กรณีที่ต้องการใช้โปรแกรมตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนการผ่าตัด

ตรวจมะเร็งปากมดลูกพร้อมอัลตร้าซาวด์          2,500 บาท (ปกติ 3,320)

ชุดสุขคูณสอง ราคา  7,900 บ. ทุกโปรแกรม เลือกซื้อ 1 โปรแกรม  รับเพิ่ม 1 โปรแกรม

ป้องกันโรคไข้เลืิอดออกให้กับตัวเองและคนที่คุณรักได้แล้ววันนี้ กับวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก ที่โรงพยาบาลเปาโล

อย่าละเลย!!! หากพบปัจจัยเสี่ยง.. ควร “ตรวจวินิจฉัยเจาะลึกเฉพาะทาง” เพื่อค้นหารอยโรคในระยะเริ่มแรก

โปรแกรมตรวจคัดกรอกความเสี่ยงโรคตับพร้อมมะเร็งทางเดินอาหาร ราคา 7,900 บาท

ของขวัญชิ้นใหญ่เพื่อ…คุณและคนที่คุณห่วงใย ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพ ราคา 7,900 บาท

ระยะเวลาโครงการ : วันนี้ – 31 ธันวาคม 2560 สตรีตั้งครรภ์ โครงการ Paolo Perfect Mom ฝากครรภ์ฟรี สำหรับผู้ประกันตนในเขตกรุงเทพมหานคร

ลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด วางแผนการใช้ชีวิตในเชิงบวก ป้องกันมากกว่าการรักษา ด้วยเทคโนโลยีคัดกรองโรคทางพันธุกรรม โดยการวินิจฉัยในระดับยีน และดีเอ็นเอ

ตรวจสุขภาพตามรายการมาตรฐาน Classic Package C1  พิเศษ! รับเพิ่มตรวจความหนาแน่นของกระดูก 2 จุด

Page 1 of 21 2

For emergency cases 0-2271-7000