็งปากมดลูก (PV&Thin Prep) *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น 1 ครั้ง/ปี
8 ตรวจสมรรถภาพหัวใจ (EST) 1 ครั้ง/ปี
9 ตรวจคลื่นเสียงหัวใจ (ECHO) 1 ครั้ง/ปี
10 ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก (สะโพกและสันหลัง) 1 ครั้ง/ปี
สิทธิพิเศษเพิ่มเติม Limit
1 บัตรกำนัลทานอาหาร สำหรับใช้ใน รพ. มูลค่า 200 บาท 1 ครั้ง/ปี

ALL YOU CAN CHECK PLUS

รายการตรวจ All You Can Check Plus
หมวดที่ 1 : กลุ่มการตรวจร่างกาย/ตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน (20 รายการ)
*ใช้ครั้งแรก ภายใน 31 พ.ค. 67
Limit
1 ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ เฉพาะครั้งแรก
2 พบแพทย์เฉพาะทาง ตามเงื่อนไขรายการตรวจ เฉพาะครั้งแรก
3 ซักประวัติสุขภาพรายบุคคล เฉพาะครั้งแรก
4 วัดความดันโลหิต ชีพจร ไม่จำกัด
5 ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ไม่จำกัด
6 ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่จำกัด
7 ตรวจประเมินระดับการมองเห็นโดยพยาบาลวิชาชีพ ไม่จำกัด
8 ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือด (CBC) ไม่จำกัด
9 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) ไม่จำกัด
10 ตรวจติดตามควบคุมเบาหวาน (HbA1c) ไม่จำกัด
11 ตรวจคอเลสเตอรอล (Cholesterol) ไม่จำกัด
12 ตรวจไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) ไม่จำกัด
13 ตรวจไขมันดีในเลือด (HDL) ไม่จำกัด
14 ตรวจไขมันไม่ดีในเลือด (LDL) ไม่จำกัด
15 ตรวจการทำงานของตับ (SGOT) ไม่จำกัด
16 ตรวจการทำงานของตับ (SGPT) ไม่จำกัด
17 ตรวจการทำงานของไต (BUN) ไม่จำกัด
18 ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) ไม่จำกัด
19 ตรวจระดับกรดยูริค (Uric Acid) ไม่จำกัด
20 ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination) ไม่จำกัด
หมวดที่ 2 : กลุ่มการตรวจทางห้องปฏิบัติการเจาะลึก (9 รายการ) Limit
1 ตรวจหาเชื้อและภูมิไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag) ไม่จำกัด
2 ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBs) ไม่จำกัด
3 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) ไม่จำกัด
4 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA) ไม่จำกัด
5 ตรวจหาเชื้อ H.Pylori ในกระเพาะอาหาร ไม่จำกัด
6 ตรวจการทำงานต่อมไทรอยด์ (TSH) ไม่จำกัด
7 ตรวจการทำงานต่อมไทรอยด์ (FT4) ไม่จำกัด
8 ตรวจการทำงานต่อมไทรอยด์ (FT3) ไม่จำกัด
9 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) *สำหรับผู้ชายเท่านั้น ไม่จำกัด
10 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA125) *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น ไม่จำกัด
หมวดที่ 3 : กลุ่มการตรวจเอกซเรย์เครื่องมือพิเศษ (เลือก 5 รายการ) Limit
1 เอกซเรย์ปอด (Chest X-ray) ไม่จำกัด
2 ตรวจการแข็งตัวหลอดเลือด (ABI) *ยกเว้นสาขาพระประแดง และโชคชัย 4 ไม่จำกัด
3 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ไม่จำกัด
4 ตรวจเอกซเรย์ข้อเข่า 2 ข้าง ไม่จำกัด
5 ตรวจเอกซเรย์กระดูกสันหลัง ไม่จำกัด
6 ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน 1 ครั้ง/ปี
7 ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง 1 ครั้ง/ปี
8 ตรวจอัลตร้าซาวด์มดลูกและรังไข่ *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น 1 ครั้ง/ปี
หมวดที่ 4 : กลุ่มการตรวจโรคเฉพาะทางเจาะลึก (เลือก 4 รายการ) Limit
1 ตรวจหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ (CAC) *เข้าร่วมเฉพาะสาขาสมุทรปราการเท่านั้น 1 ครั้ง/ปี
2 ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด (CT Chest Low Dose) *ยกเว้นสาขาพระประแดง 1 ครั้ง/ปี
3 ตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ (US Carotid Doppler) 1 ครั้ง/ปี
4 อัลตร้าซาวด์ไทรอยด์ (US Thyroid) 1 ครั้ง/ปี
5 ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด 1 ครั้ง/ปี
6 ตรวจดิจิตอลแมมโมแกรม+อัลตราซาวด์เต้านม *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น 1 ครั้ง/ปี
7 ตรวจมะเร็งปากมดลูก (PV&Thin Prep) *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น 1 ครั้ง/ปี
8 ตรวจสมรรถภาพหัวใจ (EST) 1 ครั้ง/ปี
9 ตรวจคลื่นเสียงหัวใจ (ECHO) 1 ครั้ง/ปี
10 ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก (สะโพกและสันหลัง) 1 ครั้ง/ปี
สิทธิพิเศษเพิ่มเติม Limit
1 บัตรกำนัลทานอาหาร สำหรับใช้ใน รพ. มูลค่า 300 บาท 1 ครั้ง/ปี
2 บัตรกำนัลโปรแกรมตรวจสุขภาพ มูลค่า 3,500 บาท 1 ครั้ง/ปี
รับเพิ่มฟรี! โปรแกรมตรวจสุขภาพ มูลค่า 3,500 บาท
1 ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ Physical Examination
2 ซักประวัติสุขภาพรายบุคคล Personal Health Consultation
3 วัดความดันโลหิต ชีพจร Blood Pressure, Vital signs
4 ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Weight & Hight
5 ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย BMI
6 ตรวจการมองเห็น โดยพยาบาลวิชาชีพ VA
7 ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC
8 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
9 ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol
10 ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride
11 ตรวจหน้าที่การทำงานของไต B.U.N
12 ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGPT
13 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG

เงื่อนไขแพ็กเกจ

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567
 • โปรแกรมดังกล่าว ต้องเข้าใช้บริการครั้งแรก ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 และโปรแกรมมีอายุการใช้งาน 365 วัน หรือ 1 ปี นับจากวันที่ใช้บริการตรวจครั้งแรก
 • ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการ ในการตรวจสุขภาพครั้งแรกเท่านั้น กรณีตรวจครั้งที่ 2 เป็นต้นไปชำระค่าแพทย์ตามจริง
 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าแพทย์ที่ปรึกษาศูนย์เฉพาะทางอื่นๆ กรณีพบความผิดปกติและต้องส่งรักษาต่อ ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์เพิ่มเติม
 • กรณีการตรวจซ้ำแบบไม่จำกัด
  • แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม ร่วมกันกับผู้เข้ารับบริการ
  • ผู้เข้ารับการตรวจต้องชำระค่าบริการและค่าแพทย์เพิ่มเติมตามจริง (เนื่องจากราคาโปรแกรม รวมค่าแพทย์และค่าบริการ ในการตรวจสุขภาพครั้งแรกเท่านั้น)
 • โปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมเหมาจ่าย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้ และไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
 • โปรแกรมดังกล่าวต้องเข้ารับบริการตามสาขาที่เลือกซื้อเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาที่เข้ารับบริการได้
 • โปรแกรม ALL YOU CAN CHECK และ ALL YOU CAN CHECK PLUS จำหน่ายที่โรงพยาบาลเปาโล 5 สาขา (รังสิต, เกษตร, โชคชัย 4, สมุทรปราการ และ พระประแดง)
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  • โรงพยาบาลเปาโล เกษตร โทร. 02-150-0900
  • โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 โทร. 02-514-4141
  • โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ โทร. 02-363-2000 ต่อ 2310
  • โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง โทร. 02-818-9000 ต่อ 113
  • โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร. 02-577-8111
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การเข้าร่วมรายการตรวจในแต่ละหมวด การเข้าใช้บริการ และค่าบริการเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับสาขาโรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
 • โปรแกรมดังกล่าว สำหรับการตรวจสุขภาพและรับบริการตรวจที่แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) เท่านั้น ไม่สามารถใช้สิทธิ์ในการเข้ารับบริการตรวจ/รักษา ในแผนกผู้ป่วยใน (IPD)
 • กรณีที่ลูกค้าไม่เข้ารับบริการตามระยะเวลาที่กำหนด ทาง รพ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • กรณีซื้อโปรแกรม ALL YOU CAN CHECK PLUS จะได้รับ โปรแกรมตรวจสุขภาพ มูลค่า 3,500 บาท ฟรี! ซึ่งสามารถโอนสิทธิ์ได้ แต่ต้องเข้ารับบริการตรวจภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
 • กรณีซื้อโปรแกรมของสาขาพระประแดง สำหรับผู้รับบริการผู้หญิงที่ต้องการเลือกรายการตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ จำเป็นต้องตรวจพร้อมกับรายการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเท่านั้น

