งานวิ่งราราธอน ครั้งสำคัญของคนไทย … เพราะการวิ่งคือยาวิเศษ สร้างสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง และป้องกันโรค วิ่งเพื่อชัยชนะแห่งสุขภาพ วิ่งเพื่อชัยชนะของตัวคุณเอง