แพ็กเกจแคมเปญ Change เราเปลี่ยนเรื่องยากเป็นเรื่องง่าย แคมเปญสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับคนไทย ด้วยการตรวจคัดกรอง

แพ็กเกจ 1 เข็ม 3,900 บาท (A9ZO001) แพ็กเกจ 5 เข็ม 17,900 บาท(A9ZO002) หมายเหตุ รวมค่าบริการ ไม่ร่วมค่าแพทย์ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2560 *สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทย

เงื่อนไขรายละเอียดการรับบริการ : HBOT วันนี้-31 ธันวาคม 2560 โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าบริการและค่าแพทย์เรียบร้อยแล้ว *สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทย

เงื่อนไขรายละเอียดการรับบริการ : INFUSION โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าบริการและค่าแพทย์เรียบร้อยแล้ว *สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทย

ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH)   450 บาท ตรวจอัลตร้าซาวด์ ไทรอยด์ (Ultrasound THYIROID) 1,500บาท หมายเหตุ  รวมค่าแพทย์และค่าบริการ ระยะเวลา  วันนี้ – 30  มิ.ย. 2560 *สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทย

เลือกซื้อ 1 ท่าน รับเพิ่มอีก 1 ท่าน ชุดตรวจสุขภาพพื้นฐาน (General) ชุดตรวจสุขภาพเฉพาะทางระบบทางเดินอาหารและตับ

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร 02-271-7000 ต่อ 10288-89 *สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทย

ราคาเหมาจ่าย (บาท) รายเดือน 15 วัน 7 วัน 1 วัน 55,900 29,900 13,900 1,900 ชุดตรวจสุขภาพก่อนแรกเข้า  2,500 บาท (G9ZM007) รายการตรวจ ตรวจร่างกายร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ (Physical Examination) ตรวจประเมินคัดกรองเพื่อนำมาวางแผนการดูแลเฉพาะรายบุคคล โดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Consulting & Treatment Planning)

อย่าละเลย!!! หากพบปัจจัยเสี่ยง.. ควร “ตรวจวินิจฉัยเจาะลึกเฉพาะทาง” เพื่อค้นหารอยโรคในระยะเริ่มแรก

Page 1 of 21 2