สิทธิพิเศษ

ตรวจสุขภาพเหมาจ่าย 6,990 บาท

 • บัตรกำนัลสำหรับใช้บริการร้าน Black Canyon ณ โรงพยาบาล มูลค่า 100 บาท
 • บัตรสมาชิกส่วนลดรักษาพยาบาล Silver Card อายุ 1 ปี
 • บริการ Telemedicine ปรึกษาแพทย์ผ่านระบบออนไลน์ 1 ครั้ง/ปี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
 • โปรโมชั่นผ่อนชำระ 0% กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ (ตามเงื่อนไขที่กำหนด)

ตรวจสุขภาพเหมาจ่าย 9,990 บาท

 • บัตรกำนัลสำหรับใช้บริการร้าน Black Canyon ณ โรงพยาบาล มูลค่า 100 บาท
 • บัตรสมาชิกส่วนลดรักษาพยาบาล Silver Card อายุ 1 ปี
 • บริการ Telemedicine ปรึกษาแพทย์ผ่านระบบออนไลน์ 1 ครั้ง/ปี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
 • คูปองส่วนลดค่าห้องพัก กรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน 1 คืน (ไม่รวม ICU) 1 ครั้ง/ปี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
 • บริการเรียกรถพยาบาล กรณีต้อง Admit ฉุกเฉิน (ตามเงื่อนไขระยะทาง) 1 ครั้ง/ปี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
 • โปรโมชั่นผ่อนชำระ 0% กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ (ตามเงื่อนไขที่กำหนด)

แพ็กเกจสุขภาพ ตัวช่วยการมีสุขภาพดีที่ยั่งยืน

Package & Promotion

 • ALL YOU CAN CHECK
  • รายการตรวจ All You Can Check
   หมวดที่ 1 : กลุ่มการตรวจร่างกาย/ตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน (20 รายการ)
   *ใช้ครั้งแรก ภายใน 31 พ.ค. 67
   Limit
   1 ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ เฉพาะครั้งแรก
   2 พบแพทย์เฉพาะทาง ตามเงื่อนไขรายการตรวจ เฉพาะครั้งแรก
   3 ซักประวัติสุขภาพรายบุคคล เฉพาะครั้งแรก
   4 วัดความดันโลหิต ชีพจร ไม่จำกัด
   5 ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ไม่จำกัด
   6 ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่จำกัด
   7 ตรวจประเมินระดับการมองเห็นโดยพยาบาลวิชาชีพ ไม่จำกัด
   8 ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือด (CBC) ไม่จำกัด
   9 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) ไม่จำกัด
   10 ตรวจติดตามควบคุมเบาหวาน (HbA1c) ไม่จำกัด
   11 ตรวจคอเลสเตอรอล (Cholesterol) ไม่จำกัด
   12 ตรวจไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) ไม่จำกัด
   13 ตรวจไขมันดีในเลือด (HDL) ไม่จำกัด
   14 ตรวจไขมันไม่ดีในเลือด (LDL) ไม่จำกัด
   15 ตรวจการทำงานของตับ (SGOT) ไม่จำกัด
   16 ตรวจการทำงานของตับ (SGPT) ไม่จำกัด
   17 ตรวจการทำงานของไต (BUN) ไม่จำกัด
   18 ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) ไม่จำกัด
   19 ตรวจระดับกรดยูริค (Uric Acid) ไม่จำกัด
   20 ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination) ไม่จำกัด
   หมวดที่ 2 : กลุ่มการตรวจทางห้องปฏิบัติการเจาะลึก (5 รายการ) Limit
   1 ตรวจหาเชื้อและภูมิไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag) ไม่จำกัด
   2 ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBs) ไม่จำกัด
   3 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) ไม่จำกัด
   4 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA) ไม่จำกัด
   5 ตรวจหาเชื้อ H.Pylori ในกระเพาะอาหาร ไม่จำกัด
   หมวดที่ 3 : กลุ่มการตรวจเอกซเรย์เครื่องมือพิเศษ (เลือก 3 รายการ) Limit
   1 เอกซเรย์ปอด (Chest X-ray) ไม่จำกัด
   2 ตรวจการแข็งตัวหลอดเลือด (ABI) *ยกเว้นสาขาพระประแดง และโชคชัย 4 ไม่จำกัด
   3 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ไม่จำกัด
   4 ตรวจเอกซเรย์ข้อเข่า 2 ข้าง ไม่จำกัด
   5 ตรวจเอกซเรย์กระดูกสันหลัง ไม่จำกัด
   6 ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน 1 ครั้ง/ปี
   7 ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง 1 ครั้ง/ปี
   8 ตรวจอัลตร้าซาวด์มดลูกและรังไข่ *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น 1 ครั้ง/ปี
   หมวดที่ 4 : กลุ่มการตรวจโรคเฉพาะทางเจาะลึก (เลือก 2 รายการ) Limit
   1 ตรวจหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ (CAC) *เข้าร่วมเฉพาะสาขาสมุทรปราการเท่านั้น 1 ครั้ง/ปี
   2 ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด (CT Chest Low Dose) *ยกเว้นสาขาพระประแดง 1 ครั้ง/ปี
   3 ตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ (US Carotid Doppler) 1 ครั้ง/ปี
   4 อัลตร้าซาวด์ไทรอยด์ (US Thyroid) 1 ครั้ง/ปี
   5 ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด 1 ครั้ง/ปี
   6 ตรวจดิจิตอลแมมโมแกรม+อัลตราซาวด์เต้านม *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น 1 ครั้ง/ปี
   7 ตรวจมะเร็งปากมดลูก (PV&Thin Prep) *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น 1 ครั้ง/ปี
   8 ตรวจสมรรถภาพหัวใจ (EST) 1 ครั้ง/ปี
   9 ตรวจคลื่นเสียงหัวใจ (ECHO) 1 ครั้ง/ปี
   10 ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก (สะโพกและสันหลัง) 1 ครั้ง/ปี
   สิทธิพิเศษเพิ่มเติม Limit
   1 บัตรกำนัลทานอาหาร สำหรับใช้ใน รพ. มูลค่า 200 บาท 1 ครั้ง/ปี
 • ALL YOU CAN CHECK PLUS
  • รายการตรวจ All You Can Check Plus
   หมวดที่ 1 : กลุ่มการตรวจร่างกาย/ตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน (20 รายการ)
   *ใช้ครั้งแรก ภายใน 31 พ.ค. 67
   Limit
   1 ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ เฉพาะครั้งแรก
   2 พบแพทย์เฉพาะทาง ตามเงื่อนไขรายการตรวจ เฉพาะครั้งแรก
   3 ซักประวัติสุขภาพรายบุคคล เฉพาะครั้งแรก
   4 วัดความดันโลหิต ชีพจร ไม่จำกัด
   5 ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ไม่จำกัด
   6 ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่จำกัด
   7 ตรวจประเมินระดับการมองเห็นโดยพยาบาลวิชาชีพ ไม่จำกัด
