• วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV Cervarix 2 สายพันธุ์ 3 เข็ม ( MC0430 ) ราคา 6,800 บาท ปกติ 7,200 บาท
 • วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV Cervarix 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม ( MC0431 ) ราคา 7,500 บาท ปกติ 9,000 บาท
 • คัดกรองมะเร็งเต้านมด้วย ดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ ( MC0432 ) ราคา 1,900 บาท ปกติ 3,200 บาท
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก + อัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่ และมะเร็งเต้านม Thin prep +U/S Pelvis+ Digital Mammogram with Ultrasound Breast ( MM 1468 )
  ราคา 3,900 บาท ปกติ 6,700 บาท
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก+หาเชื้อไวรัส เอชพีวี ระดับดีเอ็นเอ + อัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่ Thin prep + HPV DNA + U/S Pelvis ( MM 1469 )
  ราคา 3,900 บาท ปกติ 4,600 บาท
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Liquid prep ( MM1352 ) ราคา 990 บาท ปกติ 1,050 บาท
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก + หาเชื้อไวรัส เอชพีวี ระดับดีเอ็นเอ และ อัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่ Liquid prep HPV DNA + U/S Pelvis ( MM1449 )
  ราคา 2,390 บาท ปกติ 3,860 บาท
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่ U/S Pelvis ( MM 1470 ) ราคา 1,400 บาท ปกติ 2,300 บาท

 

 

หมายเหตุ :

 • วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV ทุกสายพันธุ์ไม่รวมค่าแพทย์
 • เพื่อความสะดวกของท่าน กรุณานัดหมายล่วงหน้า
 • โปรแกรมตรวจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
 • โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประกันสุขภาพเฉพาะชำระเงินเองเท่านั้น
 • การใช้โปรแกรมเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของโรงพยาบาล
 • ไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางในกรณีตรวจพบความผิดปกติ หรือหากต้องการพบแพทย์เพิ่มเติม
 • ใช้บริการได้ที่ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เท่านั้น
 • สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
อาคาร 3 ชั้น 1
โทร.02-514-4141 ต่อ 3111

2014 © Copyright - Paolo Hospital

For emergency    0-2514-4140