Open/Close Menu งพยาบาลเปาโล พหลโยธิน | โทร. 0-2271-7000

เลือกซื้อ 1 ท่าน รับเพิ่มอีก 1 ท่าน

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร 02-271-7000 ต่อ 10288-89

หมายเหตุ กำหนดรายการตรวจทางห้องปฏิบัติการและรายการตรวจพิเศษก่อนการผ่าตัด ดังนี้

กรณีที่ต้องการใช้โปรแกรมตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนการผ่าตัด ดังนี้ CBC , Glucose , Bilirubin

โปรแกรมเหมาจ่ายรวมรายการดังต่อไปนี้ ค่าแพทย์ทำหัตถการ รายละเอียดรายการยา

หมายเหตุ กำหนดรายการตรวจทางห้องปฏิบัติการและ

หมายเหตุ กำหนดรายการตรวจทางห้องปฏิบัติการและรายการตรวจพิเศษก่อนการผ่าตัด ดังนี้

เงื่อนไขโปรแกรม ไม่รวมค่าห้องปฏิบัติการก่อนเข้ารับการผ่าตัด / ไม่รวมยากลับบ้าน ยา อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ของใช้ในและนอกห้องผ่าตัด ตามรายการที่กำหนด ค่าแพทย์ผ่าตัดเหมาจ่าย รวมค่าแพทย์เยี่ยม ในกรณีมีภาวะแทรกซ้อนอื่นไม่เกี่ยวข้อง

กรณีที่ต้องการใช้โปรแกรมตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนการผ่าตัด ดังนี้ CBC , Glucose , Bilirubin , Alk.Phosphatase , Creatinine , Anti HIV , Chest X-ray , EKG ชุดเหมาจ่าย Pre-Op ราคา 3,500 บาท G9ZM003  ไม่รวมรายการต่อไปนี้ ยาและเวชภัณฑ์ที่นอกเหนือหรือไม่เกี่ยวข้องจากการผ่าตัด

ราคาเหมาจ่าย (บาท) รายเดือน 15 วัน 7 วัน 1 วัน 55,900 29,900 13,900 1,900 ชุดตรวจสุขภาพก่อนแรกเข้า  2,500 บาท (G9ZM007) รายการตรวจ ตรวจร่างกายร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ (Physical Examination) ตรวจประเมินคัดกรองเพื่อนำมาวางแผนการดูแลเฉพาะรายบุคคล โดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Consulting & Treatment Planning)

สิทธิพิเศษ…สำหรับลูกค้าที่มีประกันสุขภาพรายสามัญหรือประกันสุขภาพแบบกลุ่ม ค่าห้อง (HS) ตั้งแต่ 2,000 ฿. พักห้องเดี่ยว Standard ราคา 4,800 ฿  “ไม่ต้องจ่ายส่วนเกินค่าห้อง”  วันนี้ – 30 เมษายน  2560

อย่าละเลย!!! หากพบปัจจัยเสี่ยง.. ควร “ตรวจวินิจฉัยเจาะลึกเฉพาะทาง” เพื่อค้นหารอยโรคในระยะเริ่มแรก

ระยะเวลาโครงการ : วันนี้ – 31 ธันวาคม 2560 สตรีตั้งครรภ์ โครงการ Paolo Perfect Mom ฝากครรภ์ฟรี สำหรับผู้ประกันตนในเขตกรุงเทพมหานคร

ลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด วางแผนการใช้ชีวิตในเชิงบวก ป้องกันมากกว่าการรักษา ด้วยเทคโนโลยีคัดกรองโรคทางพันธุกรรม โดยการวินิจฉัยในระดับยีน และดีเอ็นเอ

โปรแกรมคลอดธรรมชาติและผ่าคลอด 3 ทางเลือกเพื่อสุขภาพอย่างครอบคลุม

หมดกังวลปัญหาเหล็กเกี่ยวฟัน อวดฟันสวยด้วยการจัดฟันแบบใส นวัตกรรมการจัดฟันที่ไม่ต้องติดเครื่องมือเข้ากับฟัน

การตรวจสุขภาพก่อนสมรส หรือก่อนเตรียมพร้อมมีบุตร เป็นขั้นตอนที่แพทย์จะใช้ในการวินิจฉัยและค้นหาความผิดปกติของระบบพันธุกรรมของคุณและคนที่คุณรัก ซึ่งสามารถป้องกันโรคร้ายเหล่านั้นได้ก่อนที่จะเกิดกับคนสำคัญของคุณ ดังเช่น

ฝังเข็มแพทย์แผนจีน

ปรับสมดุลของร่างกาย ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดเฉพาะจุดและทั่วร่างกาย สามารถใช้ร่วมกับการรักษาแพทย์แผนปัจจุบัน ฟังเข็มรักษาโรค ฟื้นฟูสุขภาพ – อาการปวดศีรษะ ไมเกรน นอนไม่หลับ – ปวดเรื้อรัง กล้ามเนื้อ คอ บ่า ไหล่ หลัง

ราคา 5,000 บาท (ต่ออายุ 4,500 บาท) รับสิทธิโปรแกรมตรวจ Gold 1 ชุด พร้อมสิทธิค่าห้องมูลค่า 2,000 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับอายุ ตั้งแต่ 30 ปี จนถึง 60 ปีขึ้นไป แบ่งตามความเหมาะสมของการตรวจในแต่ละช่วงอายุ

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์