‘แพคเกจวัคซีนเด็กเหมาจ่าย ประจำปี 2560’

 ‘เอ็นไขว้หน้าข้อเข่าขาด’ การบาดเจ็บของนักกีฬาที่พบได้บ่อยครั้ง ควรรับการรักษา หากปล่อยทิ้งไว้อาจทำให้ข้อเข่าแย่ลงและเกิดข้อเข่าเสื่อมได้ในที่สุด     เงื่อนไขโปรแกรม ไม่รวมค่าห้องปฏิบัติการก่อนเข้ารับการผ่าตัด / รวมยากลับบ้าน ยา อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ของใช้ในและนอกห้องผ่าตัด ตามรายการที่กำหนด ค่าแพทย์ผ่าตัดเหมาจ่าย รวมค่าแพทย์เยี่ยม ในกรณีมีภาวะแทรกซ้อนอื่นไม่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดจำเป็นต้องเชิญแพทย์ที่ปรึกษาร่วมวินิจฉัย คิดค่าแพทย์ที่ปรึกษาตามจริง กรณีที่มีการผ่าตัดอื่นๆเพิ่มเติมที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือนอนพักเกินจำนวนวันที่กำหนด คิดค่าบริการส่วนเกินตามจริง วันนี้ – 30 มิถุนายน 2560   สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ โทร. 0-2363-2000 ต่อ 2130-2131  

‘Paolo Good Health …แพคเกจตรวจสุขภาพเจาะลึก 4,900’ สุขภาพดี เริ่มต้นที่เปาโล

โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ เข้าใจถึงความสำคัญของวินาทีแรกที่สมาชิกใหม่ลืมตาดูโลก

‘Healthy You & Me…รักกันต้องดูแล 1+1=2900’ อุ่นใจมากขึ้นกับทุกความรักของคุณ…

ยา GO-ON inj. ราคา 1 เข็ม ราคา 3,500 บาท ยา GO –ON inj. เหมาจ่าย 5 เข็ม ราคา 17,000 บาท* พร้อมรับบัตร Paolo Gold Card

      Value For Life Silver  ราคา 2,500 บาท  MK746   เหมาะสำหรับผู้ทีมีอายุต่ำกว่า 30 ปี หรือผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน

อาการที่ไม่ควรมองข้าม ปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะติดขัด เสี่ยง มะเร็งต่อมลูกหมาก , ต่อมลูกหมากโต , ต่อมลูกหมากอักเสบ

โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ ขอบคุณ 44 ปีที่ไว้วางใจเรา ดูแลสุขภาพคุณและคนสำคัญ

2014 © Copyright - Health Center Theme by Vamtam

For emergency cases        1-800-700-6200