Open/Close Menu รักษาอย่างเข้าถึง ดูแลอย่างเข้าใจ

โรคงูสวัด คือ ผิวหนังชนิดหนึ่ง ที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดเดียวกับ ไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคอีสุกอีใส พบมากในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ซึ่งมักเกิดบริเวณผิวหนังตามร่างกาย

เชื่อว่าคุณรู้ตัวเองดี ว่าในแต่ละวันคุณต้องเผชิญกับความวุ่นวายอะไรบ้าง  ดังนั้นคุณต้องเตรียมพร้อมรับมือกับควานวุ่นวายเหล่านั้นอยู่เสมอ

กลุ่ม อายุ ปริมาณแคลเซียม (มิลลิกรัม/วัน) ทารก 0-6เดือน 210