ปาฐกถาเกียรติยศ เฉลิมพระเกียรติ กองทุนการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี