Open/Close Menu รักษาอย่างเข้าถึง ดูแลอย่างเข้าใจ

7 บริการจากเราสู่การให้

                7 หัตถการ จากใจ เพื่อคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี

เครือโรงพยาบาล เปาโล พร้อมเต็มที่ กับการบริการ โดยการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้ เข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการจึงตอบสนองทุกความต้องการของผู้รับการรักษาเป็นอย่างดี พร้อมให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูและดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมาโดยตลอด มิเพียงแต่ให้การบำบัดรักษา แต่เพื่อให้ประชาชนคนไทย สามารถเข้าถึงการรักษาที่ ทันสมัย มีมาตรฐานในระดับสากลยอมรับ ในราคาที่จับต้องได้ เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของผู้รับบริการ

7บริการจากเราสู่การให้

1.ให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพ มาตราฐาน และความปลอดภัยสูง ในราคาที่เข้าถึง

Untitled-1

 2.ให้การดูแลจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากว่า 20 ปี

– จำนวนเคสผ่าตัด มากกว่า 2,200 ราย

– โอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนติดเชื้อหลังผ่าตัดน้อยกว่า 0.1%*

สามารถขยายขอบเขตการรักษาได้หลายกลุ่มโรค อาทิ

• ทีมแพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อ

• ทีมแพทย์ปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด

• ทีมศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก

• ทีมศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

• ทีมสูตินรีแพทย์และมะเร็งนรีเวชวิทยา

(*สถิติข้อมูลจำนวนเคสผ่าตัดผ่านกล้องย้อนหลัง 4 ปีกลุ่มหัตถการผ่าตัดส่องกล้อง MIS)

123

 3.ให้เทคโนโลยีการรักษาประสิทธิภาพสูง เพื่อลดความเสี่ยงระหว่างการรักษา

 4.ให้การบริการด้วยความเข้าอก เข้าใจ ดูแลดุจญาติมิตร

5.ให้ความพร้อมของสถานที่บริการ ที่สะอาด สะดวกสบาย ได้มาตรฐาน และอบอุ่น 

456

 6.ให้ที่ปรึกษาการดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรัก ด้วย Family Nurse

shutterstock_317573531 (2)

 7.ให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ พร้อมกับแนวทางการดูแลสุขภาพตนเอง เชิงป้องกันกับตัวคุณและคนที่คุณรัก

7 หัตถการ จากใจ เพื่อคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี

เครือโรงพยาบาลเปาโลใช้เทคโนโลยีการให้ผ่าตัดส่องกล้อง ดังนี้

1.การผ่าตัดโรคที่เกิดในช่องท้อง เกือบทุกชนิดสามารถผ่าตัดผ่านกล้องได้

2.การผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช

อาทิ การผ่าตัดถุงน้ำช็อกโกแลต ,โรคเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ ,การผ่าตัดเนื้องอกที่รังไข่และมดลูก ,กลุ่มโรคมะเร็งมดลูก มะเร็งรังไข่ , ตั้งครรภ์นอกมดลูก , การรักษาโรคกลุ่มผู้มีบุตรยาก เช่น การตัดท่อนำไข่, การรักษาโรคในโพรงมดลูก และ การทำหมั่น

3.การผ่าตัดส่องกล้องรักษาโรคทางกระดูก

อาทิ ผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม ,ผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท , ผ่าตัดกระดูกสันหลัง , ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม , ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก

4.การผ่าตัดส่องกล้องรักษาโรคทางศัลยกรรมทั่วไป

– กลุ่มโรคตับ อาทิ มะเร็งตับ, มะเร็งตับอ่อน

– กลุ่มโรคระบบทางเดินปัสสาวะ ผ่าตัดต่อมหมวกไต, มะเร็งในไต,มะเร็งต่อมลูกหมาก

– การผ่าตัดส่องกล้องกระเพาะอาหาร

– การผ่าตัดส่องกล้องลำไส้ใหญ่และทวารหนัก  อาทิ มะเร็งลำไส้,ลำไส้อุดตัน

– การผ่าตัดส่องกล้องรักษาโรคไส้ติ่งอักเสบ

– การผ่าตัดส่องกล้องรักษาโรคนิ่วในถุงน้ำดี

–  การผ่าตัดส่องกล้องรักษาโรคไส้เลื่อน

–  การผ่าตัดส่องกล้องตัดก้อนเนื้องอก

ทั้งนี้การผ่าตัดผ่านกล้องเป็นการผ่าตัดแผลเล็กมาก หรือมีขนาดเล็กเพียง 1 – 2 ซม. เมื่อเทียบกับการผ่าตัดแบบเดิมที่มีรอยแผลผ่าตัดขนาดใหญ่จนเห็นได้ชัดเจน เมื่อการผ่าตัดมีแผลขนาดที่เล็กมาก การพักฟื้นตัวที่โรงพยาบาลนานๆ ก็ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป เพราะแผลเล็กเจ็บน้อย หายไว กลับไปใช้ชีวิตปกติได้เร็ว และในระหว่างการผ่าตัดอัตราการเสียเลือดน้อยกว่าการผ่าตัดแผลเปิดอยู่มาก ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ น้อยลง และที่สำคัญความกังวลเรื่องแผลเป็นหลังการผ่าตัดจะไม่เป็นเรื่องกวนใจอีกต่อไป

 

 

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

Untitled-1

นพ.นิพนธ์ ศรีสุวนันท์

SPECIALTIES | มัณฑนากรหลอดเลือดหัวใจ

จันทร์รุ่งพญ. จันทร์รุ่ง สิทธิพงศ์

SPECIALTIES | อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

มาโนชนพ. มาโนชญ์ สัมฤทธิ์โสภาค

SPECIALTIES | แพทย์เฉพาะทางโรคกระดูกและข้อ

สุวันชัย copyนพ. กิตติชัย กุลธนปรีดา

SPECIALTIES | ศัลย์แพทย์ผ่าตัดส่องกล้อง

สุวันชัย

นพ.สุวันชัย  ชัยรัชนีบูลย์

SPECIALTIES | สูตินรีแพทย์