อาการปวดท้อง อาจเป็นสัญญาณเตือนโรคต่างๆ ระบบทางเดินอาหารมีการทำงานที่ซับซ้อนความผิดปกติที่เกิดขึ้นอาจไม่ปรากฏอาการชัดเจน หากไม่ได้รับการตรวจหาสาเหตุอย่างถูกต้องและรวดเร็ว รอยโรคอาจลุกลามรุนแรง จนเกิดภาวะฉุกเฉินจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดเร่งด่วน การเลือกวิธีที่เหมาะสมจึงเป็นส่วนสำคัญในการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตหลังการรักษา

เสี่ยง!!

  • มะเร็งกระเพาะอาหาร

    อาจมีอาการคล้ายโรคกระเพาะอาหารอักเสบ หรือโรคแผลในกระเพาะอาหาร ด้วยอาการดังกล่าวทำให้นิ่งนอนใจ มักมาพบแพทย์เมื่อรอยโรคพัฒนาในระยะลุกลาม การตรวจส่องกล้องกระเพาะอาหารจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่แม่นยำสำหรับขั้นตอนการตรวจวินิจฉัย หากพบความผิดปกติ แพทย์สามารถวางแผนการรักษาได้ต่อไป

  • มะเร็งลำไส้ใหญ่

    ปัจจุบันนี้วงการแพทย์แนะนำให้คนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปควรเข้ารับการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ เพื่อคัดกรองความผิดปกติภายในลำไส้ เพราะในกรณีที่ตรวจพบก้อนหรือติ่งเนื้อภายใน พบว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเป็นเนื้อร้ายได้ การตรวจส่องกล้องสามารถลดอัตราเกิดโรคมะเร็งลำไส้ลงได้ 1 ใน 3 และลดอัตราการเสียชีวิตลงได้

โรคมะเร็งระยะเริ่มแรก.. “อาจไม่แสดงอาการ”

อาการผิดปกติที่มองข้าม อาจเป็นสัญญาณ “มะเร็งระยะลุกลาม”

  • มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคมะเร็ง
  • ปวดท้องเรื้อรัง รักษาไม่หาย
  • เบื่ออาหาร น้ำหนักลด อ่อนเพลีย อาเจียนเป็นเลือด
  • ขับถ่ายผิดปกติ มีมูก หรือมีสีดำ ท้องผูกสลับท้องเสีย

Print

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ โทร.02-271-7000 ต่อ 10288-89

ดูรายละเอียด โปรแกรมส่องกล้องตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหาร คลิก