Social Media Myanmar .. Follow Me >>

Heart Center

Paoloေဆးရံုသည္ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ကိုယ္ပိုင္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳေပးေနေသာေခတ္မီအဆင့္ျမင့္ေဆးရံုတစ္ခုျဖစ္သည္။ေဆးရံုမွ ႏွလံုးသို႔အေထာက္အပံ့ေပးေသာေသြးေၾကာမ်ားကို ၾကီးမားေသာခြဲစိတ္စရာမလိုပဲ၊ အထူးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ေသာ အေရျပားေဖာက္ရံုနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ကုသေပးႏိုင္သည္။

Paolo ႏွလံုးဌာန

Paolo ေဆးရံုသည္ႏွလံုးႏွင့္ပတ္သက္ေသာေရာဂါမ်ားအတြက္ ေခတ္မီွအဆင့္ျမင့္ ေရာဂါရွာေဖြသည့္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ကုသေပးျခင္းျဖင့္ နာမည္ၾကီးႏွလံုးကုသမွဳဌာနတစ္ခုျဖစ္သည္။ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္အလြန္ကြ်မ္းက်င္ျပီး အေတြ႔အၾကံဳျပည့္၀ေသာဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳဆရာမႏွင့္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားေသာအဖြဲ႔ျဖစ္ျပီး၊ ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိအတူတကြေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့ဲသည္။ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ခြဲစိတ္ခန္း၊ဓာတ္ခြဲခန္းႏွင့္လူနာခန္းမ်ားကို ေခတ္မီေသာ အဆင့္ျမင့္စက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ျပည့္စံုစြာတပ္ဆင္ထားပါသည္။ဤသည္မွာကြ်ႏု္ပ္တို႔၏လူနာမ်ားကိုသက္ေသာင့္သက္သာနွင့္စိတ္ေက်နပ္မွဳအျပည့္ေပးႏိုင္ေသာလိုအပ္သည့္ေဆးကုသမွဳမ်ားကိုေပးနိုင္ေစရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။

  • အေရးေပၚကုသမွဳအတြက္ေဆးအဖြဲ႔
  • ႏွလံုးေရာဂါဆိုင္ရာေဆးအဖြဲ႔
  • ေသြးေၾကာႏွင့္ဆိုင္ရာေဆးအဖြဲ႔
  • ႏွလံုးခြဲစိတ္ကုသမွဳအဖြဲ႔
  • နွလံုးခြဲစိတ္ခန္းမ်ားတြင္ေခတ္မီ၍လိုအပ္ေသာ အဆင့္ျမင့္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ လူနာစိတ္ေက်နပ္မွဳႏွင့္သက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္ေစရန္ေသခ်ာေအာင္စီမံေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။

ေရာဂါရွာေဖြေရးနည္းလမ္းမ်ား

  • ႏွလံုးအတြင္းျပြန္ေခ်ာင္းသြင္း၍ေရာဂါရွာျခင္း (Cardiac Catheterization)
  • ေသြးေၾကာအတြင္းေဆးသြင္း၍ဓါတ္မွန္ရိုက္ျခင္း (Cardiac Surgery)
Read more…

Doctor & Team

Dr.Thatchai Kijkangwan

Dr.Thatchai Kijkangwan

Specialists Cardiology
Dr. Nipon Srisuwanant

Dr. Nipon Srisuwanant

Specialists Cardiology
Dr.Phaibool Asawalertsang

Dr.Phaibool Asawalertsang

Specialists Cardiology
Dr. Tasanapong Skawattananont

Dr. Tasanapong Skawattananont

SPECIALISTS CARDIOLOGY
Dr. Prinya Sakiyaluk

Dr. Prinya Sakiyaluk

SPECIALISTS CARDIOLOGY

Cancer

ေသြးကင္ဆာဆိုတာ? (What is blood cancer?)

