เพราะ “ ลูก” คือคนสำคัญ ช่วง 9 เดือนของการตั้งครรภ์ จึงเป็นช่วงสำคัญที่สุดในชีวิตของ “แม่” เตรียมความพร้อมตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันคลอด ด้วยการฝากครรภ์ด้วยการดูแล “แบบมืออาชีพ”

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย Premium Package

  • ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท ( คลอดปกติ )
  • ราคาเริ่มต้น 45,900 บาท ( ผ่าตัดคลอด )

โปรแกรมฝากครรภ์เหมาจ่าย 15,000 บาท

หมายเหตุ

  • การใช้โปรแกรมเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของโรงพยาบาล ( คลิก อ่านรายละเอียด )
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
  • ใช้บริการได้ที่ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เท่านั้น
  • สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562

สอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
โทร.02-514-4141 ต่อ 1203 – 1204

2014 © Copyright - Paolo Hospital

For emergency    0-2514-4140