งานประชุมวิชาการร่วม บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน ประจำปี 2559  ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน 2559 ภายใต้ธีม “BDMS Academic Annual Meeting 2016”  Excellent Healthcare Network Through Reserch and Innovation โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม งานประชุมวิชาการในปีนี้ เปิดกว้างเวทีในการแสวงหาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ เพื่อการป้องกัน  รักษา ฟื้นฟู จากบุคลากรของสถาบันทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียง ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์สูงสุดทางการแพทย์และสาธารณสุข     โดยโรงพยาบาลเปาโล ได้รับเกียรติจากทันตแพทย์ของโรงพยาบาลร่วมบรรยายทางวิชาการ รวมถึง ผศ.นพ.พรภวิษญ์ ศรีภิรมย์  ศัลยแพทย์กระดูกและข้อด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลังและข้อเทียม ร่วมบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “Percutaneous Endoscopic Laser Annuloplasty/ Nucleoplasty : การทำเลเซอร์ส่องกล้องหมอนรองกระดูก   เคลื่อนทับเส้นประสาท” พร้อมนำเสนอเทคนิคใหม่ Research and Innovation ในการผ่าตัดรักษาโรคช่องไขสันหลังตีบ ร่วมกับกระดูกสันหลังเคลื่อนที่ไม่มีอาการปวดหลังด้วยการส่องกล้อง ช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติเร็วขึ้น บริเวณบอร์ดนิทรรศการของเครือโรงพยาบาล โดยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่เครือโรงพยาบาลเปาโล เข้าร่วมภายในงาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรบอร์ดนิทรรศการ


service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2

คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล จากเครือโรงพยาบาลเปาโล

service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2

บรรยายทางวิชาการโดย ทันตแพทย์และศัลยแพทย์

service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2