%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e

%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4

%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a32

112

%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a33

%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a34

%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a35

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

บทความน่าสนใจ

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ…

ออฟฟิศซินโดรม

ออฟฟิศซินโดรม โรคของคนทำงาน

สาเหตุเกิดจากพฤติกรรมการทำงาน พฤติกรรมท่าท่างไม่ถูกต้อง เช่น การนั่งท่าเดิมนานๆ

ปวดท้องประจำเดือนรุนแรง

ผู้หญิงมีอวัยวะที่ซับซ้อนและต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เมื่อถึงเวลาที่ต้องตรวจสุขภาพผู้หญิงจึงมักมีรายการตรวจมากกว่าผู้ชายเสมอ

checkup-check

HPV กับการป้องกันมะเร็งปากมดลูก

หลายท่านอาจคิดว่า มะเร็งปากมดลูกเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้ที่มีคู่นอนหลายคนเท่านั้น และในเมื่อแต่งงานใช้ชีวิตกับผู้ชายคนเดียวก็ไม่น่าเกิดขึ้นได้

%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%a1