  • ေသြးကင္ဆာဆိုသည္မွာလူ့ခႏၶာကိုယ္မွာေသြးဆဲလ္္မ်ားထုတ္လုပ္ၿခင္းအားခ်ိဳ ့ယြင္းေစၿခင္းၿဖစ္ၿပီးအထူးသၿဖင့္ ရိုးတြင္းခ်ဥ္ဆီအတြင္းမွ စတင္ပါတယ္။ေသြးဆဲလ္မ်ာတြင္ ေသြးၿဖဴဥ ၊ေသြးနီဥႏွင့္ ေသြးဥမြွားဆိုၿပီးပုံစံသုးံမ်ိဳးရွိပါတယ္။ ေသြးကင္ဆာအမ်ားစုဟာပုံမွန္မဟုတ္ေသာေသြးဆဲလ္မ်ားအလြန္အမင္းမ်ားၿပားလာၿခင္းေၾကာင့္ၿဖစ္ၿပီး ၄င္းတို့မွာ ခႏၶာကိုယ္၏ပုံမွန္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားၿဖစ္ေသာေရာဂါကာကြယ္တိုက္ခိုက္ၿခင္း ၊ ေသြးတိတ္ၿခင္းမ်ားတြင္ ခ်ိဳ့ယြင္းေစၿပီးေသြးကင္ဆာဆဲလ္မ်ားၿဖင့္ ရပ္တည္ေနပါေတာ့တယ္။

Leukemia

  • Leukemia ဆိုတဲ့ ေသြးကင္ဆာအမ်ိဳးအစားကေတာ့ ကမာၻေပၚတြင္အမ်ားဆုံးေတြ ့ရွိရေသာေသြးကင္ဆာအမ်ိိဳးအစားၿဖစ္ၿပီးပုံမွန္မဟုတ္ေသာေသြးၿဖဴဥမ်ားအလြန္အမင္းမ်ားၿပားလာၿခင္းေၾကာင့္ၿဖစ္ပါတယ္။ ၄င္းပုံမွန္မဟုတ္ေသာ ေသြးၿဖဴဥမ်ားမွ ရိုးတြင္းခ်ဥ္ဆီႏွင့္ ေသြးနီဥထုတ္လုပ္ၿခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားတိုက္ခိုက္ပ်က္ယြင္းေစပါေတာ့တယ္။

Lymphoma

  • Lymphoma ဆိုတဲ့ ေသြးကင္ဆာအမ်ိဳးအစားကေတာ့ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းရွိ ၿပန္ရည္ေၾကာအဖြဲ ့အစည္းအားပ်က္ယြင္းေစၿခင္းၿဖစ္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္အတြင္းကမလိုလားအပ္ေသာ အရည္အေၿမာက္အၿမားထြက္လာၿခင္းေၾကာင့္ပဲၿဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္ၾကာၿမင့္လာေသာအခါ Lymphocytes ဟုေခၚေသာေသြးဆဲလ္မ်ားသည္ အေရအတြက္မ်ာၿပားလာၿပီးကင္ဆာဆဲလ္မ်ားအၿဖစ္ေၿပာင္းလဲသြားကာ ခႏၶာကိုယ္၏ခုခံအားစနစ္ကိုတိုက္ခိုက္ခိ်ဳ ့ယြင္းေစပါေတာ့တယ္။
Read more…

Doctor & Team

Dr. Harin Srijudnu

Dr. Harin Srijudnu

SPECIALISTS ONCOLOGY
Dr. Arkom Cheirsilpa

Dr. Arkom Cheirsilpa

SPECIALISTS ONCOLOGY
Dr. Ekachai Visetsiri

Dr. Ekachai Visetsiri

SPECIALISTS ONCOLOGY
Dr.Budit Suntornlekla

Dr.Budit Suntornlekla

SPECIALISTS ONCOLOGY surgery
Dr.Akkapon Poolcharoen

Dr.Akkapon Poolcharoen

SPECIALISTS ONCOLOGY

Myanmar Call Center

call_phone+66 6 1387 1000 (Thai)
www.paolohospital.com

Consult Doctor (Free!)