นพ.สรศักดิ์ เอกอมรพันธ์

“เร็วในจุดที่ควรเร็ว ช้าในจุดที่ควรช้า” คุณหมอจะให้เวลาในการซักประวัติคนไข้อย่างละเอียด ถามอาการของคนไข้ให้แน่ชัด จากนั้นจะส่งคนไข้ไปตรวจร่างกาย โดยละเอียดเพื่อการวางแผนการรักษาได้เร็วและถูกต้อง”

แพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมโรคหัวใจ โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล สมุทรปราการ มีหน้าที่ตรวจวินิจฉัยและวางแผนรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ โดยใช้ยาเป็นหลัก คนไข้ที่มารักษาอาการโรคหัวใจนั้น มาจาก 3 ทาง ทางแรก คือคนไข้ที่มาตรวจสุขภาพทั่วไป แล้วพบว่ามีภาวะคลื่นหัวใจผิดปกติหรือความดันสูง, สอง แพทย์อายุรกรรมส่งมารักษาในกรณีที่พบว่าคนไข้มีอาการของโรคเบาหวานหรือความดันสูง จะส่งมาพบแพทย์โรคหัวใจปีละครั้ง เพื่อคัดกรองหาความเสี่ยง และทางสุดท้าย คือคนไข้ที่สงสัยว่าตนมีอาการของโรคหัวใจ เช่น เหนื่อยง่าย ใจสั่น เจ็บหน้าอก ก็จะขอพบแพทย์โรคหัวใจโดยตรง

คนไข้ที่มีอาการป่วย มักจะมีความกังวลสูง ทั้งเรื่องการรักษา ค่าใช้จ่าย ดังนั้นหน้าที่ของคุณหมออีกอย่างที่สำคัญคือการสื่อสารกับคนไข้ โดยคุณหมอจะใช้วิธีสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา วางแผนการรักษาอย่างละเอียดให้คนไข้รับรู้  บอกถึงผลดีและผลเสียของการรักษา เพื่อให้คนไข้ได้ตัดสินใจว่าจะเข้ารับการรักษาหรือไม่ ทั้งนี้การสนทนาระหว่างคุณหมอกับคนไข้ ควรจะมีญาติของคนไข้ร่วมฟังด้วย เพื่อที่จะเข้าใจอาการของคนไข้ได้ตรงกัน การให้ความรู้ ความเข้าใจกับคนไข้และญาตินั้นเพื่อคลายความกังวล  ให้คนไข้พร้อมสำหรับเข้ารับการรักษา และเป็นการแนะนำการปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวันของผู้ป่วยโดยให้ญาติช่วยดูแลอย่างถูกวิธี

การป้องกันตนเองจากโรคหัวใจนั้น ต้องเริ่มจากปรับวิถีการดำเนินชีวิต ตั้งแต่การเลือกทานอาหาร เลี่ยงอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูง  ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ  หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์  กาแฟ และการสูบบุหรี่ ควบคุมน้ำหนัก พักผ่อนให้เพียงพอ  ลดความเครียด  โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานหรือความดัน ต้องระวังเป็นพิเศษ ควรหมั่นตรวจสุขภาพโรคหัวใจเป็นประจำทุกปี การดูแลตัวเองดังกล่าว นอกจากจะป้องกันการเกิดโรคหัวใจแล้ว ยังป้องกันการเกิดโรคอื่นๆ เช่น มะเร็ง  โรคทางเดินอาหาร อีกด้วย ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการของโรคหัวใจแล้วยิ่งต้องระมัดระวังในการดูแลตัวเอง โดยเฉพาะเรื่องบุหรี่ควรเลิกอย่างเด็ดขาด

แนวทางการรักษา คุณหมอยึดหลัก “เร็วในจุดที่ควรเร็ว ช้าในจุดที่ควรช้า” คุณหมอจะให้เวลาในการซักประวัติคนไข้อย่างละเอียด ถามอาการของคนไข้ให้แน่ชัด จากนั้นจะส่งคนไข้ไปตรวจร่างกาย ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยของคุณหมอเป็นไปตามมาตรฐาน ไม่มากหรือน้อยเกินไป ในกรณีที่เรียกว่ามากเกินไป เช่น การส่งคนไข้ตรวจเป็นสิบๆ อย่าง แล้วมาวินิจฉัยว่าเป็นแค่อย่างเดียว แต่สิ่งที่ต้องทำคือการซักถามอาการเบื้องต้นของคนไข้ มองให้ทะลุว่าเป็นอะไร แล้วส่งตรวจ ในกรณีที่พบว่าคนไข้มีอาการของโรคหัวใจ คุณหมอจะรีบวางแผนการรักษาให้คนไข้โดยเร็วและถูกต้อง การรักษาตามแผนการรักษานั้น จะช่วยลดความเสี่ยงได้ 70-80%  สิ่งสำคัญในการรักษาคือตรวจและวินิจฉัยอย่างละเอียด ไม่มองข้ามแม้ประเด็นเพียงเล็กน้อย เช่น เคสของผู้หญิงวัย 40 ปี ไม่มีโรคประจำตัว  มีอาการปวดขา ขาบวม วันหนึ่งถูกนำส่งโรงพยาบาลเข้ามาที่ห้องฉุกเฉินเนื่องจากหมดสติ  คุณหมอวินิจฉัยว่ามีลิ่มเลือดจากขามาอุดตันที่เส้นเลือดปอด การที่สามารถวินิจฉัยได้เร็ว ให้ยาสลายลิ่มเลือดเร็ว ทำให้คนไข้รอดชีวิต  ปัจจุบันคนไข้สามารถไปทำงานได้อย่างปกติ เป็นเสาหลักในการหารายได้ให้ครอบครัว

โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุที่ทำให้คนเสียชีวิตมากเป็นอันดับต้นๆ ดังนั้นควรให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาตัวเองไม่ให้เกิดโรค หรือหากมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นควรรีบมาโรงพยาบาล เพื่อให้แพทย์ได้ตรวจวินิจฉัย และวางแผนการรักษาแต่เนิ่นๆ สิ่งสำคัญคือการใส่ใจในการดำเนินชีวิตของตนเอง ทั้งการเลือกทานอาหาร  การออกกำลังกาย การจัดการกับภาวะความเครียด  สิ่งที่คุณหมอให้ความสำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของคนไข้ ทั้งนี้คนไข้เองก็ต้องให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาสุขภาพตนเองให้แข็งแรงและห่างไกลจากโรคภัยเช่นกัน