Open/Close Menu รักษาอย่างเข้าถึง ดูแลอย่างเข้าใจ

รู้หรือไม่ว่า !! ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนมากกว่า 2 ล้านคน ทุกๆ 3 วินาที จะมีคนกระดูกหัก โรคกระดูกพรุนทำให้พิการและเสียชีวิต 1/5 เสียชีวิตในปีแรกหลังจากกระดูกสะโพกหัก 1/3 พิการถาวร ต้องการคนดูแล

หลายโรคที่ทำให้เราเจ็บป่วย เราสามารถรู้ได้ล่วงหน้า จากอาการและสัญญาณต่างๆ จึงทำให้รีบรักษาและหายขาดได้ แต่สำหรับ “กระดูกพรุน” คือภัยเงียบอย่างแท้จริงที่รุกคืบคุณมานานปีโดยที่คุณมิอาจรู้ตัวมาก่อน จนวันหนึ่งเกิดกระดูกหักเพียงเพราะสาเหตุเล็กน้อย!

 โรคกระดูกพรุนคืออะไร?

โรคกระดูกพรุนเป็นโรคที่มีความแข็งแกร่งของกระดูก (bone strength)ลดลง ส่งผลให้เพิ่มความเสี่ยงต่อกระดูกหัก ความแข็งแกร่งของกระดูกในนิยามนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ ความหนาแน่นของกระดูก (bone density)และคุณภาพของกระดูก (bone quality)

อาการแสดงของโรคกระดูกพรุนโดยทั่วไปอาการแสดงของผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนมักจะมี 2 ระยะคือ

  1. ในระยะเริ่มต้นที่มวลกระดูกเริ่มลดลงเรื่อยๆ ผู้ป่วยมักจะไม่มีอาการอะไรเลย ส่วนใหญ่มักจะเริ่มต้นในผู้หญิงที่เริ่มหมดประจำเดือน และมีปัจจัยเสี่ยง ช่วงนี้สามารถตรวจสอบได้จากการวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกเท่านั้น
  2. ในระยะที่กระดูกพรุนชนิดรุนแรง คือ มีกระดูกโปร่งบางมาก ร่วมกับมีกระดูกสันหลังหักยุบ หรือการเกิดกระดูกสะโพกหัก ซึ่งผู้ป่วยมักจะมีอาการปวดหลัง หลังโก่งค่อม และสังเกตได้ว่าส่วนสูงของผู้ป่วยลดลงในบางครั้งอาการปวดหลังอาจจะร้าวมาที่บริเวณหน้าอก หลังโก่ง ทานข้าวได้น้อยลง อืดท้องแน่นท้อง มักจะพบได้ในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป บางครั้งอาจเกิดกระดูกหักที่ตำแหน่งบริเวณข้อมือ กระดูกหักง่าย ปวดเมื่อยตามร่างกาย

อาการแสดงของโรคกระดูกพรุน  1. มีกระดูกหักจากอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อย  2. ปวดกระดูก  3. หลังโก่งหรือตัวเตี้ยลง

ทำความรู้ 4 ปัจจัยเสี่ยง

โรคกระดูกพรุนปัจจัยที่ไม่สามารถป้องกันหรือแก้ไขได้

1.ความชรา

2.สตรีภายหลังหมดประจำเดือนหรือประจำเดือนหมดก่อนอายุ 45 ปี

3.ผ่าตัดรังไข่ออก

4.กรรมพันธุ์

อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงโรคกระดูกพรุนที่สามารถป้องกันได้เช่นกัน คือ

 1.มีรูปร่างผอม

2.ได้รับอาหารไม่เพียงพอ

3.ดื่มสุราหรือสูบบุหรี่จัด

4.ไม่ชอบออกกาลังกาย

5.ได้รับยากลุ่ม สเตอรอยด์  และโรคต่างๆ

ปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ที่ ศูนย์กระดูกและข้อ

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร. 0-2271 -7000 ต่อ 40129 , 40135

| ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ |

นพ.กฤศกร ศรีสม

| ศูนย์กระดูกและข้อ

มาโนช1นพ. มาโนชญ์ สัมฤทธิ์โสภาค

| ศูนย์กระดูกและข้อ

ประวิทย์.jpg1นพ. ประวิทย์ ส่งแสงเติม

| ศูนย์กระดูกและข้อ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม