Open/Close Menu รักษาอย่างเข้าถึง ดูแลอย่างเข้าใจ

“ไวรัสตับอักเสบบี”  เป็นโรคที่คนไทยรู้จักกันมานาน แต่กลับไม่ค่อยให้ความสำคัญมากนัก อาจเป็นเพราะไม่ทราบว่าโรคไวรัสตับอักเสบนั้นจัดเป็นโรคร้ายแรงชนิดหนึ่ง ที่มีส่วนสำคัญทำให้คุณพลาดโอกาส การเรียนต่อหรือไปทำงานต่างประเทศได้  และที่ร้ายแรงไปกว่านั้นคือ เมื่อได้รับเชื้อและเกิดภาวะตับอักเสบเรื้อรัง อาจก่อให้เกิดมะเร็งตับตามมาได้ด้วย

ดังนั้นใครที่มีตั้งเป้าหมายไว้ สำหรับอนาคตว่าอยากใช้ชีวิตในต่างประเทศ อาจจะไปเรียนต่อ หรือไปทำงาน สิ่งที่คุณควรรู้นอกจากการเตรียมเอกสารแล้วยังต้องมีความพร้อมในด้านสุขภาพร่างกายด้วย เพราะในแต่ละประเทศมีกฎหมายกำหนดโรคต้องห้ามของแรงงานที่เข้าไปทำงานในประเทศนั้นๆหลายโรค เช่น โรคเอดส์ ซิฟิลิส วัณโรค รวมไปถึง ไวรัสตับอักเสบชนิดบี”

รู้จัก ไวรัสตับอักเสบบี ก่อนทุกอย่างจะสายไป

โรคไวรัสตับอักเสบชนิดบีแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ

  1. แบบเฉียบพลัน (เป็นแล้วหายภายใน 6 เดือน)
  2. แบบเรื้อรัง (เป็นนานกว่า 6 เดือน)

สำหรับชนิดเฉียบพลัน เมื่อเราได้รับเชื้อไปแล้วประมาณ  2 – 3 เดือน จะมีอาการเป็นไข้ เป็นหวัด ปวดเมื่อยตามตัวตามมา และเมื่อวันเวลาผ่านไปอีกประมาณ 1 สัปดาห์จะมีอาการตับอักเสบแสดงออกมาให้เห็นในรูปแบบของตัวเหลือง ตาเหลือง

 แนะนำ :พบแพทย์ เพื่อตรวจดูค่าการทำงานของตับ ซึ่งแพทย์จะทำการตรวจเพิ่มเติมเพื่อดูภูมิต้านทานของผู้ป่วย รวมไปถึงตรวจดูสารมะเร็ง ดูการทำงานของตับ ประกอบกับการตรวจอัลตราซาวนด์เพื่อดูรูปร่าง และพื้นผิวของตับว่าได้รับความเสียหายมาก น้อยเพียงใด

ถ้าเป็นชนิดเฉียบพลัน ผู้ป่วยต้องพักผ่อนให้มาก ดูแลสุขภาพให้ดี ในระยะเวลาไม่นานก็หายเป็นปกติ ส่วนผู้ที่ป่วยเป็นแบบเรื้อรังก็ต้องเข้ารับการตรวจมากขึ้นเพื่อให้ทราบถึงการดำเนินของโรค และแพทย์จะวางแผนการรักษาที่ เหมาะสมต่อไป

6 วิธีง่ายๆ ป้องกัน “โรคไวรัสตับอักเสบบี”

  1. การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันได้ (ปกติถ้ามีภูมิแล้วจะป้องกันการติดเชื้อได้ตลอดชีวิต)
  2. สำหรับเด็กทารกแรกเกิด การได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีตั้งแต่แรกคลอด หลังฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้วเกือบทั้งหมดจะมีภูมิคุ้มกัน
  3. หากเราไม่ทราบว่าตนเองมีภูมิคุ้มกันหรือไม่ เราสามารถตรวจได้โดยการตรวจเลือด
  4. ตรวจสุขภาพประจำทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตรวจเช็คตับให้ได้ปีละครั้ง
  5. เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ
  6. ออกกำลังกาย อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างเสริมภูมิต้านทานโรค

ดังนั้น การรับมือกับเชื้อไวรัสตับอักเสบบีที่ดีที่สุด คือการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงทุกประการและเข้ารับการตรวจร่างกายจากแพทย์อย่างสม่ำเสมอ

 

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

อาคาร 1 ชั้น 2 โทร.0-2271-7000 ต่อ 10288-89