โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

“เพราะจุดเริ่มต้นของการดูแลคนที่เรารัก เริ่มจากการรักตัวเอง”

ลงทะเบียนออนไลน์

ชื่อ-นามสกุล (*)
Email (*)
เบอร์โทร (*)

หมายเหตุ

 • สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562
 • ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว
 • ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายรายการตรวจเพิ่มเติม และค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางในกรณีตรวจพบความผิดปกติ
 • โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประกันสุขภาพเฉพาะชำระเงินเองเท่านั้น
 • การใช้โปรแกรมเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของโรงพยาบาล
 • ใช้บริการได้ที่ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เท่านั้น
 • เมื่อท่านลงชื่อรับโปรโมชั่นแล้ว ทางโรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 จะติดต่อกลับภายใน 48 ชั่วโมง

 

ข้อแนะนำก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

 • ควรงดน้ำและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8 – 12 ชั่วโมง
 • สำหรับสุภาพสตรีที่ต้องการตรวจภายใน ควรตรวจหลังมีประจำเดือนอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 • ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตรวจมะเร็งเต้านมคือ ช่วงวันที่ 1 -7 หลังหมดประจำเดือน
 • ควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 8 ชั่วโมง
 • ในกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบว่าท่านเห็นสมควรกับการตรวจเพิ่มหรือไม่
 • กรณีสงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบเพื่องดการตรวจเอกซเรย์

 

สอบถามรายละเอียด
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 3 ชั้น 1

โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
โทร 02- 514-4141 ต่อ 3111

http://www.paolohospital.com/chockchai4/promotion/value-for-life-60/

2014 © Copyright - Paolo Hospital

For emergency    0-2514-4140