   8 ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือด (CBC) ไม่จำกัด
   9 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) ไม่จำกัด
   10 ตรวจติดตามควบคุมเบาหวาน (HbA1c) ไม่จำกัด
   11 ตรวจคอเลสเตอรอล (Cholesterol) ไม่จำกัด
   12 ตรวจไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) ไม่จำกัด
   13 ตรวจไขมันดีในเลือด (HDL) ไม่จำกัด
   14 ตรวจไขมันไม่ดีในเลือด (LDL) ไม่จำกัด
   15 ตรวจการทำงานของตับ (SGOT) ไม่จำกัด
   16 ตรวจการทำงานของตับ (SGPT) ไม่จำกัด
   17 ตรวจการทำงานของไต (BUN) ไม่จำกัด
   18 ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) ไม่จำกัด
   19 ตรวจระดับกรดยูริค (Uric Acid) ไม่จำกัด
   20 ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination) ไม่จำกัด
   หมวดที่ 2 : กลุ่มการตรวจทางห้องปฏิบัติการเจาะลึก (9 รายการ) Limit
   1 ตรวจหาเชื้อและภูมิไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag) ไม่จำกัด
   2 ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBs) ไม่จำกัด
   3 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) ไม่จำกัด
   4 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA) ไม่จำกัด
   5 ตรวจหาเชื้อ H.Pylori ในกระเพาะอาหาร ไม่จำกัด
   6 ตรวจการทำงานต่อมไทรอยด์ (TSH) ไม่จำกัด
   7 ตรวจการทำงานต่อมไทรอยด์ (FT4) ไม่จำกัด
   8 ตรวจการทำงานต่อมไทรอยด์ (FT3) ไม่จำกัด
   9 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) *สำหรับผู้ชายเท่านั้น ไม่จำกัด
   10 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA125) *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น ไม่จำกัด
   หมวดที่ 3 : กลุ่มการตรวจเอกซเรย์เครื่องมือพิเศษ (เลือก 5 รายการ) Limit
   1 เอกซเรย์ปอด (Chest X-ray) ไม่จำกัด
   2 ตรวจการแข็งตัวหลอดเลือด (ABI) *ยกเว้นสาขาพระประแดง และโชคชัย 4 ไม่จำกัด
   3 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ไม่จำกัด
   4 ตรวจเอกซเรย์ข้อเข่า 2 ข้าง ไม่จำกัด
   5 ตรวจเอกซเรย์กระดูกสันหลัง ไม่จำกัด
   6 ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน 1 ครั้ง/ปี
   7 ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง 1 ครั้ง/ปี
   8 ตรวจอัลตร้าซาวด์มดลูกและรังไข่ *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น 1 ครั้ง/ปี
   หมวดที่ 4 : กลุ่มการตรวจโรคเฉพาะทางเจาะลึก (เลือก 4 รายการ) Limit
   1 ตรวจหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ (CAC) *เข้าร่วมเฉพาะสาขาสมุทรปราการเท่านั้น 1 ครั้ง/ปี
   2 ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด (CT Chest Low Dose) *ยกเว้นสาขาพระประแดง 1 ครั้ง/ปี
   3 ตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ (US Carotid Doppler) 1 ครั้ง/ปี
   4 อัลตร้าซาวด์ไทรอยด์ (US Thyroid) 1 ครั้ง/ปี
   5 ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด 1 ครั้ง/ปี
   6 ตรวจดิจิตอลแมมโมแกรม+อัลตราซาวด์เต้านม *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น 1 ครั้ง/ปี
   7 ตรวจมะเร็งปากมดลูก (PV&Thin Prep) *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น 1 ครั้ง/ปี
   8 ตรวจสมรรถภาพหัวใจ (EST) 1 ครั้ง/ปี
   9 ตรวจคลื่นเสียงหัวใจ (ECHO) 1 ครั้ง/ปี
   10 ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก (สะโพกและสันหลัง) 1 ครั้ง/ปี
   สิทธิพิเศษเพิ่มเติม Limit
   1 บัตรกำนัลทานอาหาร สำหรับใช้ใน รพ. มูลค่า 300 บาท 1 ครั้ง/ปี
   2 บัตรกำนัลโปรแกรมตรวจสุขภาพ มูลค่า 3,500 บาท 1 ครั้ง/ปี
   รับเพิ่มฟรี! โปรแกรมตรวจสุขภาพ มูลค่า 3,500 บาท
   1 ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ Physical Examination
   2 ซักประวัติสุขภาพรายบุคคล Personal Health Consultation
   3 วัดความดันโลหิต ชีพจร Blood Pressure, Vital signs
   4 ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Weight & Hight
   5 ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย BMI
   6 ตรวจการมองเห็น โดยพยาบาลวิชาชีพ VA
   7 ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC
   8 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
   9 ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol
   10 ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride
   11 ตรวจหน้าที่การทำงานของไต B.U.N
   12 ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGPT
   13 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
 • เงื่อนไขแพ็กเกจ

  เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  • จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567
  • โปรแกรมดังกล่าว ต้องเข้าใช้บริการครั้งแรก ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 และโปรแกรมมีอายุการใช้งาน 365 วัน หรือ 1 ปี นับจากวันที่ใช้บริการตรวจครั้งแรก
  • ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการ ในการตรวจสุขภาพครั้งแรกเท่านั้น กรณีตรวจครั้งที่ 2 เป็นต้นไปชำระค่าแพทย์ตามจริง
  • ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าแพทย์ที่ปรึกษาศูนย์เฉพาะทางอื่นๆ กรณีพบความผิดปกติและต้องส่งรักษาต่อ ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์เพิ่มเติม
  • กรณีการตรวจซ้ำแบบไม่จำกัด
   • แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม ร่วมกันกับผู้เข้ารับบริการ
   • ผู้เข้ารับการตรวจต้องชำระค่าบริการและค่าแพทย์เพิ่มเติมตามจริง (เนื่องจากราคาโปรแกรม รวมค่าแพทย์และค่าบริการ ในการตรวจสุขภาพครั้งแรกเท่านั้น)
  • โปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมเหมาจ่าย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้ และไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
  • โปรแกรมดังกล่าวต้องเข้ารับบริการตามสาขาที่เลือกซื้อเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาที่เข้ารับบริการได้
  • โปรแกรม ALL YOU CAN CHECK และ ALL YOU CAN CHECK PLUS จำหน่ายที่โรงพยาบาลเปาโล 5 สาขา (รังสิต, เกษตร, โชคชัย 4, สมุทรปราการ และ พระประแดง)
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
   • โรงพยาบาลเปาโล เกษตร โทร. 02-150-0900
   • โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 โทร. 02-514-4141
   • โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ โทร. 02-363-2000 ต่อ 2310
   • โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง โทร. 02-818-9000 ต่อ 113
   • โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร. 02-577-8111
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • การเข้าร่วมรายการตรวจในแต่ละหมวด การเข้าใช้บริการ และค่าบริการเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับสาขาโรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
  • โปรแกรมดังกล่าว สำหรับการตรวจสุขภาพและรับบริการตรวจที่แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) เท่านั้น ไม่สามารถใช้สิทธิ์ในการเข้ารับบริการตรวจ/รักษา ในแผนกผู้ป่วยใน (IPD)
  • กรณีที่ลูกค้าไม่เข้ารับบริการตามระยะเวลาที่กำหนด ทาง รพ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
  • กรณีซื้อโปรแกรม ALL YOU CAN CHECK PLUS จะได้รับ โปรแกรมตรวจสุขภาพ มูลค่า 3,500 บาท ฟรี! ซึ่งสามารถโอนสิทธิ์ได้ แต่ต้องเข้ารับบริการตรวจภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
  • กรณีซื้อโปรแกรมของสาขาพระประแดง สำหรับผู้รับบริการผู้หญิงที่ต้องการเลือกรายการตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ จำเป็นต้องตรวจพร้อมกับรายการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเท่านั้นช่องทางการชำระเงิน

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 โทร. 02-514-4141
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร โทร. 02-150-0900
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร. 02-577-8111
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ โทร. 02-363-2000
โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง โทร. 02-818-9000