“สุขภาพดี เริ่มต้นที่ตัวคุณ”

รายการตรวจสุขภาพ

**ควรงดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ(ดื่มน้ำเปล่าได้)

สุภาพบุรุษ

สุภาพสตรี

ตรวจร่างกายโดยแพทย์   (Physical Examination)   
วัดความดันโลหิต ชีพจร น้ำหนัก ส่วนสูง (Vital Signs) 
การตรวจวัดพื้นฐาน การหาค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index)
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)      (EKG)  
ตรวจเอกซเรย์ปอด *ยกเว้นสตรีมีครรภ์ (Chest X-ray)            
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด      (Complete Blood Count)  
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol)
ตรวจระดับไขมันในเลือดความหนาแน่นสูง (HDL)
ตรวจระดับไขมันในเลือดความหนาแน่นต่ำ (LDL)
ตรวจการทำงานของไต (BUN)
(Creatinine)
ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination)
ตรวจหากรดยูริคในเลือด (Uric Acid)
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen)  
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ (SGOT)  
(SGPT)  
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)  
ตรวจหามะเร็งเต้านม (Mammogram with Ultrasound)  
ตรวจหามะเร็งปากมดลูก (Thin Prep)  
ตรวจภายใน (Ultrasound Pelvis)  
คูปองอาหาร (Food Coupon)
สรุปรายงานผลตรวจสุขภาพ (Medical Health Report)
อัตราแพคเกจ 4,900 บาท 4,900 บาท
อัตราแพคเกจ สำหรับ 2 แพค 8,900 บาท 8,900 บาท
Code สำหรับเจ้าหน้าที่ : (สุภาพบุรุษ MK792 , MK792/1) (สุภาพสตรี MK792/2 , MK792/3)

รับเพิ่ม ตรวจอุจจาระ (Stool Occult blood) MK624

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. ราคาแพคเกจดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2559
  2. ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการ
  3. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่วนลดการตลาดอื่นๆ ได้

สอบถามข้อมูลหรือนัดหมายล่วงหน้า
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 3 อาคาร 1 โทร 0-2363-2000 ต่อ 2310-2312

“เพิ่มเติม : สุขภาพดี เริ่มต้นที่ตัวคุณ”

รายการตรวจสุขภาพ

Code

ราคา (บาท)

ตรวจหามะเร็งปากมดลูก (Thin Prep)    MK792AA 1,100
ตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep+ Ultrasound Pelvis) MK792BB 1,990

ตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูก+มะเร็งเต้านม

(Thin Prep+ Ultrasound Pelvis +Mammogram with Ultrasound) MK792CC 3,200
ตรวจหามะเร็งเต้านม (Mammogram with Ultrasound) MK792DD 1,990
ตรวจหาเชื้อ H.Pylori สาเหตุหนึ่งของโรคกระเพาะอาหารเรื้อรัง (Urea Breath Test)  MK792EE 3,320
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBsAg) MK792FF 450
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี (AntiHBs) MK792GG 450
ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี (HBsAg+AntiHBs) MK792HH 740
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี 3 เข็ม (Hepatitis B Vaccine 3 shots)   1,800
ตรวจสุขภาพช่องปาก+ขูดหินปูน+X-rayซอกฟันกราม   MK792II 1,990
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (Ultrasound Lower Abdomen) MK792JJ 1,260
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (Ultrasound Upper Abdomen) MK792KK 1,260
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen) MK792LL 1,990
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ สำหรับ อายุ 44 ปีขึ้นไป (EKG) MK786 ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) MK792MM 240
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจในขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test) MK792NN 1,990
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อน (Echocardiography) MK792OO 1,990
วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (Influenza Vaccine) D599 850

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. ราคาแพคเกจดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2559
  2. ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการ
  3. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่วนลดการตลาดอื่นๆ ได้

สอบถามข้อมูลหรือนัดหมายล่วงหน้า
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 3 อาคาร 1 โทร 0-2363-2000 ต่อ 2310-2312