“สุขภาพดี เริ่มต้นที่ตัวคุณ” รายการตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับอายุ ตั้งแต่ 30 ปี จนถึง 60 ปีขึ้นไป แบ่งตามความเหมาะสมของการตรวจในแต่ละช่วงอายุ

บัตรสมาชิก แวลูโกลด์ (Value Gold) ราคา 5,000 บาท (ต่อายุ 4,500 บาท)