(กรุณาให้คะแนนประเมินจากรายการที่ให้มาและรวมคะแนนเพื่อทำการแปลผลต่อไป)  รายการ คะแนนความเสี่ยง

ในแต่ละปี มีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหญิงไทยรายใหม่ปีละประมาณ 20,000 รายเฉลี่ยเสียชีวิต 55ราย ต่อวัน (กรุณาให้คะแนนประเมินจากรายการที่ให้มาและรวมคะแนนเพื่อทำการแปลผลต่อไป)

(กรุณาให้คะแนนประเมินจากรายการที่ให้มาและรวมคะแนนเพื่อทำการแปลผลต่อไป  รายการ

(กรุณาให้คะแนนประเมินจากรายการที่ให้มาและรวมคะแนนเพื่อทำการแปลผลต่อไป)  รายการ

มะเร็งลำไส้ใหญ่ ถือเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อยและเป็นสาเหตุแห่งการเสียชีวิตในลำดับต้น ๆ ของผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด (กรุณาให้คะแนนประเมินจากรายการที่ให้มาและรวมคะแนนเพื่อทำการแปลผลต่อไป)

การตรวจรักษาโรคระบบทางเดินอาหารจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นโรคที่อยู่ในระบบทางเดินอาหาร การตรวจวินิจฉัยจึงต้องอาศัยเครื่องมือตรวจเพิ่มเติม (กรุณาให้คะแนนประเมินจากรายการที่ให้มาและรวมคะแนนเพื่อทำการแปลผลต่อไป)

(กรุณาให้คะแนนประเมินจากรายการที่ให้มาและรวมคะแนนเพื่อทำการแปลผลต่อไป)  รายการ

(กรุณาให้คะแนนประเมินจากรายการที่ให้มาและรวมคะแนนเพื่อทำการแปลผลต่อไป)  รายการ

(กรุณาให้คะแนนประเมินจากรายการที่ให้มาและรวมคะแนนเพื่อทำการแปลผลต่อไป)  รายการ

(กรุณาให้คะแนนประเมินจากรายการที่ให้มาและรวมคะแนนเพื่อทำการแปลผลต่อไป)  รายการ

Page 1 of 21 2